Zrealizowane projekty

Park kieszonkowy na Niemcewicza

Park kieszonkowy na skrzyżowaniu ulic Niemcewicza i Powstańców Wielkopolskich powstał w 2022 roku według naszego pomysłu z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgłosiliśmy projekt, przygotowaliśmy wizualizacje, wygraliśmy w głosowaniu, współpracowaliśmy z WZiGK oraz ZDMiKP przy realizacji.

Wypożyczalnia rowerów towarowych

W 2021 roku ruszyła miejska wypożyczalnia rowerów towarowych, nazywanych także rowerami cargo. Nazwa może być nieco myląca bo świetnie sprawdzają się także do przewożenia dzieci. Dostępne są modele trzy- i dwu-kołowe. Wszystkie rowery są wspomagane elektrycznie.
https://visitbydgoszcz.pl/pl/zaplanuj/jak-sie-przemieszczac/4127-rowery-towarowe-bydgoszcz

Bezpieczne chodniki, bezpieczni piesi

“Bezpieczne chodniki, bezpieczni piesi” to projekt w ramach którego można było zgłaszać problemy z infrastrukturą pieszą w całej Bydgoszczy. Dzięki  zgłoszeniom mieszkańców powstał społeczny Raport o stanie infrastruktury pieszej w Bydgoszczy.

Wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w Bydgoszczy

Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia planują działania polegające na udokumentowaniu niebezpiecznych miejsc w infrastrukturze miasta celem poprawy bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych (w tym pasażerów miejskiej komunikacji publicznej) i rowerzystów, jak: nieprawidłowe parkowanie, nieprawidłowo wyznaczone miejsca parkingowe, niewystarczająca szerokość chodnika względem natężenia pieszych, brak ciągłości ciągów pieszych i dróg rowerowych, niewystarczające dojście na przystanki komunikacji publicznej, zbyt długie oczekiwanie na zielony sygnał do przekroczenia ulicy dla pieszych i rowerzystów.

Termin realizacji: 01.09.2019 -28.11.2019

Wartość projektu: 3300,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 400,00 zł

Przywróćmy miasto ludziom

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne i spacery badawcze dla osób wykluczonych społecznie w wieku 65+. Celem projektu jest zwiększenie aktywności seniorów zamieszkujących w Bydgoszczy poprzez przybliżenie im różnych sposobów działań obywatelskich mających wpływ na kształt najbliższej im przestrzeni publicznej (konsultacje społeczne, budżet obywatelski, dostęp do informacji publicznej).

Projekt realizowany w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, numer konkursu LGD: 1/G/2019 organizowanego przez Lokalną Grupę Działania “Dwie rzeki”.

Termin realizacji: 01.09.2019 – 30.05.2020

Wartość projektu: 34531,58 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 32805,00 zł

W związku z brakiem osób chętnych, projekt został anulowany, a umowa o dofinansowanie rozwiązana za porozumieniem stron.

Zielona łąka przy przystanku Solskiego/Kossaka w Bydgoszczy

Teren obok przystanku Solskiego/Kossaka był kiedyś zieleńcem, jednak na skutek nielegalnego parkowania samochodów, nielegalnie wjeżdżających przez przystanek autobusowy, zamienił się w klepisko i jest przykładem zaniedbania. W ramach projektu zagospodarujemy teren (zasadzimy kwiaty i wysiejemy nasiona) oraz poprawimy bezpieczeństwo poprzez ustawienie gazonów, które uniemożliwią wjazd samochodom.

Projekt zrealizowany w ramach V edycji konkursu Małe Granty dla Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia.

Termin realizacji: 8.05.2019 – 31.07.2019

Wartość projektu: 3161,52 zł

Otrzymane dofinansowanie: 1486,52 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 1486,80 zł

Bydgoskie Stare Miasto uwolnione od samochodów

Głównym celem projektu jest przekonanie władz miasta do stworzenia pierwszej w Bydgoszczy strefy przeznaczonej wyłącznie dla pieszych i rowerzystów w obrębie Starego Miasta oraz otwarcie debaty o tworzeniu stref czystego transportu na terenie Bydgoszczy (obszar obejmujący granicę Starego Miasta i Śródmieścia). W ramach projektu w trakcie Europejskiego Dnia bez Samochodu zostanie zamknięta dla ruchu część ulicy Długiej. W trakcie festynu organizowanego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, na ul. Długiej odbędzie się debata o strefach czystego transportu z udziałem polityków i ekspertów.

Projekt zrealizowany w ramach konkursu na Małe Granty Transportowe organizowanego przez Polski Klub Ekologiczny Oddział Mazowiecki.

Termin realizacji: 1.09.2018 – 15.10.2018

Wartość projektu: 6542,34 zł

Otrzymane dofinansowanie: 3322,34 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 4000,00 zł

Wszyscy jesteśmy pieszymi

Celem projektu jest przedstawienie za pomocą happeningów w przestrzeni publicznej istoty ruchu pieszego oraz zwiększenie świadomości mieszkańców oraz władz miasta, o ich niezbędnej roli w przestrzeni publicznej miasta. Podejmowane działania mają na celu przywołać powyższe kwestie w debacie publicznej, w lokalnych mediach, w relacjach miasto-mieszkańcy.

Termin realizacji: 1.10.2017 – 31.10.2017

Wartość projektu: 2900,00 zł

Otrzymane dofinansowanie: 1800,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 1900,00 zł

Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej

„Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej” powstał w ramach Projektu „Wszyscy Jesteśmy Pieszymi” realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.