Nasza debata “Jakość życia w mieście – jaka infrastruktura jest potrzebna?”

Celem spotkania było podjęcie dyskusji na temat jakości życia mieszkańców miasta oraz zaprezentowanie dobrych praktyk i rozwiązań w projektowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej.

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy zorganizowało w ratuszu debatę popularnonaukową pt. „Jakość życia w mieście – jaka infrastruktura jest potrzebna?”. Przy poparciu Zastępcy Prezydenta Bydgoszczy Mirosława Kozłowicza zaprosiliśmy do rozmowy przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu i Warszawie oraz Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, jak również społeczników z Fundacji Normalne Miasto Fenomen z Łodzi i Stowarzyszenia Zielone Mazowsze z Warszawy.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania otwierającego konferencję:

 

Dyrektor ZDM w Poznaniu pani Katarzyna Bolimowska zwróciła uwagę na problem wszystkich polskich miast, czyli „dzikie”, nielegalne parkowanie i jednocześnie na fakt, iż trzeba się temu przeciwstawić w obronie wspólnych przestrzeni publicznych. Zatem nowoczesne miasto powinno mieć jednoznaczną politykę, gdzie dopuszcza samochody, a gdzie się na to nie godzi. Ponadto pani dyrektor przedstawiła interesujące przykłady miejsc w Poznaniu, gdzie… wyłączono sygnalizację świetlną. I co się okazało? Zysk czasu dla pieszych jest znaczący a ruch płynniejszy, przy żadnych stratach dla kierowców i znikomych dla komunikacji tramwajowej, która straty odrabiała na innych, wydzielonych odcinkach. Pani dyrektor wspomniała także o znaczącej roli konsultacji społecznych i udziału mieszkańców w projektowaniu infrastruktury miejskiej, która to przecież dla nich właśnie jest budowana.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania:

 

W imieniu dyrektora Łukasza Puchalskiego ze strony ZDM w Warszawie przybył na nasze spotkanie zastępca dyrektora pan Tamas Dombi, który przedstawił kilka działań miasta „przyjaznego mieszkańcom”. Przede wszystkim ZDM w Warszawie zlecił ostatnio szeroko zakrojony audyt przejść dla pieszych pod kątem bezpieczeństwa i już teraz wdraża pierwsze rozwiązania: doświetlenie pasów czy też tzw. „aktywne przejścia”, automatycznie identyfikujące pieszych, zamiast uciążliwego wciskania przycisku żądania przejścia na drugą stronę. Wspomniał także o wielu akcjach promujących nie-samochodowe sposoby poruszania się po mieście, a zatem sprzyjające zdrowiu, zmniejszeniu emisji spalin jak i ograniczeniu zatorów drogowych. Przykładem była akcja „Rowerowy Maj”, która poprzez konkursy i współzawodnictwo zachęca uczniów do jazdy do szkoły rowerem, a poszczególne klasy rywalizują o cenne nagrody, jednocześnie ucząc się pro-ekologicznych zachowań. Na zakończenie usłyszeliśmy zachętę, by Bydgoszcz aktywnie włączyła się w tą akcję w kolejnych latach.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania:

 

Prof. Jacek Wesołowski z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej określił jednoznacznie priorytety polityki miasta: miasto to kapitał społeczny i to podstawowy rodzaj ruchu – ruch pieszy – tworzy miasto, jego dynamikę i koloryt. Ruch samochodowy trzeba w większości przenieść poza ścisłe centrum, w przypadku Bydgoszczy w momencie budowy Trasy WZ nie ma od tego odwrotu. A w śródmieściu należy „odzyskać ulice dla życia miejskiego”. Jak? Zapewnić priorytet dla transportu publicznego, szczególnie szynowego; wprowadzić transport publiczny przenikający strefy piesze, a zatem zapewniający jak najkrótsze dojście; rozwijać przestrzenie publiczne peryferyjnych osiedli; rozbudowywać infrastrukturę rowerową; a jednocześnie ograniczać ruch pojazdów indywidualnych w centrach miast, wymagający zajęcia przestrzeni publicznych pod jezdnie i parkingi. Profesor przywołał znane porównanie: „Leczenie korków samochodowych przez budowanie dodatkowych pasów jezdni, jest jak leczenie otyłości poprzez popuszczanie pasa” – tak nie rozwiążemy problemu.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania:

 

Pan Hubert Barański z fundacji Fenomen z Łodzi nie mógł nie wspomnieć o łódzkiej specjalności ostatnich lat – o woonerfach (czytane wonerf, nie łunerf). Sztandarowy przykład takiej realizacji to ul. 6-go Sierpnia w Łodzi. Uprzednio królestwo sklepów z dopalaczami i parkingów od pierzei do pierzei. A teraz? Jedna z najatrakcyjniejszych przestrzeni publicznych dla mieszkańców Łodzi, skrojona na miarę ich potrzeb. Jest tu ruch pieszy i rowerowy, dopuszczony jest przejazd samochodów. Był to projekt społeczny, zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego. Jak usłyszeliśmy – wcześniej łódzcy architekci, urbaniści i drogowcy „nigdy by się na to nie zgodzili” (był tam planowany wyłącznie ruch drogowy). A po 2 latach… miejsce zdobywa Nagrodę Specjalną w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich jako najlepiej zorganizowana przestrzeń publiczna województwa. Teraz woonerfy planowane są na kolejnych łódzkich ulicach.

 

Pan Marcin Jackowski z warszawskiego Stowarzyszenia Zielone Mazowsze podkreślał, że dobrze zaprojektowana ulica powinna uwzględniać potrzebę człowieka do minimum wolnej przestrzeni – nie może być tak, że zaprojektujemy szerokie jezdnie, a piesi tłoczą się na chodnikach przyklejonych do ścian budynków. Należy także zapewniać dogodne dojście na przystanki komunikacji miejskiej, gdzie to możliwe usuwać barierki w nienaturalny sposób przecinające intuicyjne trasy piesze, a także umożliwiać jak najwygodniejsze przesiadki, najlepiej na wspólnym peronie (z przejściem dla pieszych na obu krańcach). Podkreślił także rolę budowy takiej infrastruktury, by chroniła pieszych: np. zwężenia jezdni, wyniesione przejścia dla pieszych, esowanie jezdni – czyli „infrastruktury wybaczającej” najsłabszym uczestnikom ruchu.

 

Wśród gości naszej debaty znaleźli się m.in. radni Rady Miasta Bydgoszczy, przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy i Komendy Miejskiej Policji, dyrekcja Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Architekt Miasta, kadra naukowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkoły Gospodarki, a także reprezentanci Urzędu Miasta Inowrocławia, inowrocławskiego Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Komunikacji i Transportu) i słupskiego Zarządu Infrastruktury Miejskiej oraz lokalne media, aktywiści, społecznicy, organizacje pozarządowe, rady osiedli i mieszkańcy. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu z Akcji „Masz Głos” Fundacji im. Batorego w Warszawie, reprezentowanej przez Fundację Aktywności Lokalnej z Poznania.

Materiały z konferencji:

Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

Pani Katarzyna Bolimowska – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Pan Tamás Dombi – z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Profesor Jacek Wesołowski – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

Pan Hubert Barański – Fundacja Normalne Miasto Fenomen z Łodzi

Pan Marcin Jackowski – Stowarzyszenie Zielone Mazowsze z Warszawy