Miasto przyjazne seniorom [projekt odwołany]

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy zaprasza na cykl darmowych spacerów badawczych i warsztatów dla osób 65+. Zajęcia będą odbywać się od listopada 2019 r. do maja 2020 r.

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

zaprasza na cykl darmowych spacerów badawczych i warsztatów dla osób 65+

Zajęcia będą odbywać się od listopada 2019 r do maja 2020 r.

Wszystkie spotkania będą odbywać się soboty od godz. 11:00.

[PROJEKT ODWOŁANY]

Spacery badawcze

W ramach spacerów badawczych będziemy zastanawiać się nad możliwością wprowadzenia usprawnień i udogodnień, które ułatwiłyby poruszanie się seniorom po mieście. Uczestnicy projektu będą mogli wskazać w przestrzeni miejskiej problemy / bariery architektoniczne, z którymi borykają się w swoim otoczeniu na co dzień. Spacery będą prowadzone przez architektów, historyków, kulturoznawców, specjalistów w zakresie zarządzania miastem i polityki miejskiej. Ich obecność pozwoli uzyskać uczestnikom aktualną wiedzę z zakresu projektowania uniwersalnego i dostępności czy uwarunkowań historyczno-kulturalnych miasta.

Spacery będą odbywać się na następujących osiedlach: Śródmieście, Bocianowo, Okole, Wilczak, Błonie, Fordon.

Pilotażowy spacer badawczy po Śródmieściu odbędzie się w sobotę 26 października 2019 r. – początek o godz. 10:00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5.

Zajęcia edukacyjne

Po każdym ze spacerów odbędzie się warsztat podsumowujący, w trakcie którego uczestnicy dokonają analizy uwarunkowań poszczególnych lokalizacji oraz wypracują rozwiązania najbardziej komfortowe i bezpieczne. Efektem spacerów badawczych będzie identyfikacja barier architektonicznych i wypracowanie rekomendacji dla Urzędu Miasta. Dodatkowe zajęcia przybliżą uczestnikom m.in. sposoby podejmowania interwencji w zakresie poprawy infrastruktury miejskiej, w sposób praktyczny zostaną im przybliżone przepisy regulujące obecne w przestrzeni miasta rozwiązania, omówione będą metody badań problemów związanych z planowaniem, projektowaniem środowiska swojego zamieszkania, budowanie postaw nastawionych na szukanie porozumienia i kompromisu w zakresie użytkowania wspólnej przestrzeni, zrównoważenia interesów indywidualnych oraz dobra wspólnego.

Spotkania dyskusyjne

Spotkania dotyczyć będą rozumienia charakteru przestrzeni publicznej i jej znaczenia dla tożsamości lokalnej, dzięki czemu uczestnicy projektu będą mogli zintegrować się wśród osób o zbliżonych zainteresowaniach, ale też pozwoli na dzielenie się z doświadczeniami i przeżyciami.

Konferencja popularno-naukowa

Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja popularno-naukowa, która umożliwi podsumowanie spacerów i warsztatów. Jej tematyka zostanie poświęcona dostosowaniu infrastruktury pieszej w miastach do potrzeb seniorów.

Kto może wziąć udział?

  • każdy mieszkaniec Bydgoszczy, w szczególności osoby zamieszkałe na obszarze objętym rewitalizacją Miasta Bydgoszczy (jednostki urbanistyczne Bydgoszczy: Śródmieście, Bocianowo, Okole, Wilczak, Błonie, Fordon), ale nie tylko

  • seniorzy w wieku 65+, w szczególności seniorzy w niekorzystnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej, ale nie tylko

  • osoby uczestniczące maksymalnie w dwóch projektach (tj. maksymalnie jeszcze w jednym innym) dofinansowanych w ramach obszaru rewitalizacji Miasta Bydgoszczy

Kontakt

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy
rzecznik@piesi.bydgoszcz.pl
Paweł Górny: 608 495 375
Marzena Błaszczyk: 661 226 240

Spotkania informacyjne w każdy poniedziałek w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
ul. Gdańska 5, sala nr 2
w okresie wrzesień-październik 2019 r.
w godz. 16:00-20:00