Podsumowanie działań Stowarzyszenia w 2019 roku

Oto co udało nam się zrobić w 2019 roku!

 

Styczeń

 

Towarowa – nielegalne parkowanie zmusza pieszych do schodzenia na trawnik podczas mijania się oraz w widoczny sposób wpływa na przedwczesne zużycie chodnika, po którym codziennie chodzi wielu pracowników (widać plamy po oleju i koleiny na wysokości kół) [PRZECZYTAJ]

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Fordon: Akademicka – Fordońska – Jasiniecka” w Bydgoszczy [PRZECZYTAJ]

 

Luty

 

Stary Rynek po przebudowie: nowy problem dla osób starszych, rodziców spacerujących z wózkami, osób o ograniczonej mobilności, osób niepełnosprawnych czy niewidomych i niedowidzących [ZOBACZ]. Kontynuacja tematu – dzięki wnioskom o dostęp do informacji publicznej uzyskaliśmy wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności [PRZECZYTAJ]

Rozpoczęliśmy walkę o likwidację nieprawidłowo wyznaczonych miejsc parkingowych przy Chrobrego i Sienkiewicza [PISMO]

 

Marzec

 

Podpisaliśmy “Postulaty transportowe” jako jedna z 12 organizacji z całej Polski [POSTULATY]

Podpisaliśmy się pod apelem Kongresu Ruchów Miejskich, sieci Watchdog Polska i redakcji Magazynu Miasta w sprawie jawności w planowaniu przestrzennym [TREŚĆ APELU]

Wsparliśmy starania o utworzenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Baczyńskiego z ul. Kapuściska [ZOBACZ]

Wzięliśmy udział w debacie o bezpieczeństwie pieszych w Toruniu [RELACJA]

 

Kwiecień

 

Poprowadziliśmy warsztaty dla studentów z Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego UMK w Toruniu [ZOBACZ]

Przy Placu Piastowskim ZDMiKP zrealizował projekt wysepki poprawiającej bezpieczeństwo zaproponowany przez nasze Stowarzyszenie [ZOBACZ]

Stowarzyszenie zostało zaproszone jako jedna z 15 organizacji pozarządowych do tegorocznej edycji programu Lechstarter. W ogólnopolskim głosowaniu mieszkańców Bydgoszcz zajęła 8 miejsce, a zwycięskie projekty zostały zrealizowane w Kielcach, Szczecinie i Rzeszowie [ZOBACZ]

 

Maj

 

Petra Jens przemawia na konferencji

Międzynarodowa Konferencja “Wyzwania dla współczesnych miast” w dniu 20 maja 2019 r. [INFORMACJE]

+ relacja wideo [ZOBACZ]

+ materiały pokonferencyjne [PRZECZYTAJ]

Braliśmy udział w konsultacjach organizacji ruchu drogowego wokół Starego Rynku [ZOBACZ]

 

Czerwiec

 

Sadzimy łąkę kwietną

Wzięliśmy udział w Święcie Wolności i Solidarności w Gdańsku razem z ponad 100 organizacjami pozarządowymi z całej Polski [ZOBACZ]

Wzięliśmy udział w VI Kongresie Ruchów Miejskich w Ostródzie i Iławie [ZOBACZ] oraz wstąpiliśmy do KRM [LINK]

Dzięki grantowi pozyskanemu ze Stowarzyszenia Eko-Unia udało nam się posadzić pierwszą społeczną łąkę kwietną w Bydgoszczy na zaniedbanym i rozjeżdżonym przez samochody skwerku, którym nikt nie chciał się zająć [INFORMACJA]

+ relacja z realizacji [ZOBACZ]

+ jesienny dosiew łąki [ZOBACZ]

Po naszej interwencji załatano wielką dziurę przy przejściu dla pieszych na ul. Orlej [ZOBACZ]

Wsparliśmy protest w obronie drzew na placu Rapackiego w Toruniu [ZOBACZ]

Lipiec

 

Odbyliśmy coroczny spacer badawczy z Zastępcą Prezydenta Miasta Bydgoszczy Mirosławem Kozłowiczem, zakończony przedstawieniem listy 17 propozycji zmian [PISMO]

Dosadziliśmy kolejne rośliny na łące przy przystanku Solskiego/Kossaka

Złożyliśmy uwagi Stowarzyszenia do konsultowanego projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy” [PRZECZYTAJ]

 

Sierpień

 

Ogłoszono przejścia wybrane do doświetlenia (w marcu członkowie Stowarzyszenia oceniali społecznie stan oświetlenia przejść dla pieszych) [ZOBACZ]

Naszą łąkę odwiedzili przedstawiciele Fundacji Łąki Kwietne [ZOBACZ]

Wrzesień

 

Przez cały wrzesień zachęcaliśmy seniorki i seniorów do udziału w projekcie “Przywróćmy miasto ludziom”. Pod hasłem Miasto przyjazne seniorom chcieliśmy zorganizować cykl spacerów badawczych i warsztatów dla osób 65+. Niestety nie udało nam się zrekrutować odpowiedniej liczby osób. Kluczową przeszkodą okazała się konieczność zamieszkiwania na określonych osiedlach – tego wymagał grantodawca. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, a projekt w tej wersji niestety nie będzie realizowany [INFORMACJE O PROJEKCIE]. Zapraszamy jednak na mniej sformalizowane stowarzyszeniowe spacery badawcze w kolejnych miesiącach!

Wzięliśmy udział w konferencji “Miasto moje, a w nim” w Świeciu [ZOBACZ], a razem z radnymi, urzędnikami i społecznikami zastanawialiśmy się jak uczynić to miasto bardziej przyjaznym dla ludzi [ZOBACZ]

Razem z ruchami miejskimi z kilkunastu miast z całej Polski ruszyliśmy z kampanią #ChodziOżycie [ZOBACZ]

Jak co roku wzięliśmy udział w bydgoskich obchodach Europejskiego Dnia Bez Samochodu [ZOBACZ]

 

Październik

 

Otrzymaliśmy wyróżnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w konkursie “Przechodzący przez rzekę” promującym najlepsze bydgoskie inicjatywy organizacji pozarządowych [ZOBACZ]

Wzięliśmy udział w Kongresie Transportu Publicznego w Warszawie, gdzie gościem specjalnym był Peter Walker [ZOBACZ]

Po 8 miesiącach walki przy przejściach dla pieszych na ul. Sienkiewicza i Chrobrego ZDMiKP wprowadził organizację ruchu zgodną z prawem, choć nie odbyło się bez interwencji u wojewody

Promowaliśmy dwa (zwycięskie!) projekty w Bydgoski Budżecie Obywatelskim [ZOBACZ]

Odwiedziliśmy międzynarodową konferencję z cyklu Walk21 w Rotterdamie [ZOBACZ]

Konsultowaliśmy “Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020″ [ZOBACZ]

 

Listopad

 

Przewodniczący Stowarzyszenia Paweł Górny był moderatorem grupy ekspertów opracowujących raport roboczy Krajowej Polityki Miejskiej w temacie “Transport i mobilność miejska”, który zaprezentowano podczas Kongresu Polityki Miejskiej w Kielcach [ZOBACZ]

Ogłoszono wyniki głosowania w BBO – realizowany będzie m.in. projekt rowerów cargo w Śródmieściu oraz pierwszego bydgoskiego parkletu obok Ogrodu Botanicznego [ZOBACZ]

Zaprosiliśmy mieszkańców na filmy “Wpuszczeni w korek” oraz “Miasto w ruchu” – czyli o tym jak samochody zmieniają kształt miasta (chociaż wskutek błędu technicznego obsługi sali widzowie zobaczyli tylko drugi z wymienionych filmów 😉 ) [INFORMACJE]

Zainicjowaliśmy razem z siedmioma bydgoskimi organizacjami społecznymi działania przeciwko próbom osłabienia strefy ograniczonego ruchu na Starym Mieście [PRZECZYTAJ]

Obchodziliśmy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych – w całym kraju w ramach kampanii #ChodziOżycie zaapelowaliśmy do władz miejskich o pilną poprawę infrastruktury drogowej [ZOBACZ]

Sfinalizowaliśmy realizację projektu “Wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w Bydgoszczy” – od września do listopada 2019 r. dokumentowaliśmy miejsca infrastruktury drogowej wymagające poprawy a wyniki przedstawiliśmy władzom miasta [ZOBACZ]

 

Grudzień

 

Wzięliśmy udział w Targach Wolontariatu zorganizowanych w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Gdańskiej 5 [ZOBACZ]

Podpisaliśmy razem z 42 organizacjami z Polski, Czech i Węgier apel do premierów naszych krajów o poparcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku [ZOBACZ]

Stowarzyszenie Samorządna Bydgoszcz oraz Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy zaprosiły na spotkanie autorskie: Książka wraca do Współczesnej! Spotkanie z Karolem Trammerem – autorem książki “OSTRE CIĘCIE. Jak niszczono polską kolej” [ZOBACZ]

Ponadto szkoliliśmy się:

W ciągu roku nasi przedstawiciele brali udział w pracach bydgoskich zespołów doradczych:

  • Rady ds. Partycypacji Społecznej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy [ZOBACZ]
  • Zespołu do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego [ZOBACZ]
  • Zespołu ds. polityki rowerowej miasta [ZOBACZ]
  • Zespołu ds. przygotowania projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 [ZOBACZ]

Rok 2019 to także ponad 200 wzmianek w mediach lokalnych i krajowych, już ponad 1000 lajkujących na Facebooku (czyli prawie jeden codziennie przez 3 lata), prawie 70 pism do instytucji miejskich (Prezydent Miasta, MPU, ZDMiKP, ADM), regionalnych (Urząd Marszałkowski,Urząd Wojewódzki, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Sąd Administracyjny) i ogólnopolskich (PKP, Kongres Ruchów Miejskich, Ministerstwo Infrastruktury).