Konsultacje społeczne

Konsultacje trwają do 9 maja 2023 r. - link do formularza do zgłaszanych uwag: https://www.bydgoszcz.pl/rondo   1. Ponieważ odrzucona została koncepcja z przejściami dla pieszych przy samym rondzie, proponujemy uzupełnienie koncepcji miasta o wyznaczenie przejścia naziemnego po zachodniej stronie w oddaleniu od ronda, wraz z utworzeniem dodatkowej...

Prawdziwa dostępność Ronda Jagiellonów może mieć miejsce tylko z przejściem dla pieszych! Jesteśmy przekonani, że miasto traktując równo swoich mieszkańców, rozwiąże problemy sprzed lat i ucywilizuje tę okolicę. Nasza propozycja w sprawie Ronda Jagiellonów wygląda tak: przejście dla pieszych przez ulicę Jagiellońską na końcu przystanków...

Plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Warmińskiego:   1. Proponujemy zachować budynek przy ul. Warmińskiego 10 (siedziba PCK), a planowaną drogę 14.KDX do wewnątrz kwartału poprowadzić częściowo przez południowo-zachodni fragment sąsiedniej działki nr 180, i wprowadzić minimalne wymagania pod względem szerokości, np. możliwość realizacji w formie pieszojezdni, co umożliwi: zachowanie...

Wnioski stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski do MPZP „Osowa Góra – Kobaltowa”: 1. Przeznaczenie terenu: teren produkcyjny, składów i magazynów z dopuszczoną zabudową usługową; zakaz wznoszenia obiektów mieszkalnych oraz z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi; zakaz lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej 2000 m2 sprzedaży (m.in. w...

Przeanalizowaliśmy otrzymany w ramach prac Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego plan poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania, a dnia 16 lutego 2023 złożyliśmy w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej pismo w którym wyraziliśmy nasze uznanie dla ogromu pracy włożonej w ten projekt, wraz z listą uwag i proponowanych usprawnień. Treść pisma przedstawiamy poniżej.