Konsultacje społeczne

Wnioski stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski do MPZP „Osowa Góra – Kobaltowa”: 1. Przeznaczenie terenu: teren produkcyjny, składów i magazynów z dopuszczoną zabudową usługową; zakaz wznoszenia obiektów mieszkalnych oraz z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi; zakaz lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej 2000 m2 sprzedaży (m.in. w...

Przeanalizowaliśmy otrzymany w ramach prac Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego plan poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania, a dnia 16 lutego 2023 złożyliśmy w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej pismo w którym wyraziliśmy nasze uznanie dla ogromu pracy włożonej w ten projekt, wraz z listą uwag i proponowanych usprawnień. Treść pisma przedstawiamy poniżej. [vc_separator type='normal' position='center' color='black' thickness='1' up='' down='']

W związku z trwającymi pracami nad projektem Placu Wolności Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych zaproponowało uwzględnienie w projekcie lub w odrębnym opracowaniu swoich propozycji...