Czym jest Mapa Barier?

Gdy jako członkowie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy realizowaliśmy projekt “Wszyscy jesteśmy pieszymi”, oddaliśmy do dyspozycji mieszkańców unikatowe narzędzie – Mapę Barier. Było to pierwsza mapa, na której zamieszczone były miejsca zgłoszone przez bydgoszczan jako uciążliwe dla pieszych. Naszą mapę podzieliliśmy na 6 kategorii:

Bezpieczeństwo ruchu

Miejsca, w których organizacja ruchu stwarza zagrożenie dla ruchu pieszych.

Chodniki, schody, kładki, przejścia podziemne

Nieciągłe chodniki, kładki i przejścia podziemne niedostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, zły stan techniczny infrastruktury.

Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych w niedogodnych miejscach, słaba widoczność, wysokie krawężniki.

Sygnalizacje świetlne

Wadliwe programy sygnalizacji świetlnej, dyskryminujące pieszych.

Przystanki komunikacji miejskiej

Utrudniony dostęp do przystanków, niekorzystna lokalizacja, zły stan nawierzchni, brak wiat, niedostępność dla osób starszych, niepełnosprawnych.

Mała infrastruktura

Ławki, śmietniki, wiaty przystankowe, barierki.

Loading map...

Loading

Nasz cel

Celem tego narzędzia było, by mieszkańcy przestali narzekać na stan infrastruktury miejskiej pod nosem, na forach dyskusyjnych, na facebooku albo w gronie znajomych. Chcieliśmy wspólnie z mieszkańcami pokazać ile w naszym mieście występuje utrudnień w pieszych podróżach.

Chcieliśmy, by Mapa była także drogowskazem dla władz miasta – by pokazywała, gdzie występowało najwięcej problemów w codziennych podróżach bydgoszczan.