Debata “Bezpieczeństwo pieszych – jak projektować i zmieniać nasze miasta”

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na IV debatę w cyklu Wszyscy Jesteśmy Pieszymi”:

„Bezpieczeństwo pieszych – jak projektować i zmieniać nasze miasta”
w dniu 15 maja 2018 r. w godz. 12:00–16:00

Celem spotkania jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań i dobrych praktyk pozwalających zmniejszyć liczbę rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w miastach. Zaproszeni eksperci opowiedzą, jak budować infrastrukturę oraz projektować przestrzeń miejską, aby była bezpieczna i przyjazna dla mieszkańców. Wstęp wolny.

Debata odbędzie się w Sali Sesyjnej Ratusza, ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

Program debaty:

12:00  Rejestracja

12:30  Wystąpienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy

13:00  Wprowadzenie

  • „Bezpieczeństwo w Bydgoszczy” – Paweł Górny i Aleksander Szurpita, Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy
  • „Po co nam Piesza Polska” – Robert Buciak, Federacja Piesza Polska

13:30-14:15  Vision Zero: zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w mieście

  • „Wizja Zero w aspekcie bezpieczeństwa pieszych (na przykładzie działań podejmowanych w sieci miast amerykańskich – Vision Zero Cities)” – Anna Zielińska, Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie
  • „Jak stworzyć miasto szczęśliwych ludzi – Jaworzno” – Tomasz Tosza, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie
  • „Moving Beyond Zero” – Swedish Traffic Safety Council for Active and Sustainable Mobility (video)

14:30-15:45  Przestrzeń miejska przyjazna pieszym

  • „Współczesne podejście do organizacji ruchu pieszego – przegląd rozwiązań w skali miast, dzielnic, ulic i placów” – prof. Andrzej Zalewski, Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz – rewitalizacja przestrzeni publicznych – Anna Rembowicz-Dziekciowska, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
  • „Raport: Odzyskajmy centra miast” – Rafał Górski, Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi

16:00-17:00  Bydgoski spacer badawczy w ramach międzynarodowych Jane’s Walks (rozpoczęcie na Starym Rynku, bez zapisów, wystarczy przyjść)

Debacie towarzyszy wystawa „Tylko spokój nas uratuje” nt. rekomendowanych infrastrukturalnych rozwiązań drogowych.

Nasze poprzednie debaty:

04.04.2017 r. – „Jakość życia w mieście – jaka infrastruktura jest potrzebna”

15.03.2016 r. – „Znaczenie pieszych w życiu miasta II”

29.05.2015 r. – „Wszyscy Jesteśmy Pieszymi – znaczenie pieszych w życiu miasta”