II Konferencja popularnonaukowa “Wszyscy jesteśmy pieszymi. Znaczenie pieszych w życiu miasta”

15 marca 2016 r. odbyła się w Sali Sesyjnej Ratusza II Konferencja popularnonaukowa “Wszyscy jesteśmy pieszymi. Znaczenie pieszych w życiu miasta”. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy i była ona pomyślana jako podsumowanie naszego rocznego projektu “Wszyscy jesteśmy pieszymi”.

Konferencję rozpoczął Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pan Mirosław Kozłowicz. Przypomniał on wszystkim gościom, że każdy z nas czasami bywa pieszym, dlatego problemy związane z infrastrukturą pieszą w różnym stopniu ale dotyczą wszystkich mieszkańców naszego miasta. Zwrócił także uwagę wszystkich na fakt, że jeżeli miasto będzie przyjazne dla najsłabszych, niechronionych uczestników ruchu drogowego – dzieci, osób starszych lub o ograniczonych możliwościach poruszania się – to będzie przyjazne dla wszystkich. Krótkiego podsumowania naszej dotychczasowej działalności dokonał również II Koordynator Projektu, Paweł Górny.

Pierwsze wystąpienie przygotował Pan mgr inż. Marcin Karwasz, asystent na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Tematem jego prezentacji były “Komunikacyjne strefy prędkości i ogólne zasady ich urządzania”. Tematem drugiej prezentacji była “Ulica handlowa we współczesnym mieście”, przygotowana przez Pana Radosława Gajdę – architekta, autora wideo bloga „Architecture is a good idea”.


W przerwie goście mogli zapoznać się z wystawą “Tylko spokój nas uratuje”, która została opracowana przez Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze” z Warszawy. Na 10 planszach autorzy zaprezentowali sposoby poprawienia bezpieczeństwa na naszych drogach.

Po przerwie oficjalnie zaprezentowaliśmy “Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej”, opracowany w ramach Projektu przez nasze Stowarzyszenie wraz z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Katalog zawiera kilkanaście dobrych, sprawdzonych i wdrożonych w wielu miastach rozwiązań, które pozwalają uczynić miasto przyjaźniejsze i bezpieczniejsze dla wszystkich uczestników ruchu.

Co ważne, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Pan Rafał Bruski podpisał 15 marca zarządzenie dotyczące zasad projektowania infrastruktury dla pieszych. Zarządzenie wprowadza do stosowania „Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej” przygotowany przez nasze Stowarzyszenie.

Pełną treść zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy zamieszczamy w załączniku.

„Katalog Dobrych Praktyk przy projektowaniu przestrzeni dla pieszych” można pobrać tutaj.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy można pobrać również na stronie www.prawomiejscowe.pl

 

Kolejną prezentację przedstawiła Pani Aleksandra Zienkiewicz, przedstawiciel Stowarzyszenia Akcja Miasto. Tematem wystąpienia było “Powołanie i funkcjonowanie Społecznego Rzecznika Pieszych we Wrocławiu”.

Po prezentacji nastąpiło wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu “Wszyscy jesteśmy pieszymi”. Zadaniem konkursowym było stworzenie plakatu, który zachęciłby kierowców do większej uwagi na pieszych. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 65, we współpracy ze Stowarzyszeniem.

Pozostając w temacie szkół, kolejne prezentacje wygłosili Pan Paweł Kołacz, przedstawiciel Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. Opowiedział m.in. o toruńskich doświadczeniach w zakresie zapewnienia bezpiecznych dróg dojścia dzieci do szkół podstawowych. Z kolei o doświadczeniach naszego Stowarzyszenia w zakresie problemów komunikacyjnych, które występują w najbliższym sąsiedztwie szkół opowiedział Aleksander Szurpita.

Serdecznie dziękujemy naszym prelegentom za bardzo ciekawe prezentacje, które – mamy nadzieję – zainspirują nie tylko władze naszego miasta, ale także mieszkańców, przedsiębiorców, działaczy społecznych.

Mamy nadzieję, że konferencja spotkała się z dobrym przyjęciem ze strony uczestników, a nowoczesne, świeże spojrzenie zaproszonych ekspertów pozwoli nam szerzej spojrzeć na codzienne problemy naszego miasta i jego mieszkańców.

 

Media o konferencji i “Katalogu dobrych praktyk”

Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz dla pieszych: wzorem dla nas inne miasta

Gazeta Pomorska – Zadbają, by bydgoscy piesi czuli się bezpiecznie

Gazeta Pomorska – W trosce o bezpieczeństwo pieszych

TVP Bydgoszcz – Mają mapę przejść dla pieszych do poprawy

Portal Kujawski – Jak sprawić żeby ulice tętniły życiem?

Metropolia bydgoska – Konferencja o pieszych, dla pieszych i z pieszymi

Polskie Radio PiK – W bydgoskim ratuszu podsumowano projekt “Wszyscy jesteśmy pieszymi”

Portal Kujawski – Rozwiązania drogowe w Bydgoszczy będą projektowane z większym naciskiem na komfort pieszych

 

UrbNews – Bydgoszcz przedstawiła zasady projektowania infrastruktury dla pieszych

Czas mieszkańców – Standard – Zero wypadków śmiertelnych

Miasto 2077 – Podręcznik robienia bezpiecznych ulic

Prezentacje z konferencji

Prezentacja ogólna

Prezentacja p.Aleksandry Zienkiewicz

Prezentacja p.Marcina Karwasza

Prezentacja p.Radosława Gajdy