Dobre przykłady

Prawdziwa dostępność Ronda Jagiellonów może mieć miejsce tylko z przejściem dla pieszych! Jesteśmy przekonani, że miasto traktując równo swoich mieszkańców, rozwiąże problemy sprzed lat i ucywilizuje tę okolicę. Nasza propozycja w sprawie Ronda Jagiellonów wygląda tak: przejście dla pieszych przez ulicę Jagiellońską na końcu przystanków...

Dobiega końca realizacja naszego projektu „Wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w Bydgoszczy”. Od września do listopada 2019 r. dokumentowaliśmy miejsca infrastruktury drogowej wymagające poprawy, a wyniki przedstawiliśmy władzom miasta.

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast, poprawa jakości komunikacji miejskiej, priorytet dla pieszych oraz zwiększenie bezpieczeństwa transportowego to tylko niektóre postulaty organizacji pozarządowych do władz miast.
Od dłuższego czasu walczymy o doświetlanie przejść dla pieszych. Od kilku dni pierwsze przejścia mają już profesjonalne doświetlenie, które znacznie poprawia widoczność i bezpieczeństwo.