Podsumowanie działań Stowarzyszenia w 2018 roku

Przedstawiamy podsumowanie działań Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy w 2018 roku, przyjęte na walnym zebraniu członków stowarzyszenia w dniu 14 stycznia 2019 r.

Styczeń

 

 • Wzięliśmy udział w inwentaryzacji przejść dla pieszych i wytypowaniu przejść do doświetlenia ZOBACZ
 • W dyskursie publicznym dot. organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Pelplińska i Orląt Lwowskich opowiedzieliśmy się za rozwiązaniem w postaci sygnalizacji świetlnej pod warunkiem pilnego jej wykonania w 2018 r. oraz – dodatkowo za niewydatkowane środki – sygnalizacji na skrzyżowaniu Fordońska / Brzechwy PISMO
 • Odbyliśmy spotkanie w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, z udziałem wiceprezydenta Mirosława Kozłowicza, w sprawie ograniczenia ilości pojazdów mogących parkować pod rewitalizowanymi Młynami Rothera

Luty

 

 • Wywalczyliśmy wspólnie ze Szkołą Podstawową na Hetmańskiej bezpieczne przejście dla pieszych ZOBACZ
 • Zmieniliśmy regulamin Stowarzyszenia powołując kolegialny, trzyosobowy Zarząd ZOBACZ DOKUMENT
 • Przewodniczący Stowarzyszenia został powołany do Rady do spraw Partycypacji Społecznej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy i został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady ARTYKUŁ

 

Marzec

 

 • konsultowaliśmy z innymi organizacjami pozarządowymi regulamin i zasady funkcjonowania Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – BCOPW
 • wybraliśmy się na III Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ARTYKUŁ

 

Kwiecień

 

 • Wzięliśmy udział w debacie “Wspólna Przestrzeń” nt. sprawiedliwego podziału przestrzeni miejskiej pomiędzy rożnych jej użytkowników podczas V Forum Przestrzenie Miejskie w Łodzi (PROGRAM), jak również w konferencji “Designerzy procesów rozwojowych” Szkoły Liderów Miast w Warszawie (PROGRAM)
 • Wspólnie z Radą Osiedla Kapuściska wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z wnioskiem o nowe przejście dla pieszych na ul. Baczyńskiego ZOBACZ
 • Przewodniczący Stowarzyszenia Paweł Górny ukończył z wynikiem celującym studia podyplomowe Zarządzanie Miastem i Polityka Miejska w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 

 

Maj

 

 • Zorganizowaliśmy debatę „Bezpieczeństwo pieszych – jak projektować i zmieniać nasze miasta” z udziałem ekspertów z całego kraju

 • Zarekomendowaliśmy przy przebudowie ul. Nakielskiej wybór wariantu z buspasami, obustronnymi drogami rowerowymi i nowym przejściem dla pieszych pod wiaduktem kolejowym przy pętli tramwajowej KONFERENCJA PRASOWA

 

Czerwiec

 

 • Podczas kongresu City Matters w Warszawie (PROGRAM) podpisaliśmy, wspólnie z kilkunastoma organizacjami pro-pieszymi z całego kraju, deklarację powołującą Federację Piesza Polska, której wiceprezesem został wybrany Paweł Górny; ponadto wraz z Forum Kultury Przestrzeni z Lublina przedstawiliśmy prezentację nt. “Standardy piesze w polskich miastach”. Wkrótce potem maszerowaliśmy wspólnie podczas II Pieszej Masy Krytycznej w Warszawie

 • Przedstawiliśmy ideę Polityki “Vision Zero Bydgoszcz 2030” na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Bydgoszczy APEL DO RADYCH I ODPOWIEDŹ WICEPREZYDENTA
 • Wystawiliśmy nasz namiot promocyjny podczas III Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych na Wyspie Młyńskiej, który odwiedziło setki mieszkańców ZAPROSZENIE

 

Lipiec

 

 • Zorganizowaliśmy spacer badawczy po bydgoskim śródmieściu z wiceprezydentem Mirosławem Kozłowiczem przedstawiając szereg codziennych pieszych problemów mieszkańców Bydgoszczy
 • Wyszliśmy ze społeczną propozycją nowej organizacji ruchu drogowego wokół Starego Rynku po rewitalizacji, podpisaną przez kilkanaście organizacji pozarządowych i branżowych oraz indywidualnych przedsiębiorców i społeczników ZOBACZ

 

 • Zebraliśmy ponad 500 podpisów pod petycją w sprawie pilnej budowy przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy ZOBACZ
 • Prezydent Miasta Bydgoszczy zarządzeniem nr 435/2018 powołał Zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy, w skład którego zaprosił stałych przedstawicieli z naszego Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych i współpracującego Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

 

Sierpień

 

 • Wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście-Filharmonia” ZOBACZ NASZE UWAGI

 • Jako efekt spaceru badawczego z wiceprezydentem Mirosławem Kozłowiczem zawnioskowaliśmy o przesunięcie miejsc parkingowych na jezdnię na kilku wytypowanych ulicach – uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź dla ulic Kołłataja, Reja, Konarskiego ZOBACZ

 

Wrzesień

 

 • Z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyliśmy w wykładzie uznanego eksperta projektowania przestrzeni miast Gila Penalosy, założyciela organizacji 8-80 Cities, podczas IX Kongresu Mobilności Aktywnej w Gdańsku (PROGRAM)

 

Październik

 

 • Po naszym wniosku chodnik na Kołłątaja został uwolniony od aut! ZOBACZ
 • Po naszych wieloletnich staraniach rozpoczęło się doświetlanie pierwszych 13 bydgoskich przejść dla pieszych ZOBACZ
 • Przez cały miesiąc wspólnie z Radą Osiedla Leśne zbieraliśmy podpisy pod projektem rewitalizacji pasażu spacerowego na ul. 11 Listopada w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim – projekt zostanie zrealizowany w ramach puli środków osiedlowych!

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

W 2018 roku odbyło się 14 oficjalnych spotkań Stowarzyszenia oraz dziesiątki nieoficjalnych, roboczych, organizacyjnych, we wszelkich bieżących sprawach. Odwiedzali nas goście z innych stowarzyszeń, członkowie rady miasta, radni osiedlowi i przede wszystkim zwykli bydgoszczanie chcący ulepszać swoje miasto. Pisaliśmy pisma interwencyjne, zbieraliśmy podpisy mieszkańców pod naszymi inicjatywami, braliśmy udział w konsultacjach społecznych inwestycji i dokumentów strategicznych. Na koniec roku doliczyliśmy się niemal 230 wzmianek medialnych o naszym Stowarzyszeniu, stronę na Facebooku lubi prawie 700 osób (można dołączyć: LIKE), czyli chyba nas czytacie, popieracie i lubicie!