Podsumowanie działań Stowarzyszenia w 2020 roku

Oto co udało nam się osiągnąć w 2020 roku! Zapraszamy na krótkie podsumowanie kolejnego roku naszej działalności.

Styczeń

Świętowaliśmy trzecie urodziny stowarzyszenia!

Luty

Powstało Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew, a przewodniczącą stowarzyszenia została nasza wiceprzewodnicząca Marzena Błaszczyk.

Uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych zgłaszając nasze uwagi w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Fordon-Skarpa.

Uczestniczyliśmy w konsultacjach projektu zmiany Prawa o Ruchu Drogowym. Wyraziliśmy poparcie dla projektu rozszerzającego pierwszeństwo dla pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych.

Marzec

W odpowiedzi na nasze działania w poprzednim roku otrzymaliśmy pismo od prezydenta Kozłowicza informujące o przesunięciu miejsc postojowych z chodników na jezdnie na kilku kolejnych ulicach (m.in. Mazowiecka, Pomorska)

Kwiecień

Uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych dotyczących ustanowienia Parku Kulturowego w centrum Bydgoszczy – nasze uwagi.

Maj

Wspólnie ze Stowarzyszeniem MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew walczyliśmy o ochronę drzew i zakaz parkowania przy budowie osiedla Perłowa Dolina, gdzie Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej twierdził, że nieutwardzony chodnik to pobocze pozwalające parkować między drzewami.

Wskutek naszych działań w Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i ds. polityki rowerowej zaczęto zmieniać organizację ruchu drogowego na niektórych śródmiejskich ulicach, przesuwając parkowanie z chodnika na jezdnię:

(Źródło zdjęcia: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/images/Rzecznik/pdf2/kontra-2.jpeg)

Rozpoczęliśmy kilkumiesięczny projekt „Bezpieczne chodniki, bezpieczni piesi”, w ramach którego mieszkańcy zgłaszali problemy z infrastrukturą pieszą w całej Bydgoszczy.

 

W dniu 27 maja 2020 r. podczas XXIV sesji Rady Miasta Bydgoszczy przyjęto dokument „Bydgoszcz 2030. Strategia Rozwoju”, a w niej zapowiedź polityki Vision Zero do 2030 roku! Więcej o naszej wizji Vision Zero.

Do Szkoły Liderów PAFW jako jedyny reprezentant Bydgoszczy zakwalifikował się Paweł Górny, przewodniczący stowarzyszenia – czeka go roczna praca w gronie 40 liderów z całego kraju.

Czerwiec

23 czerwca odbył się, przełożony z marca, Kujawsko-Pomorski Kongres Ruchów Miejskich z udziałem gości z całego kraju, w tym Borysa Marteli (Kraków), Marty Bejnar-Bejnarowicz (Gorzów Wlkp.), Lecha Merglera (Poznań), Szymona Osowskiego (Warszawa), Michała Kwiatkowskiego (Wrocław) i Łukasza Broniszewskiego z zespołem Fundacji Stabilo (Toruń) oraz gościa specjalnego – Olgi Gitkiewicz, autorki reportażu “Nie zdążę” o wykluczeniu komunikacyjnym. Prezentacje i nagrania są dostępne tutaj.

Na Kujawsko-Pomorskim Kongresie razem z siedmioma innymi organizacjami społecznymi powołaliśmy do życia Bydgoską Federację Ruchów Miejskich, opierającą się na 15 Tezach Miejskich.

Członkowie-założyciele Bydgoskiej Federacji Ruchów Miejskich: Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy, Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew, Stowarzyszenie Bydgoski Alarm Smogowy – Czyste Powietrze Powiedz TAK, Stowarzyszenie Obywatel Działa, Stowarzyszenie Samorządna Bydgoszcz, Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Bydgoszcz. Do końca 2020 roku dołączyli również: Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Cieszkowskiego i Fundacja Zielone Jutro.

Miasto kontynuowało program doświetlania przejść dla pieszych, w ramach którego pomagaliśmy w opiniowaniu miejsc inwestycji: https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/doswietlamy-kolejne-zebry/

Dzięki współpracy stowarzyszenia i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się seria zajęć ze studentami na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – słuchacze rzetelnie przygotowali zadania i oczywiście otrzymali same piątki 🙂

Przewodniczący stowarzyszenia został wybrany do bydgoskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2020-2023 – skład Rady: https://www.bydgoszcz.pl/ngo/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/

Wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Marzena Błaszczyk zajęła głos podczas Sesji Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie Raportu o stanie miasta, co relacjonowały lokalne media:

– Gazeta Wyborcza Bydgoszcz: https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,26064885,radni-udzielili-wotum-zaufania-i-absolutorium-prezydentowi-bydgoszczy.html

– Metropolia Bydgoska: https://metropoliabydgoska.pl/prezydent-bruski-uzyskal-absolutorium-popis-owa-wojenka-na-sesji-rady-miasta/

Lipiec

W lipcu, sierpniu i wrześniu zaprosiliśmy mieszkańców do działań w ramach projektu „Bezpieczne chodniki, bezpieczni piesi”:

 

Na ul. Gdańskiej pojawił się proponowany przez nas (już w październiku 2019 roku) próg zwalniający przed przystankiem „Chodkiewicza”, na którym dochodziło do wypadków i zdarzeń groźnych dla pasażerów z powodu nadmiernej prędkości kierowców – jest to rozwiązanie tymczasowe, a docelowo ma powstać tam typowy przystanek wiedeński, jak na ul. Focha

Podnieśliśmy temat nielegalnego parkowania na ul. Cieszkowskiego, co niszczy pięknie odrestaurowany chodnik i psuje wizerunek ulicy będącej perłą bydgoskiej architektury secesyjnej – wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Ulicy Cieszkowskiego proponujemy montaż słupków, donic lub ławek.

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR opublikowało raport „Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej”, w którym część „Transport i mobilność miejska” opracował zespół pod redakcją Pawła Górnego, przewodniczącego stowarzyszenia.

Sierpień

Zgłaszaliśmy uwagi w konsultacjach społecznych na szczeblu zarówno miejskim i wojewódzkim, jak i krajowym:

Zrobiliśmy też porządki na naszej społecznej łące kwietnej na Szwederowie i postawiliśmy tabliczkę informacyjną od Zielone Kopytko

Zaplanowaliśmy coroczny spacer badawczy z wiceprezydentem miasta Mirosławem Kozłowiczem, w tym roku w formie wirtualnej w postaci przesłania pisma z galerią zdjęć.

Wrzesień

Kolejny rok z rzędu braliśmy udział w obchodach Europejskiego Dnia Bez Samochodu – tym razem zaprosiliśmy na spotkanie z Filipem Springerem.

Razem ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy zorganizowaliśmy spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej siatki połączeń komunikacji miejskiej.

Wzięliśmy udział w konsultacjach dotyczących budowy przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej.

Zakończył się projekt, w którym byliśmy partnerem Polskiego Klubu Ekologicznego Oddział Mazowiecki – od początku roku uczestniczyliśmy w badaniach natężenia ruchu i poziomu zanieczyszczenia powietrza przy szkołach.

Marzena Błaszczyk została wybrana do zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Październik

Zaapelowaliśmy o wyłączenie przycisków przy przejściach dla pieszych.

 

Odbył się webinar dotyczący informacji publicznej i narzędzi wpływu na władze.

Razem z 17 organizacjami i 10 prezydentami miast zwróciliśmy się z apelem do premiera o przeznaczenie dodatkowego wsparcia finansowego na inwestycje związane z zeroemisyjnym transportem publicznym oraz rozwiązania, które zwiększą komfort i liczbę podróży odbywanych rowerem lub pieszo.

Listopad

Paweł Górny wziął udział w Forum/Zoom Praktyków Partycypacji.

Zakończyliśmy projekt “Bezpieczne chodniki, bezpieczni piesi” i opublikowaliśmy raport zawierający zgłoszenia od mieszkańców, ocenione przez dwóch zewnętrznych ekspertów: dr inż. Radosława Kluska z Uniwersytetu Technologiczno-Przemysłowego w Bydgoszczy oraz Tomasza Toszę z Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

Grudzień

Wzięliśmy udział w spotkaniu Bydgoskiej Federacji Ruchów Miejskich

Wysłaliśmy apel do radnych Rady Miasta Bydgoszczy, w którym sprzeciwiliśmy się budowie ulicy Nowomazowieckiej i niszczeniu Dzielnicy Muzycznej.

Wyraziliśmy poparcie dla nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Placu Wolności.

Podsumowanie

Ten rok to 200 informacji medialnych, kilka spacerów badawczych, wiele pism i uwag składanych w konsultacjach. Nadal jesteśmy obecni na bieżąco w ciałach doradczych władz miasta, takich jak Zespół ds. BRD, Zespół rowerowy, Rada Partycypacji Społecznej, Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Rok 2020 zakończyliśmy z ponad 1200 lajkujących osób na Facebooku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czego udało nam się dokonać w poprzednich latach, zobacz nasze podsumowania.

Jak możesz nam pomóc?

Możesz nam pomóc na wiele sposobów:

  • opowiedz o nas swoim znajomym,
  • polub naszą stronę na Facebooku i zaproś także znajomych,
  • wesprzyj nasze działania swoją cegiełką,
  • dołącz do Stowarzyszenia i razem z nami zmieniaj Bydgoszcz.