Polityka VISION ZERO

Czym jest Polityka „VISION ZERO”

TO ZERO OFIAR ŚMIERTELNYCH I CIĘŻKO RANNYCH W WYPADKACH DROGOWYCH W BYDGOSZCZY DO ROKU 2030!

Bydgoszcz ma szansę stać się jednym z pierwszych polskich miast, które wdroży ideę Vision Zero.

Żadna śmierć w wypadku drogowym nie może być akceptowana. Działania chroniące życie oraz zdrowie powinny być traktowane priorytetowo i stawiane ponad przepustowością dróg.

W większości polskich miast liczba wypadków z udziałem pieszych maleje. W Bydgoszczy w 2015 r. wzrosła do 235 w porównaniu ze 172 wypadkami w roku wcześniejszym.

Wypadki drogowe to nie tylko tragedie osobiste, ale również wielka strata dla społeczeństwa – osoby te mogłyby pracować i być produktywne. Szacuje się że, koszty społeczne związane ze śmiercią lub leczeniem rannych to około 2 mln zł na osobę (za brd24.pl).

Nie wyeliminujemy błędów ludzkich, ale system transportu powinien być tak zaprojektowany, aby ich konsekwencją nie były ciężkie obrażenia lub śmierć człowieka.

Vision Zero to pakiet działań, które mają doprowadzić do roku, w którym nikt nie zginie na drogach. Są to działania długofalowe, ale warto postawić taki cel na przyszłość np. do 2030 roku.

Polityka Vision Zero została opracowana w Szwecji w drugiej połowie lat 90. Od tego czasu Szwedom udało się zmniejszyć liczbę ofiar wypadków o ponad połowę. W ich ślady idzie wiele miast na całym świecie.

W dniu 24 lipca 2018 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy zarządzeniem nr 435/2018 powołał

W skład Zespołu wchodzą:

 • Zastępca Prezydenta Miasta Mirosław Kozłowicz
 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
 • Straż Miejska w Bydgoszczy
 • oraz na zaproszenie Prezydenta Miasta stali przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy i Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

Zadania Zespołu:

 • analiza rozwiązań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • propagowanie i inspirowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • podział środków z budżetu miasta na działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego i kontrola wydatkowania środków finansowych
 • swoje stanowisko Zespół przedkłada Prezydentowi Miasta

Celem jest ZERO ofiar w wypadkach

W dniu 27 maja 2020 r. podczas XXIV sesji Rady Miasta Bydgoszczy przyjęto dokument „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”, a w niej zapowiedź polityki Vision Zero do 2030 r.

Proces aktualizacji Strategii realizowany był w modelu partycypacyjnym, z szerokim udziałem mieszkańców i różnych grup interesariuszy. W pracach zespołów roboczych oraz w konsultacjach społecznych wzięli udział przedstawiciele naszego stowarzyszenia, proponując m.in. zapisanie działań obejmujących dążenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Finalnie wśród kilkunastu celów operacyjnych w 6 podstawowych obszarach funkcjonowania miasta zdefiniowano cel III.2.1. „Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców”, do którego przypisano miernik „Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych” z wartością docelową na 2030 rok równą ZERO (s. 25).

Zaś w zaplanowanych programach wdrożeniowych ujęto „Program bezpieczeństwa ruchu drogowego (Vision zero)” (s. 22).

O znaczeniu polityki Vision Zero w Polsce piszą m.in.: