Na te chodniki skarżą się mieszkańcy

Dobiega końca realizacja naszego projektu „Wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w Bydgoszczy”. Od września do listopada 2019 r. dokumentowaliśmy miejsca infrastruktury drogowej wymagające poprawy, a wyniki przedstawiliśmy władzom miasta.

Fotografie proponowanych miejsc przedstawione w 2019 r. zostały zestawione ze zdjęciami z roku 2017, wykonanymi na podstawie zgłoszeń mieszkańców przekazanych wówczas do ZDMiKP. Końcowe rezultaty tegorocznego  projektu obejmują wskazanie listy 30 miejsc na ulicach miasta możliwych do zmiany – po ok. 15 do przebudowy w ramach bieżącego utrzymania oraz do budowy w ramach przyszłych inwestycji.

Podczas podsumowania projektu na spotkaniu w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w dnu 26 listopada 2019 r. przedstawiliśmy zdjęcia i szczegółowo omówiliśmy miejsca, które ze względu na brak chodników, brak lub zły stan nawierzchni, nierówności i wysokie krawężniki stanowią zagrożenie dla korzystających z nich pieszych. Udokumentowaliśmy również akty wandalizmu na miejskiej infrastrukturze. Naszego sprawozdania wysłuchali m.in. Mirosław Kozłowicz – Zastępca Prezydenta Miasta, Wojciech Nalazek – Zastępca Dyrektora ZDMiKP ds. utrzymania infrastruktury oraz przedstawiciele zainteresowanych Rad Osiedli. Dokument, w którym znajduje się komplet zdjęć wraz ze szczegółowymi opisami, będzie złożony w ZDMiKP.

Chodniki 2017-2019_ Pobierz prezentację (pdf)

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy w ramach programu „Małe Granty – Grant na Start”, ukierunkowanego na wsparcie zadań publicznych należących do sfery pożytku publicznego kierowanych do mieszkańców Bydgoszczy.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]