Ulica Mazowiecka. Większość szerokości chodnika zajmują miejsca parkingowe. Pieszym został skrawek chodnika i kamienie rozsypane pod kamienicami...

Ulica Mazowiecka. Większość szerokości chodnika zajmują miejsca parkingowe. Pieszym został skrawek chodnika i kamienie rozsypane pod kamienicami...

Na ulicy Jesionowej, przy której znajduje się m.in. kaplica, kościół oraz szkoła podstawowa nie ma żadnych chodników. Pieszych strzeże jedynie napis "Piesi" na znaku drogowym...