Czy to chodnik, czy to parking

Ulica Mazowiecka. Większość szerokości chodnika zajmują miejsca parkingowe. Pieszym został skrawek chodnika i kamienie rozsypane pod kamienicami…

mapabarier_ulica mazowiecka, parking na chodniku