Na ulicy Kossaka po wielu latach oczekiwania wybudowano fragment chodnika. Niestety przy cmentarzu chodnik się kończy. By dojść do przystanków komunikacji miejskiej na ulicy Żwirki i Wigury mieszkańcy muszą iść wydeptanymi ścieżkami. ...

Chodniki na rondzie Kujawskim nie nadają się do użytku. Bardzo wąskie i w bardzo złym stanie. Piesi wydeptali ścieżki po obu stronach chodnika. Czy może być wyraźniejszy znak? Mieszkańcy sami zdecydowali - nogami. ...