Konferencja „Wyzwania dla współczesnych miast” – materiały pokonferencyjne

Prezentujemy materiały prelegentów V Konferencji z cyklu Wszyscy Jesteśmy Pieszymi pt. “Wyzwania dla współczesnych miast” z dnia 20.05.2019 r. w Bydgoszczy

Wprowadzenie

Petra Jens przedstawiła ideę władz miasta Wiednia, dlaczego chodzenie jest takie ważne w mieście i co robi miasto, aby je promować. Jednym z przykładów jest projekt „Schulstrasse” („Ulica szkolna”), zmieniający organizację ruchu w pobliżu wybranych szkół.


Petra Jens - Schulstrasse
Petra Jens: Schulstrasse (2,3 MB)


Rob Trapnell przedstawił wnioski ze swojego raportu „Bezpieczeństwo pieszych w Toruniu” który ukazał się w marcu 2019 r., pokazującego praktyczne zalecenia projektowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa.


Rob Trapnell
Rob Trapnell: Raport „Bezpieczeństwo pieszych” (103 MB)


Justyna Król pokazała, że spojrzenie w odległa przyszłość, do roku 2050, pozwoli zobaczyć nasze miasta z nowej perspektywy i zaadresować zarówno nadchodzące wyzwania, jak i wykorzystać pierwsze sygnały zmian.


Justyna Król: Wyzwania dla współczesnych miast (6,1 MB)


Łukasz Zboralski zapytał, czy ogólnopolskie i lokalne media mają kłopot z przedstawianiem spraw dotyczących bezpieczeństwa drogowego oraz jaka jest świadomość dziennikarzy i co możemy zrobić, żeby ją poprawić?


Łukasz Zboralski: Wyzwania dla mediów (3,1 MB)


Michał Beim przedstawił tematykę transportu w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem kolei miejskiej.


Michał Beim: Kolej aglomeracyjna – dobre praktyki (35 MB)


Urszula Stefanowicz przedstawiła „Miejskie postulaty transportowe”  opracowane przez polskie organizacje pozarządowe zrzeszone w Koalicji Transportowej, jak również przykłady zmniejszania ruchu samochodowego w centrach miast.


Urszula Stefanowicz: Wyzwania dla samorządów w obszarze miejskiej mobilności (3,8 MB)


Rafał Moczkodan opowiedział o tym, jak powinno wyglądać miasto dostępne dla wszystkich, szczególnie koncentrując się na seniorach w przestrzeni miejskiej.


Rafał Moczkodan: Miasto dla wszystkich – seniorzy w przestrzeni miejskiej (115 MB)


Maciej Mycielski przedstawił szczegóły projektowania osiedla Gdynia Zachód przeznaczonego dla ok. 40 tys. mieszkańców, gdzie zorganizowano warsztaty urbanistyczne charrette, które stały się kluczowym krokiem dla rewizji sposobu myślenia o dzielnicy i pozwoliły na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań przestrzennych.


Maciej Mycielski: Zrównoważona urbanistyka – wyzwanie dla konsultacji społecznych (14 MB)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]