Ulica Wyzwolenia w Starym Fordonie jak nowa

Zakończył się długo oczekiwany remont ulicy Wyzwolenia na Starym Fordonie. Jednocześnie na fordońskim rynku powstało nowe przejście dla pieszych i zniknęły barierki dzielące rynek. O problemach Starego Fordonu (w szczególności rynku i przyległych ulic) pisaliśmy po raz pierwszy w czerwcu. Podczas Święta Starego Fordonu zwrócono naszą uwagę na trudną sytuację pieszych na rynku w Starym Fordonie. Podczas tego wydarzenia Stary Fordon tętnił życiem, ale jego codzienność była zupełnie inna.

 

Trudna codzienność

Mały, kameralny rynek został sprowadzony do roli ruchliwej ulicy przelotowej, gdzie pieszy jest traktowany jak intruz. Było to szczególnie widoczne po zachodniej stronie rynku, gdzie rzekomo w celu poprawienia bezpieczeństwa zamontowano kilka lat temu kilkadziesiąt barierek, które dzieliły rynek na trzy części. W miejscach, gdzie kiedyś można było przejść na drugą stronę rynku, zamontowano niestetyczne żółte barierki. Ponadto do godzin popołudniowych część rynku służy jako parking. Przez organizację ruchu pieszego i kołowego samochody całkowicie zawładnęły rynkiem, który stracił swoje dawne funkcje – reprezentacyjną, handlową, wypoczynkową, kulturalną. Podobnie wygląda sytuacja na ulicy Bydgoskiej – głównej ulicy wjazdowej do Starego Fordonu od strony centrum miasta. Wąskie chodniki, wysokie krawężniki, brak przejść dla pieszych i rozpędzone samochody. Mieszkańcy nie mają tam łatwego życia…

 

Rewitalizacja

W ramach rewitalizacji Starego Fordonu, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zlecił opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.: „Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie”. Równolegle trwały prace grup zadaniowych zajmujących się przygotowaniem propozycji kompleksowej rewitalizacji Starego Fordonu w pięciu obszarach:

  • Rozwój przedsiębiorczości
  • Dostępność i komunikacja (główne założenia komunikacyjne ulic Bydgoskiej i Wyzwolenia)
  • Kultura i historyczne dziedzictwo Starego Fordonu
  • Rekreacja (sport, Wisła)
  • Miejsca spotkań: Rynek, Targowisko

Szczególną uwagę poświęciliśmy tematowi dostępności i komunikacji – wspólnie z mieszkańcami, urzędnikami i działaczami społecznymi braliśmy udział w pracach tej grupy. Jednymi z najczęściej powtarzanych problemów były barierki na rynku, niedostateczna liczba przejść dla pieszych, zbyt duża prędkość samochodów, złe skomunikowanie z pozostałą częścią Fordonu. M.in. dzięki zaangażowaniu mieszkańców część problemów udało się już rozwiązać. Na wyremontowanym odcinku ulicy Wyzwolenia ułożono nowy bruk oraz zamontowano wyspowe progi spowalniające (które nie utrudniają przejazdu autobusów!). Co ważne, na rynku zdemontowano wszystkie barierki i wyznaczono nowe przejście dla pieszych – w miejscu, gdzie wcześniej stały barierki (podczas naszego spaceru badawczego pasy na przejściu dla pieszych jeszcze nie były namalowane).

Teraz mieszkańcy Starego Fordonu oczekują na rewitalizację ulicy Bydgoskiej oraz na ostateczną wersję projektu Wizji Starego Fordonu w 2020 roku – projektu, który sami stworzyli.

Być może wkrótce, wraz z wdrożeniem nowej sieci komunikacji miejskiej od stycznia 2016 roku zostaną rozwiązane także problemy z dostępnością komunikacyjną Starego Fordonu – proponowana przez ZDMiKP sieć połączeń daje na to dużą szansę.