Skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią

Skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią to rodzaj skrzyżowania stosowany w strefach uspokojenia ruchu. Charakteryzuje się podniesieniem tarczy skrzyżowania do poziomu chodników przy jezdni. Celem takiego ukształtowania jest podkreślenie charakteru strefy uspokojonej, tj. brak pierwszeństwa pojazdów przed pieszymi oraz ograniczenie prędkości pojazdów.

 

Jak to działa?

Wjazd na wyniesioną powierzchnię skrzyżowania odbywa się poprzez specjalnie ukształtowane rampy, działające podobnie jak progi zwalniające tzn. umożliwiające komfortowy wjazd na skrzyżowanie jedynie z ograniczoną prędkością (od 30 do 50 km/h).

Skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią są często skrzyżowaniami równorzędnymi, co także jest sposobem uspokojenia ruchu, ponieważ kierowcy przed wjechaniem na skrzyżowanie muszą upewnić się czy nie mają obowiązku ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom.

Nawierzchnię skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią najczęściej wykonuje się w kolorze odmiennym od poprzedzającego go odcinka ulicy, by było ono łatwiej dostrzegalne. Nawierzchnia najczęściej jest wykonana z kostki betonowej. (definicja skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią pochodzi z Wikipedii)

 

A w Bydgoszczy?

Oczywiście w Bydgoszczy także takie rozwiązania są stosowane. Znajdziemy je głównie na ulicach osiedlowych, tam gdzie ważne jest uspokojenie ruchu oraz zapewnienie bezpieczeństwa np dla dzieci idących do szkół, na orliki lub place zabaw. Takie rozwiązanie znaleźliśmy na Górzyskowie, na skrzyżowaniu ulic Gnieźnieńskiej z Kcyńską. Z obserwacji widzimy, że wyniesione skrzyżowanie bardzo dobrze uspokaja ruch w rejonie skrzyżowania. Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych, którzy mogą bezpiecznie przechodzić przez ulicę w obrębie skrzyżowania. Przy planowaniu przebudowy tego skrzyżowania niebagatelną rolę odegrała Rada Osiedla Górzyskowo oraz mieszkańcy osiedla.

Tak więc mieszkańcy, do dzieła! Gdzie WY widzicie na swoim osiedlu miejsce na takie bezpieczne skrzyżowania? Czekamy na Wasze komentarze na forum dyskusyjnym.