Ulica Pod Blankami

Ulica Pod Blankami. Nowowybudowany parking, lokale handlowe, usługowe, serce miasta aspirującego do miana metropolii. Z jednej strony ulicy chodnik ma symboliczną szerokość (pomniejszoną o parkujące samochody), z drugiej strony chodnika brak!

mapabarier_pod blankami