Czy to chodnik, czy to parking?

Na ulicy Powstańców Warszawy chodnik funkcjonuje jako parking, a piesi zostali zepchnięci na pas zieleni, wydeptując sobie tam ścieżkę…

mapababier_Chodnik vs parking - Powst.Warszawy