Agonalny stan chodnika na rondzie Kujawskim

Chodniki na rondzie Kujawskim nie nadają się do użytku. Bardzo wąskie i w bardzo złym stanie. Piesi wydeptali ścieżki po obu stronach chodnika. Czy może być wyraźniejszy znak? Mieszkańcy sami zdecydowali – nogami.

mapabarier_chodnik na rondzie kujawskim