Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej

„Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej” powstał w ramach Projektu „Wszyscy Jesteśmy Pieszymi” realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.

Dokument został opracowany przez Stowarzyszenie w ścisłej współpracy z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Mamy nadzieję, że katalog posłuży organom administracyjnym i samorządom na terenie całego kraju, jako drogowskaz przy projektowaniu estetycznej i bezpiecznej przestrzeni miejskiej.

Szeroki wachlarz dobrych rozwiązań

Dobre praktyki, to takie, które ułatwiają codzienne życie jak największej liczbie osób, głównie poprzez likwidację barier.

 

W trakcie realizacji projektu „Wszyscy jesteśmy pieszymi” Zespół zebrał cały wachlarz propozycji usprawnień infrastruktury pieszej, stosowany już za granicą i w polskich miastach. Dopasowaliśmy tę wiedzę do bydgoskich warunków i oddaliśmy ją w Państwa ręce, z nadzieją, że zaowocuje ona poprawą komfortu pieszego.

Woonerf

Przystanek wiedeński

Most pieszo-rowerowy-tramwajowy

Strefa zamieszkania

Strefa ``Tempo 30``

Przystanek autobusowo-tramwajowy

Przejście ze zwężonym przekrojem jezdni

Podwójne przejście dla pieszych prowadzące na przystanek

Antyzatoka

Zwężone wloty na skrzyżowaniach

Chodnik poprzeczny

Skrzyżowanie z wyniesioną tarczą

Mini rondo

Progi wyspowe

Wyniesione przejście dla pieszych

Przejście półwyspowe

Katalog przyjęty do stosowania w całej Bydgoszczy

Zarządzeniem nr 144/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski wprowadził Katalog do stosowania przy planowaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji na terenach stanowiących mienie lub pozostających w zarządzie Miasta Bydgoszczy albo stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Bydgoszczy.