5×5 dla Bydgoszczy

5 x 5 dla Bydgoszczy – nasze postulaty w wyborach samorządowych

5×5 dla Bydgoszczy

Cele do 2030 roku

 

5 dla pieszych

5 DLA PIESZYCH

1. WIZJA  ZERO” DO 2030 – ZERO WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH NA DROGACH W BYDGOSZCZY DO 2030 ROKU

 • Życie i bezpieczeństwo przede wszystkim!
 • Zróżnicowane działania na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

2. BEZPIECZNE I ZIELONE SKRZYŻOWANIA  – WYNIESIONE SKRZYŻOWANIA I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z ZIELONYMI PRZESTRZENIAMI PUBLICZNYMI

 • Dzięki ograniczaniu szerokości jezdni w obrębie skrzyżowań, szczególnie na ulicach jednokierunkowych, pozostały obszar można zagospodarować zielenią i małą architekturą (np. ławki), jednocześnie uniemożliwiając parkowanie w nieprzepisowej odległości od skrzyżowania

3. “ULICE DLA DZIECI” –  KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTOWANIA BEZPIECZNYCH, ZIELONYCH I PRZYJAZNYCH DZIECIOM PRZESTRZENI ORAZ DRÓG W POBLIŻU SZKÓŁ

 • Założenie to można realizować zarówno poprzez zmiany infrastrukturalne, jak i
  tworzenie tzw. szkolnych ulic z organizacją ruchu, która ogranicza wjazd pod szkołę w godzinach porannego szczytu

4. STREFY PIESZE W ŚRÓDMIEŚCIU – GDAŃSKA OD PL. TEATRALNEGO DO PL. WOLNOŚCI, DEPTAK NA DWORCOWEJ, WOONERF NA GIMNAZJALNEJ

 • Po remoncie Starego Rynku i okolicznych uliczek wprowadzono na Starym Mieście bezpieczną strefę pieszą, a niedługo blask odzyska Plac Wolności – należy wykorzystać tę okazję i utworzyć w Śródmieściu kolejne strefy piesze

5. DOSTĘPNE PRZYSTANKI POSZERZANIE PRZEJŚĆ  DLA PIESZYCH LUB DODATKOWE DOJŚCIA NA PRZYSTANKI 

 • Poszerzanie przejść  dla pieszych na przystanki tramwajowe z dużym natężeniem ruchu pieszych, np. na przystankach: Dworzec Autobusowy, Garbary (przez Focha), Rondo Fordońskie
 • Dodatkowe przejścia przez przystanki tramwajowe (tzw. “podwójne dojście na przystanek”), np. przystanek tramwajowy Niepodległości
 • Poszerzanie peronów przystankowych, np. przystanek tramwajowy Jagiellońska/Łużycka
 • Dodatkowe dojścia na przystanki, chodniki w miejscach przedeptów prowadzących do przystanków i przy postulowanych nowych przejściach

5 dla rowerzystów

5 DLA ROWERZYSTÓW

1. CZAS NA VELOSTRADY – WZDŁUŻ KANAŁU I BRDY, W LESIE GDAŃSKIM, “VELO-STROMA”, WZDŁUŻ TRASY WZ

 • Velostrada to wydzielona od ruchu drogowego, szeroka droga rowerowa o wysokich parametrach, np. pozwala np. na jazdę 2 osób obok siebie w obu kierunkach
 • W większości przypadków velostrady w Bydgoszczy mogą powstać z dala od głównych dróg, co pozwoli na jazdę bez spalin i hałasu, jak i na pominięcie sygnalizacji drogowej

2. STRATEGIA ROWEROWA

 • Strategia rowerowa to konieczne narzędzie, aby sprawnie planować rozwój nie tylko sieci dróg rowerowych, ale także lokalizacji nowych parkingów i stojaków rowerowych czy planowania działań promocyjnych i edukacyjnych
 • Strategia powinna powstać na podstawie analizy (przestrzennej, transportowej, BYPAD) i dostarczonych z niej danych i wniosków

3. BEZPIECZNE PARKINGI ROWEROWE

 • Parkingi rowerowe różnią się od stojaków tym, że gwarantują większe zabezpieczenie zarówno przed kradzieżą czy dewastacją, ale także przed warunkami atmosferycznymi (elementami dodatkowymi parkingów rowerowych mogą być np. wiaty rowerowe, boksy rowerowe, kamery itp.)
 •  Parkingi rowerowe powinny powstawać m.in. na osiedlach, w pobliżu ważnych tras rowerowych, przy węzłach przesiadkowych

4. PRZYJAZNA INFRASTRUKTURA

 • Sygnalizacja i oznakowanie na skrzyżowaniach dostosowane do rowerzystów
 • Liczniki rowerowe na głównych trasach miasta

5. EDUKACJA “ROWEROWA SZKOŁA”

 • Szeroka promocja ruchu rowerowego – wśród wszystkich grup wiekowych

5 dla transportu publicznego

5 DLA TRANSPORTU PUBLICZNEGO

1. EFEKTYWNY TRANSPORT PUBLICZNY DOFINANSOWANIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO

 • Niezbędne jest podniesienie wydatków bieżących na funkcjonowanie komunikacji i przywrócenie poziomu 11% rocznego budżetu miasta

2. PRIORYTET DLA TRAMWAJÓW  POZA SZCZYTEM NA WSZYSTKICH SKRZYŻOWANIACH

 •   3 STOPNIE PRIORYTETU:

– poza szczytem – domyślny priorytet na wszystkich skrzyżowaniach
– początek i koniec szczytu – domyślny priorytet na mało znaczących skrzyżowaniach, priorytet warunkowy na kluczowych skrzyżowaniach
– ścisły szczyt – domyślny priorytet na dzisiejszych zasadach, warunkowy na mało znaczących skrzyżowaniach

3. WIĘCEJ BUSPASÓW –  W SZCZEGÓLNOŚCI NA DOJAZDACH DO SKRZYŻOWAŃ

 • np. na Sułkowskiego, Magnuszewskiej, Rondo Toruńskie, Rondo Fordońskie

4. REORGANIZACJA SIATKI AUTOBUSOWEJ – PO BUDOWIE TRAMWAJU DO PĘTLI “BIELICKA”

 • Obecna siatka autobusowa ma mankamenty, które należy pilnie poprawić, bowiem ostatnie duże zmiany w siatce miały miejsce ponad 10 lat temu

5. PRZYSPIESZENIE BUDOWY PRZYSTANKÓW WIEDEŃSKICH – NA GDAŃSKIEJ I NAKIELSKIEJ

 • Przystanki wiedeńskie to rozwiązanie, które świetnie spisuje się na dotychczasowych przystankach na Gdańskiej oraz na Focha – gwarantuje pasażerom bezpieczeństwo, dostępność i wygodę, skraca też czas wymiany pasażerskiej
 • Aby zwiększać dostępność komunikacji publicznej w centrum należy dążyć do nadania priorytetu inwestycjom w kolejne przystanki wiedeńskie

5 dla zieleni

5 DLA ZIELENI 

1. NOWE PARKI – MIEJSKI PARK GÓREK FORDOŃSKICH, PARK ZAMKOWY, PARK NA KAPUŚCISKACH, PARK CENTRALNY Z WYKORZYSTANIEM TERENÓW ZALEWOWYCH

 • Potrzeba więcej parków, szczególnie w miejscach, które mieszkańcy używają w celach rekreacyjnych, bądź są one istotne ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, bądź ochronne

2. WIĘCEJ PIENIĘDZY NA ZIELEŃ – NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE I NOWE NASADZENIA

 • Obecnie miasto zmaga się z brakiem środków na bieżące utrzymanie zieleni i czystości w parkach, na placach, ulicach, przy chodnikach i drogach rowerowych oraz przy nowych inwestycjach

3. “BYDGOSKIE STANDARDY ZIELENI” – WPROWADZANIE I PRZESTRZEGANIE

 • W 2023 roku oddano do konsultacji projekt “Bydgoskich Standardów Zieleni”, które mają zapewnić odpowiednie projektowanie, zabezpieczenie i utrzymanie zieleni
 • Standardy należy pilnie wdrożyć w życie i na bieżąco należycie egzekwować

4. BŁĘKITNO-ZIELONA INFRASTRUKTURA NA OSIEDLACH

 • Błękitno-zielona infrastruktura polega na wprowadzaniu rozwiązań, które pozwolą na “zatrzymanie” wody w miejscu opadu
 • Retencjonowana woda to ulga i dla ludzi i dla roślin
 • Przykładowe rozwiązania błękitnej infrastruktury to niecki filtracyjne czy rowy chłonne

5. STOP “KOPCIUCHOM” – PRZYSPIESZENIE WYMIANY MIEJSKICH PIECÓW

 • W Bydgoszczy wymiana tzw. “kopciuchów” postępuje bardzo wolno: pozostaje do wymiany ok. 20.000 pieców – należy wymieniać min. 1.000 rocznie
 • Miasto powinno wymieniać źródła ciepła w zasobach ADM oraz wspierać finansowo i organizacyjnie mieszkańców, którzy mogą i chcą wymieniać piece

5 dla rozwoju miasta

5 DLA ROZWOJU MIASTA

1. USPOKOJENIE RUCHU AUT W CENTRUM 

 • PRZENIESIENIE GŁÓWNEGO NATĘŻENIA RUCHU SAMOCHODOWEGO POZA CENTRUM – SZYBKO I OSZCZĘDNIE
 • Trasa WZ – klasyczne skrzyżowania z Wyszyńskiego i Sułkowskiego, rezygnacja z węzła z ul. Gdańską na rzecz utworzenia pod nią tunelu
 • Uspokojenie ruchu na ul. Focha
 • Rezygnacja z nadmiernej ilości planowanych dróg w centrum miasta, wyburzeń i kosztów z tym związanych – m.in. NowoMazowieckiej, NowoStromej, poszerzenia Toruńskiej, poszerzenia Grudziądzkiej, przedłużenia Św. Trójcy

2. ZIELONE CENTRUM FORDONU – NA OBSZARZE ZA “GALERIĄ FORDON”

 • Fordon jest zamieszkany przez ponad 80 tys. osób, nie ma jednak wykształconego funkcjonalnego centrum
 • Potencjał na jego wykształcenie ma obszar w okolicy targowiska i Galerii Fordon – tuż obok znajduje się teren, gdzie można zaplanować (obszarowy “masterplan”) plac miejski, park, budynki użyteczności publicznej lub nowe targowisko, jak też nową zabudowę z mieszaną funkcją mieszkalną-usługową i biurową

3. TRAMWAJ DO PARKU PRZEMYSŁOWEGO WRAZ Z INTEGRACJĄ Z KOLEJĄ

 • Zaplanowanie przedłużenia trasy tramwajowej z pętli Kapuściska do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i potencjalnie do nowego przystanku kolejowego “Bydgoszcz Żółwin”
 • W miejscu przystanku kolejowego istnieje potencjał na utworzenie węzła przesiadkowego

4. REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

 • Dotychczas rewitalizacja często obejmowała jedynie elewacje kamienic, a jednocześnie ulice i skwery, przy których te kamienice się znajdują często są zaniedbane
 • Rewitalizacja, szczególnie w śródmieściu, powinna być bardziej wszechstronna. Ulice to przestrzeń publiczna, z którą mieszkańcy mają styczność najwięcej. To właśnie ulice powinny być rewitalizowane

5. LOKALNE CENTRA OSIEDLOWE

 • Tworzenie osiedlowych centrów w pobliżu rynków i targowisk poprzez tworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych i stref pieszych
 • Zakładanie Lokalnych Centrów Kultury (lub filii bibliotek) w obrębie lokalnych centrów celem animowania kultury, aktywizacji lokalnych społeczności
 • Wynajem przestrzeni na rynkach po preferencyjnych cenach dla mikroprzedsiębiorców, rolników regionalnych, ekologicznych itp.