Konsultacje inwestycji rowerowych

Wnioski Bydgoskiego Ruchu Miejskiego do konsultowanych inwestycji rowerowych na ulicach Kieleckiej, Sudeckiej i Sułkowskiego

1. Sudecka

Na odcinku ulicy Sudeckiej od Wyzwolenia do Świętokrzyskiej jest zaplanowany jednostronny ciąg pieszo-rowerowy, bez przejść dla pieszych na stronę zabudowaną. Są zaplanowane trzy skrzyżowania, gdzie jest możliwy zjazd z CPR i przecięcie pasów dla samochodów w kierunku dróg gruntowych po płd stronie Sudeckiej. Aby wszystkim uczestnikom ruchu umożliwić wygodne dojście do celów podróży, postulujemy budowę chodnika po przeciwnej stronie Sudeckiej do CPR pomiędzy Wyzwolenia a Tatrzańską, zakończonego przejściem dla pieszych przez Sudecką. Zamiennie proponujemy zastosowanie przejść sugerowanych na skrzyżowaniach z ul. Świętokrzyską, Tatrzańską, Podgórze, tak aby można było z CPR dostać się na ww. ulice. 

Planowany ciąg pieszo-rowerowy jest w kolizji z istniejącymi słupami energetycznymi. Prosimy o potwierdzenie, czy istniejące oświetlenie zostanie zachowane, zlikwidowane czy zmodyfikowane.

W projekcie nie zostało uwzględnione rondo przewidywane przez MPZP dla skrzyżowania Pelplińska/Wyzwolenia. Postulujemy uwzględnienie tego bezpieczniejszego rozwiązania, łącznie z dodatkowym wylotem w kierunku komisariatu policji. Jeżeli nie poprzez budowę ronda to poprzez budowę przynajmniej niektórych relacji w docelowy sposób, tak aby w przyszłości, nie musieć ich budować na nowo.

Prosimy o ponowne przeanalizowanIe skrzyżowania Wierchowa/Wyzwolenia/Geodetów. Niejasne jest dla nas, na jakich zasadach poruszają się pojazdy wyjeżdżające z ulicy Wierchowej (brak oznakowania), na projekcie widnieje nieistniejący znak A12 i B40 na Geodetów.

Dodatkowo szczególnej uwagi wymaga rejon ulicy Wyzwolenia – warto zaplanować zadbanie o elementy projektu BBO pn. “Szlak spacerowy Historia 4 Wsi” – m.in. drewnianą ławkę, śmietnik, tablicę informacyjną oraz symboliczny drogowskaz, z ewentualnymi relokacjami do uzgodnienia z Radą Osiedla.

2. Kielecka

Zaproponowane rozwiązanie dla skrzyżowania Sporna/Toruńska jest  wysoce nieoptymalne, ponieważ wymusza na rowerzystach dwukrotne pokonywanie ruchliwych ulic zamiast pokonywania tylko Toruńskiej. Przejazd powinien znajdować się po wschodniej stronie skrzyżowania, nawet jeżeli istniejąca infrastruktura wymusza zaprojektowanie szykany/uskoku w okolicy istniejącego przystanku autobusowego (przejazd na wysokości przystanku autobusowego). Dodatkowo brak przejścia dla pieszych po wschodniej stronie skrzyżowania stanowi potencjalnie zagrożenie, ponieważ pasażerowie transportu na pewno będą pokonywali Toruńską bezpośrednio z przystanków. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest brak przecięcia głównego kierunku ruchu samochodów Kielecka-Toruńska-Sporna. Zdajemy sobie sprawę z wysokich kosztów takiego rozwiązania, o które były wskazane przez ZDMiKP jako przyczynę rezygnacji z takiego rozwiązania, lecz postulujemy o postaranie się wypracowania rozwiązania pośredniego. Jeżeli jednak w najbliższym czasie będą realizowane inne inwestycje, w których zakresie uwzględnione jest lub będzie docelowe rozwiązanie (np. remont torowiska na ul. Toruńskiej), to zwracamy się z prośbą o oficjalny komunikat w tej sprawie wystosowany do mieszkańców. Komunikacja jest bardzo ważną kwestią i gdy mieszkańcy będą wiedzieli, że obecne rozwiązanie jest tymczasowe, a za np. 2-3 lata będzie docelowe, to będą odbierać pozytywniej prace ZDMiKP.

Toruńska-Sporna

3.Sułkowskiego

Znak A7 ustąp pierwszeństwa wraz z końcem strefy 30 przy wylocie ulicy Dębowej powinien być ustawiony przed przejazdem rowerowym, analogicznie jak przy 11 listopada czy Czerkaskiej. Ustawienie go za przejazdem może powodować nieustępowanie pierwszeństwa przez kierowców rowerzystom na przejeździe.

Postulujemy rezygnację z osobnych zjazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu Czerkaska/Sułkowskiego (od strony bloków Sułkowskiego 13 i 16), analogicznie do rozwiązania zastosowanego na skrzyżowaniu Dwernickiego/Sułkowskiego. Obecne rozwiązania wymusza na rowerzystach skręty pod ostrym kątem oraz nienaturalny tor jazdy szczególnie przy skręcie w lewo. Do tego po planowanym montażu sygnalizacji będzie jaśniejsza sytuacja, ponieważ rowerzyści będą mogli się włączać do ruchu ogólnego na Czerkaskiej tylko przy zielonym świetle dla nich. 

 

Link do formularza konsultacji: bydgoszcz.pl/rowery

 

Nowe Drogi Rowerowe - Konsultacje Społeczne