Wideo z konferencji “Rekomendacje ekspertów dla współczesnych miast”

Przedstawiamy film z konferencji z 14 czerwca 2022 r. zawierający rekomendacje zaproszonych ekspertów