Propozycje zmian cen biletów komunikacji i strefy parkowania

Prezydent Bruski zaproponował podwyżki cen biletów komunikacji publicznej i stawek za parkowanie. W tej sprawie wysłaliśmy do Radnych poniższe pismo z naszymi propozycjami korekt.

Szanowni Członkowie i Goście

Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Bydgoszczy

w związku z mającym miejsce w dniu 26.10.2021 r. posiedzeniem Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, dotyczącym proponowanych w porządku obrad sesji Rady Miasta Bydgoszczy punktami:
– “11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy”
– “12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat”

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy zwraca się z apelem, aby podczas obrad wziąć pod uwagę następujące propozycje strony społecznej:

Ad. 11:

– Cena biletu sieciowego na linie dzienne w wysokości 99 zł dla mieszkańców Bydgoszczy, wykazujących się opłacaniem podatku dochodowego w Bydgoszczy
Powyższa propozycja wynika z chęci zastosowania podobnych zasad dla różnych grup mieszkańców – tj. w przypadku strefy płatnego parkowania, umożliwia się osobom płacącym w mieście podatki, zakupienie abonamentu w takiej samej cenie jak dla mieszkańca. Zaprezentowana stawka 108 zł, wbrew dotychczas prezentowanym informacjom, nie sytuuje Bydgoszczy w “połowie” stawek za komunikację publiczną w miastach Unii Metropolii Polskich – wręcz przeciwnie, klasyfikuje to Bydgoszcz jako miasto z drugim najdroższym biletem sieciowym, po Poznaniu. Usytuowanie “pośrodku” miałoby miejsce, gdyby cena biletu sieciowego wynosiła 97 zł, uwzględniając obniżki dla mieszkańców, stosowane w większości wskazanych miast. Wyraźną korzyścią z zastosowania obniżonej stawki są wpływy z podatku dochodowego osób, które dotychczas płaciły go w innej gminie, co może rekompensować niższą cenę niemal w całości. Ponadto deklarowaną polityką miasta są preferencje dla użytkowników komunikacji publicznej, zatem byłby to kolejny krok w tym kierunku, co idzie też w parze z kilkukrotnie obiecywanymi (przy okazji “biletu za pół ceny”) obniżkami dla posiadaczy stałych biletów sieciowych. Natomiast stawka 108 zł pozostałaby dla wszystkich użytkowników, którzy nie zadeklarują opłacania podatków w Bydgoszczy.
– Zmiany w cenach dotyczących komunikacji publicznej proponujemy wprowadzić w życie od 1 lutego 2022 r., wspólnie ze zmianą opłat w strefie parkowania
Proponujemy wdrożenie wszystkich zmian w życie tego samego dnia, co nie wzbudzi kontrowersji względem preferowania niektórych grup użytkowników i wydaje się być lepszym rozwiązaniem w sytuacji wprowadzenia wyższych cen dla różnych grup mieszkańców.Ad. 12:
– Wydłużenie godzin funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (A i B) o godzinę, tj. zamiast 8-17, proponujemy godziny 8-18
Również w tym przypadku spośród zestawionych miast Unii Metropolii Polskich, Bydgoszcz klasyfikuje się na 5 miejscu (9h) od końca pod względem ilości godzin obowiązywania SPP. Wydłużenie czasu funkcjonowania strefy do 10h byłoby rzeczywistym usytuowaniem Bydgoszczy “pośrodku” listy miast UMP.
– Wydłużenie dni funkcjonowania strefy A i objęcie również soboty w godzinach 10-16
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na coraz większy problem, jakim jest parkowanie w centrum Bydgoszczy w soboty, co jest jednym z niekorzystnych skutków pozytywnych zmian zwiększania oferty atrakcji weekendowych, przyciągających mieszkańców i turystów. Ze względu na brak rotacji, auta masowo parkują nielegalnie w przypadkowych miejscach, szpecąc nasze miasto, ale też niszcząc je przez parkowanie na chodnikach i terenach zieleni. Główną rolą opłaty parkingowej jest zapewnienie rotacji, natomiast w przypadku Bydgoszczy samochód pozostawiony w piątek, może stać i zajmować miejsce przez cały weekend, natomiast opłata sobotnia, nawet symboliczna, zapobiegłaby temu zjawisku.

Wnosimy o rozpatrzenie powyższych propozycji, zwiększających dostępność cenową biletów miesięcznych oraz usprawniających rotację w strefie płatnego parkowania