Co po budowie parkingu Park&Ride na Grudziądzkiej?

W związku z budową parkingu Park & Ride na ul. Grudziądzkiej i zbliżającym się jego otwarciem, Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy zwróciło się z propozycją kolejnych etapów regulacji i uporządkowania miejsc parkingowych w centrum miasta.

Według informacji publicznej z Urzędu Miasta Bydgoszczy nowy parking Park & Ride ma pomieścić 550 pojazdów 1 , natomiast do tej pory na tym terenie  było ok. 320 miejsc postojowych 2, co oznacza, że na tym samym obszarze  pojawi się aż o 230 stanowisk więcej.

Zakładając, że celem władz miasta przy budowie parkingu nie jest zwiększanie podaży miejsc parkingowych w centrum – co wprost będzie zachęcać do wyboru tego środka transportu zamiast np. komunikacji publicznej – proponujemy aby przed momentem oddania parkingu do użytku uregulować parkowanie w kilku pobliskich lokalizacjach.

W związku z powyższym proponujemy regulację parkowania w następujących punktach, leżących w bezpośredniej lub niedalekiej bliskości Park & Ride, jak również w granicach planowanego Parku Kulturowego, czyli miejsca mającego wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni publicznych:

 1. ul. Grudziądzka: obecnie 10 miejsc 3 (nie spełniających wymogu pozostawienia 2 m szerokości chodnika) – propozycja: do przeniesienia na Park & Ride,
 2. ul. Poznańska: obecnie 28 miejsc 4 (częściowo nie spełniających wymogu pozostawienia 2 m szerokości chodnika) – propozycja: do przeniesienia na Park & Ride,
 3. ul. Św. Trójcy: obecnie 35 miejsc 5 (częściowo nie spełniających wymogu pozostawienia 2 m szerokości chodnika) – propozycja: do przeniesienia na Park & Ride lub w całej szerokości na jezdnię:
 1. ul. Czartoryskiego: obecnie 11 miejsc 6 (częściowo nie spełniających wymogu pozostawienia 2 m szerokości chodnika) – propozycja: do przeniesienia na Park & Ride lub w całej szerokości na jezdnię (tak jak de facto kierowcy parkują):
 1. ul. Kordeckiego: obecnie 25 miejsc 7 (nie spełniających wymogu pozostawienia 2 m szerokości chodnika) – propozycja: do przeniesienia na Park & Ride lub w całej szerokości na jezdnię:
 1. Nowy Rynek (strona południowa): obecnie ok. 20 miejsc – propozycja: wprowadzenie parkowania równoległego (zgodnie z przewidzianym kształtem zatoki postojowej przy ostatniej przebudowie) na ok. 10 miejsc, zamiast zastosowanego parkowania skośnego (i malowaniem linii częściowo na chodniku bez pozostawienia wymaganej szerokości 2 m):
 1. ul. Mostowa: obecnie ok. 40 miejsc – propozycja: do przeniesienia na Park & Ride (przestawienie w to miejsce stacji BRA i tablic informacyjno-wystawowych sytuowanych na moście),
 2. ul. Stary Port (odcinek Mostowa-Pocztowa): obecnie ok. 20 miejsc – propozycja: do przeniesienia na Park & Ride (ustawienie w to miejsce ławek, stolików, donic, stojaków rowerowych).

Przedstawione propozycje obejmują łącznie ok. 180 miejsc postojowych, proponowanych do przeniesienia na nowy parking Park & Ride lub z chodnika na jezdnię. Nawet w przypadku przeniesienia na P&R wszystkich  proponowanych miejsc, bilans nowowybudowanych stanowisk wyniesie o 50 więcej. Zaś w przypadku pozostawienia części z nich przy przeniesieniu na jezdnię – aż o ponad 100 stanowisk więcej względem stanu dotychczasowego.

Zamiana przestrzeni dotychczas przeznaczonych na parkowanie i oddanie ich dla pieszych i rowerzystów jest wyraźnie obecnym trendem w zarządzaniu obszarami publicznymi współczesnych miast. Jej pierwsze kroki widzimy także w Bydgoszczy – przy przebudowie Starego Rynku czy ostatnio zapowiedziane przez Pana Prezydenta na Wyspie Młyńskiej 8. Te przykłady pokazują, że jest to działanie słuszne i przyczyniające się do zmniejszenia ilości podróży samochodowych i związanych z tym zanieczyszczeń, jak również zyskujące akceptację mieszkańców i przedsiębiorców, zatem apelujemy o wdrożenie proponowanych zmian jeszcze przed oddaniem nowego parkingu do użytkowania.

Przypisy

1 https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/parkride-parking-na-grudziadzkiej-umowa-podpi/
2 wg odpowiedzi w trybie informacji publicznej nr BKS.I.1431.210.2020 z 10.06.2020 r.
3 dane o obecnej ilości ulicznych miejsc postojowych wg odpowiedzi w trybie informacji publicznej nr BKS.I.1431.198.2021 z 06.05.2021 r., bez ujęcia wyznaczonych placów postojowych
4 jw.
5 jw.
6 jw.
7 jw.
8 https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/oddajemy-wyspe-mlynska-pieszym-i-rowerzystom/

Załączniki

Podoba Ci się nasza działalność?

Możesz nam pomóc na wiele sposobów:

 • opowiedz o nas swoim znajomym,
 • polub naszą stronę na Facebooku i zaproś także znajomych,
 • wesprzyj nasze działania swoją cegiełką,
 • dołącz do Stowarzyszenia i razem z nami zmieniaj Bydgoszcz.