Plan zagospodarowania przestrzennego “Fordon-Ryńskiego”

Przedstawiamy uwagi Stowarzyszenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego “Fordon-Ryńskiego”.

 1. Tereny 1a.MW, 1b.MW i 2b.MW: planowany przebieg ciągu pieszego skierować na wprost ul. Powstania Styczniowego (wraz z wykreśleniem określenia „orientacyjny”), celem skrócenia drogi mieszkańców, szczególnie pieszych i rowerzystów, do istotnych punktów docelowych w okolicy (przystanek tramwajowy Niepodległości, market na ul. Wyzwolenia).
 1. Tereny planowanej zabudowy wielorodzinnej (1a.MW, 1b.MW, 2a.MW, 2b.MW, 2c.MW) – par. 16 pkt 2 lit c.: dopuszczalne sytuowanie miejsc do parkowania samochodów osobowych w pasie terenu ustalić na szerokość nie większą niż 10,0 (dziesięć) metrów od linii rozgraniczających z terenami przyległych dróg, w przypadku ich wyznaczania na powierzchni terenu.
 2. Tereny istniejącej zabudowy wielorodzinnej (3.MW, 4.MW, 5.MW) – par. 17 pkt 2: uzupełnić o zapis odnośnie dopuszczalnego sytuowania miejsc do parkowania samochodów osobowych w pasie terenu i ustalić na szerokość nie większą niż 10,0 (dziesięć) metrów od linii rozgraniczających z terenami przyległych dróg, w przypadku ich wyznaczania na powierzchni terenu.
 3. Teren 3.MW: przebieg orientacyjnego ciągu pieszego wzdłuż wschodniej granicy terenu 3.MW zastąpić przez wydzielony ciąg pieszy (KPX) i wyznaczyć w miejscu obecnie biegnącego chodnika/pieszojezdni – jako kontynuacja wydzielonego ciągu pieszego biegnącego przez całą długość terenu objętego planem (od 26.KPX do 29.KPX), celem zapewnienia wygodnej, bezpiecznej i czytelnej trasy pieszej łączącej się z drogą wewnętrzną 41a.KDW, a przez z nią z ul. Swobodną i mieszczącymi się tam pawilonami handlowymi, zaś w przeciwnym kierunku do planowanego obiektu oświatowego (teren 22.UO).
 1. Par. 8 pkt 6 lit. h tiret pierwsze: proponuje się zmianę wskaźnika miejsc parkingowych na minimum 1,0 miejsca do parkowania samochodów osobowych, przypadającego na jedno mieszkanie, analogicznie do pozostałych zapisów ujętych w lit. f-i.
 2. Proponuje się zapisać w planie umiejscowienie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wyzwolenia (po jej wschodniej stronie) – w przyszłości łączącej północne osiedla Fordonu z infrastrukturą rowerową powstającą w Starym Fordonie i wzdłuż przewidzianego do rewitalizacji nabrzeża Wisły.
 3. Należy dookreślić na wyjazdach z posesji obowiązek zachowania ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów, co jest uzasadnione względami wygody i bezpieczeństwa użytkowników chodnika/ddr oraz potrzebą podkreślenia pierwszeństwa tych uczestników ruchu drogowego.
 4. W planie powinien zostać zapisany obowiązek stosowania fizycznych środków uspokajania ruchu na terenie ulic klas lokalnych i dojazdowych oraz dróg wewnętrznych (jako przykłady uspokojenia ruchu należy wskazać: wyniesione powierzchnie części jezdni, przejścia dla pieszych wyniesione do poziomu chodnika, podniesienie tarczy skrzyżowania, przejście ze zwężonym przekrojem jezdni i inne określone w Zarządzeniu nr 539/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 września 2018 r).

Podoba Ci się nasza działalność?

Możesz nam pomóc na wiele sposobów:

 • opowiedz o nas swoim znajomym,
 • polub naszą stronę na Facebooku i zaproś także znajomych,
 • wesprzyj nasze działania swoją cegiełką,
 • dołącz do Stowarzyszenia i razem z nami zmieniaj Bydgoszcz.