Uwagi stowarzyszenia w konsultacjach ulic gruntowych

Przedstawiamy uwagi stowarzyszenia w konsultacjach ulic gruntowych (Pszczelna, Kogucia, Sowia, Strusia). Konsultacje trwają do 02.02.2021 r.

Ulica Pszczelna

 1. W miejsce usuniętych 2 drzew z boku budynku biblioteki, proponujemy wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż budynków, wzbogacających bioróżnorodność obszaru i zacieniających zachodnią ścianę. Między nimi należy zaplanować małą architekturę – ławki i kosze na śmieci, tak aby podnieść rangę miejsca jakim jest bezpośrednia okolica biblioteki. Ponadto proponujemy zabezpieczenie utwardzonego miejsca wraz z dojściem na planowany książkomat (Pierwsza w Bydgoszczy biblioteka czynna całą dobę będzie na Miedzyniu – “Pierwszy miejski książkomat stanie przy bibliotece na Miedzyniu”). Rozważyć wyznaczenie w okolicy biblioteki wąskich ścieżek o nawierzchni mineralnej, spójnych z małą architekturą i zielenią.
Konsultacje przebudowy ulic Pszczelnej, Koguciej, Sowiej, Strusiej w Bydgoszczy 1
 1. Wykonać fragment chodnika po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Nakielską w dowiązaniu do istniejącej infrastruktury:
 1. Na terenach zieleni przewidzianych do obsiania trawą zapewnić także posadzenie niskich krzewów różnych gatunków, co będzie przeciwdziałać parkowaniu pojazdów i wzbogacać bioróżnorodność obszaru, w szczególności na większych powierzchniach jak na skrzyżowaniu z ul. Miodową czy na łuku ulicy z sięgaczem do działki nr 57/1:

Posadzenie krzewów jest zgodne z intencją pisma ZDMiKP z dnia 03.07.2020 r.: “Wychodząc naprzeciw sugestiom w zakresie zwiększania ilości zieleni przyulicznej, jeśli będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, zostanie w przyszłości wprowadzona zieleń zabezpieczająca przed parkowaniem” oraz aby uniknąć sytuacji natychmiastowego rozjechania trawnika przez pojazdy tuż po oddaniu inwestycji, jak w przypadku remontu ul. Stawowej:

Konsultacje przebudowy ulic Pszczelnej, Koguciej, Sowiej, Strusiej w Bydgoszczy 3a
 1. Na odcinku od sięgacza do działki nr 57/1 do ul. Miodowej należałoby miejsca postojowe wyznaczyć naprzemiennie po obu stronach ulicy, powodując esowanie toru jazdy, a zatem zmniejszenie prędkości i zwiększenie bezpieczeństwa (nie wyznaczać miejsc z prawej lub lewej strony pieszojezdni, a wzdłuż jej osi zamiast jednego z pasów, tak aby pieszojezdnia ‘esowała’, a przed wyznaczonymi miejscami parkingowymi wyznaczyć wyspy uniemożliwiające bezpośredni przejazd przez utworzone miejsca w przypadku braku zaparkowanych aut).
 2. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na dłuższym prostym odcinku zastosować esowanie jezdni poprzez wprowadzenie dwóch wysp w odpowiedniej odległości z jednej i drugiej strony pieszojezdni, na wyspach wprowadzić zieleń, zależnie od możliwości trawę, krzewy lub drzewa.
 3. Ponadto na pasach zieleni zachować istniejące krzewy i drzewa, w szczególności na działce nr 171 (w części przewidzianej po podziale) i na skrzyżowaniu z ul. Botaniczną.
 4. W przypadku braku zagospodarowania posesji przyległych do pasa drogi (np. działki nr 63/16, 63/20) zrezygnować z obsiewania trawą, która zostanie zniszczona przez przejeżdżające i parkujące pojazdy.
 5. Zrezygnować z poszerzania pasa drogi kosztem wykupienia części działki nr 172/5 i wyznaczania naprzeciwko miejsc postojowych przed posesjami na działkach nr 166/1 i 166/2 – każda z okolicznych posesji ma bramę wjazdową i możliwość parkowania pojazdów na własnym terenie a nie na miejskim. W tej sytuacji wykupienie gruntu po jednej stronie by utworzyć kilka miejsc postojowych po drugiej mija się z celem i jest nieuzasadnione ekonomiczne, szczególnie że ogólnodostępne miejsca postojowe są zaplanowane tuż obok, przed działką nr 174/1.

Ulica Kogucia

 1. Na odcinku od ul. Biedronkowej do ul. Gawroniej należałoby miejsca postojowe wyznaczyć naprzemiennie po obu stronach ulicy, powodując esowanie toru jazdy, a zatem zmniejszenie prędkości i zwiększenie bezpieczeństwa (nie wyznaczać miejsc z prawej lub lewej strony pieszojezdni, a wzdłuż jej osi zamiast jednego z pasów, tak aby pieszojezdnia ‘esowała’, a przed wyznaczonymi miejscami parkingowymi wyznaczyć wyspy uniemożliwiające bezpośredni przejazd przez utworzone miejsca w przypadku braku zaparkowanych aut).
 2. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na dłuższym prostym odcinku zastosować esowanie jezdni poprzez wprowadzenie dwóch wysp w odpowiedniej odległości z jednej i drugiej strony pieszojezdni, na wyspach wprowadzić zieleń, zależnie od możliwości trawę, krzewy lub drzewa.
 3. Na terenach zieleni przewidzianych do obsiania trawą zapewnić także posadzenie niskich krzewów różnych gatunków, co będzie przeciwdziałać parkowaniu pojazdów i wzbogacać bioróżnorodność obszaru, w szczególności przy łukach sięgacza o nawierzchni ażurowej, przy skrzyżowaniach z ul. Biedronkową i Kukułczą oraz w sąsiedztwie planowanych miejsc postojowych. (W myśl informacji z pisma ZDMiKP z dnia 03.07.2020 r.: “Wychodząc naprzeciw sugestiom w zakresie zwiększania ilości zieleni przyulicznej, jeśli będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, zostanie w przyszłości wprowadzona zieleń zabezpieczająca przed parkowaniem”.)

Ulica Sowia

 1. Na terenach zieleni przewidzianych do obsiania trawą zapewnić także posadzenie niskich krzewów różnych gatunków, co będzie przeciwdziałać parkowaniu pojazdów i wzbogacać bioróżnorodność obszaru, w szczególności na dużych powierzchniach przy skrzyżowaniach z ul. Bażancią, Ibisową i Kruszyńską oraz przy wjazdach na posesje na teren bloków. (W myśl informacji z pisma ZDMiKP z dnia 03.07.2020 r.: “Wychodząc naprzeciw sugestiom w zakresie zwiększania ilości zieleni przyulicznej, jeśli będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, zostanie w przyszłości wprowadzona zieleń zabezpieczająca przed parkowaniem”.)
 2. Na pasach zieleni zachować istniejące krzewy i drzewa, w szczególności przed posesjami na ul. Sowiej od nr 8 do 10 oraz Kruszyńskiej 44.
 3. Zaprojektować dodatkowe miejsca postojowe w układzie równoległym po wschodniej stronie ulicy, na odcinku od ul. Bażanciej do chodnika prowadzącego ze skweru, które będą też przeciwdziałać wjeżdżaniu na szeroki pas zieleni.
 4. Przedłużenie chodnika prowadzącego ze skweru wraz z progiem zwalniającym należy zaplanować na wprost obecnie istniejącego przebiegu (w przeciwnym wypadku powstaną przedepty na skróty), wraz z powiększeniem przyległego terenu zieleni po stronie bloków i zachowaniem istniejących krzewów ozdobnych (miejsca postojowe będą zrekompensowane nowymi zaproponowanymi po wschodniej stronie ulicy – pkt wyżej):
 1. Przed budynkami wielorodzinnymi zaplanować utwardzone powierzchnie na ustawienie wiat śmietnikowych i pojemników na odpady segregowane, zabezpieczonych przed nieuprawnionym parkowaniem np. słupkiem lub donicą.
 2. Od skrzyżowania z ul Kruszyńską po stronie wschodniej należy zaplanować przedłużenie chodnika do projektowanego dojścia do posesji Kruszyńska 44a, analogicznie jak po stronie zachodniej, dla zapewnienia bezpiecznego i wygodnego dojścia:

Ulica Strusia

 1. Na terenach zieleni przewidzianych do obsiania trawą zapewnić także posadzenie niskich krzewów różnych gatunków, co będzie przeciwdziałać parkowaniu pojazdów i wzbogacać bioróżnorodność obszaru, w szczególności przy skrzyżowaniu z ul. Łabędzią oraz na łukach sięgacza z płyt ażurowych. (W myśl informacji z pisma ZDMiKP z dnia 03.07.2020 r.: “Wychodząc naprzeciw sugestiom w zakresie zwiększania ilości zieleni przyulicznej, jeśli będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, zostanie w przyszłości wprowadzona zieleń zabezpieczająca przed parkowaniem”.)
 2. W przypadku braku zagospodarowania posesji przyległych do pasa drogi (np. działka nr 51) zrezygnować z obsiewania trawą, która zostanie zniszczona przez przejeżdżające i parkujące pojazdy.
 3. Należałoby zastosować esowanie jezdni poprzez wprowadzenie dwóch wysp w odpowiedniej odległości z jednej i drugiej strony pieszojezdni, na wyspach wprowadzić zieleń, zależnie od możliwości trawę, krzewy lub drzewa.

Podoba Ci się nasza działalność?

Możesz nam pomóc na wiele sposobów:

 • opowiedz o nas swoim znajomym,
 • polub naszą stronę na Facebooku i zaproś także znajomych,
 • wesprzyj nasze działania swoją cegiełką,
 • dołącz do Stowarzyszenia i razem z nami zmieniaj Bydgoszcz.