Organizacje społeczne przeciw nowym zmianom wokół Starego Rynku

7 bydgoskich organizacji przeciwko próbom osłabienia strefy ograniczonego ruchu na Starówce.

Reprezentanci siedmiu bydgoskich organizacji społecznych zaangażowanych w życie miasta i aktywnie dbających o jakość życia mieszkańców przekazali Prezydentowi Miasta Bydgoszczy poparcie dla rozwiązań nowej organizacji ruchu drogowego na Starym Rynku i sąsiadujących ulicach oraz jednocześnie wyrazili sprzeciw się wobec pojawiających się różnorodnych propozycji wprowadzania zmian.

Pismo do Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Wdrożone rozwiązania są kompromisem wielu zaangażowanych środowisk i jak do tej pory zdają się funkcjonować co do zasady poprawnie i spełniać założone cele – zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa poruszania się po starówce, szczególnie pieszych i rowerzystów, a także strefy maksymalnie wolnej od zanieczyszczeń aut, w tym ciężarowych. Każda propozycja w tym temacie mogła być złożona w toku przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji społecznych. Wielu z tej propozycji skorzystało i ich uwagi zostały uwzględnione. Odpowiedzią zaś na pomysły złożone w późniejszym terminie było jednoznaczne stwierdzenie, iż musiał nadejść jednak koniec czasu rozpatrywania uwag oraz moment podjęcia decyzji, a jej założenia są równe dla wszystkich bez wyjątku mieszkańców.

W takiej sytuacji należy ocenić, iż każda nawet najmniejsza zmiana, wywoła kolejne żądania dostosowania do szeregu indywidualnych potrzeb. Niewielka zmiana godzin dostaw dla jednych lokali, wywoła podobne oczekiwania ze strony właścicieli lokali otwartych w późniejszych godzinach, a potem kolejnych i kolejnych. Należy również wskazać na każdorazowe znaczne koszty ewentualnych zmian w oznakowaniu ulic.

Warto zauważyć, iż obecne regulacje nie wykluczają wykonania dostaw w szereg innych sposobów, wykorzystywanych w innych polskich miastach, a nienaruszających obowiązujących przepisów i bezpieczeństwa klientów, jak choćby wózki transportowe czy rowery towarowe. Jest przecież nadal możliwe zaparkowanie pojazdów w bezpośrednim otoczeniu ulic wyłączonych czasowo z ruchu, gdzie powstało wiele kopert dostawczych, a następnie dalszy transport w alternatywny sposób w dowolnych porach dnia. Takie rozwiązania są z powodzeniem stosowane w miastach chcących być awangardą zmian, przede wszystkim w trosce o zwykłego mieszkańca.

Być może pewnym tu pomysłem byłoby stworzenie zorganizowanego punktu parkowania i przeładunku towarów oraz sieci wypożyczalni wózków czy rowerów transportowych (np. z wykorzystaniem prototypu miejskiego roweru cargo powstającego obecnie w Warsztacie Klucznik z inicjatywy Stowarzyszenia Pracownia z ul. Jezuickiej). Taki punkt przeładunkowy mógłby powstać przykładowo w bezpośredniej bliskości parkingu piętrowego na ulicy Pod Blankami czy na zapleczu Hali Targowej po jej rewitalizacji.

Przykładowy rower cargo:

Oczywiście nie twierdzimy bynajmniej, że udało nam się w Bydgoszczy osiągnąć już idealny i niezmienny konsensus w kwestii organizacji ruchu. Jednak naszym zdaniem, ten z trudem wypracowany kompromis nie powinien być naruszany zaledwie w niecałe dwa miesiące od wdrożenia zmian.

W ocenie wielu specjalistów z zakresu urbanistyki okres, w którym można należycie oszacować różnego rodzaju skutki decyzji przeobrażeń w przestrzeni miasta, to pełen rok – a zatem czas, kiedy zmiany miały okazję zmierzyć się zarówno z intensywnym okresem gastronomicznym w sezonie letnim, zimowym jarmarkiem świątecznym, początkiem roku szkolnego i akademickiego czy innymi kluczowymi momentami w życiu miasta. W bydgoskim przypadku jest to o tyle istotne, iż zmiana została wprowadzona we wrześniu 2019 roku, a zatem nie mieliśmy jeszcze szansy jej ocenić w pełni w najintensywniejszym okresie letnim.

Sygnatariusze:

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Stowarzyszenie Pracownia

Stowarzyszenie Obywatel Działa

Bydgoskie Koło Partii Zieloni

Stowarzyszenie Bydgoski Alarm Smogowy – Czyste Powietrze Powiedz TAK

Stowarzyszenie Samorządna Bydgoszcz