Dlaczego oświetlenie przejść dla pieszych jest ważne?

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w mieście bardzo ważne jest prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych. Dlaczego? Bo to piesi są najmniej chronieni spośród użytkowników ruchu drogowego.

 

 

Do elementów poprawnego zabezpieczenia przejścia dla pieszych możemy zaliczyć:

– oddzielne lampy uliczne bezpośrednio przy pasach,

– oświetlenie padające od strony najazdowej pojazdu – pieszy jest wówczas dobrze oświetlony, a nie pozostaje w cieniu,

– oświetlenie całej powierzchni przejścia i pola oczekiwania po obu stronach jezdni,

– światło o większej jasności niż pozostałe lampy na ulicy, wyraźnie zwracające uwagę kierowcy na obszar przejścia,

– lampy przy przejściu mogą być niższe niż pozostałe oświetlenie drogi, np. tak aby były poniżej korony drzew,

– brak elementów utrudniających widoczność w pobliżu przejścia: drzew, zabudowań, parkujących pojazdów, znaków drogowych, małej architektury,

– dodatkowe elementy zwracające uwagę kierowców: mrugające światła nad znakiem „Przejście dla pieszych” lub w jezdni przed pasami (tzw. „kocie oczka”), mikroprogi zwalaniające, wtopione w jezdnię ostrzegawcze znaki „Uwaga dzieci” itp.,

– ponieważ główną przyczyną zdarzeń jest nadmierna prędkość pojazdów, należy również stosować odcinkowe zwężenie pasa jezdni na szerokości przejścia – węższy pas jezdni powoduje, że niemal automatycznie, odruchowo, jedzie się odpowiednio wolniej, co ułatwia zachowanie szczególnej ostrożności i zwiększenie możliwości zareagowania w przypadku nieprzewidzianej sytuacji,

– stosowanie się do zamontowanego oznakowania i do przepisów: ograniczenie prędkości pojazdów, zachowanie pierwszeństwa pieszych na przejściu, pierwszeństwo rowerzystów na przejeździe rowerowym zlokalizowanym wzdłuż przejścia dla pieszych itp.

 

Wzorcowe rozwiązania w zakresie właściwego oświetlenia przejść dla pieszych zauważyliśmy podczas wakacyjnego pobytu w mazurskim Kętrzynie, na ul. Daszyńskiego, czyli głównej drodze przelotowej przez miasto:

 

 

Zobacz także: – Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszejArtykuł jak sprawdzać widoczność na przejściuMetoda badania jakości oświetlenia przejść dla pieszych – aktualizacja 23.07.2018: Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych Ministerstwa Infrastruktury oraz w naszej Bazie Wiedzy: – Ochrona Pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego (rozdz. Oświetlenie, s. 112) – Bezpieczne miasto, inna droga. Bezpieczeństwo przy szkołachBezpieczne miasto, inna droga. Oświetlenie