Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 65 chcą czuć się bezpiecznie

Fordońska Szkoła Podstawowa nr 65 jest jedną ze szkół, która aktywnie odpowiedziała na nasze zaproszenie do udziału w projekcie „Wszyscy jesteśmy pieszymi”.

Tak jak na większości ulic osiedlowych w Fordonie, także w okolicach szkoły występuje wiele niebezpiecznych miejsc, nielogicznie zaprojektowanej infrastruktury oraz niedokończonych inwestycji. Istniejąca infrastruktura drogowa jest często zaniedbana.

 

Dla bezpieczeństwa uczniów

Dyrekcja oraz Rada Rodziców Szkoły, wspólnie z naszym Stowarzyszeniem zwróciła się do ZDMiKP z wnioskiem o wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci na ulicach wokół budynków szkolnych przy ulicy Duracza 7.

Główne problemy wymienionych przez Dyrekcję szkoły oraz rodziców to złe oznaczenie przejść dla pieszych oraz traktowanie chodników jako dróg dojazdowych pod budynek szkoły.
Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią wniosku Szkoły.

 

Nielegalne parkowanie

Kolejnym problemem, który szkoła próbuje rozwiązać, jest parkowanie samochodów na chodniku pod szkołą. Nieskuteczne są znaki zakazu skrętu w lewo na końcu ulicy Kwiatkowskiego. Mieszkańcy okolicznych bloków niszczą zieleń przed szkołą i parkują na chodniku przy szkole. Ogranicza to widoczność dzieciom oraz stwarza realne ryzyko potrącenia w miejscu, gdzie dzieci powinny czuć się bezpiecznie – pod swoją szkołą, na chodniku. 

Póki co szkoła stara się pokojowo przekonać kierowców, by nie parkowali w tym miejscu. Służy temu odblaskowy baner zaprojektowany przez dzieci, który został umieszczony na ogrodzeniu przed szkołą.
 

Konkurs

Wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju transportu publicznego szkoła zorganizowała także konkurs “Wszyscy jesteśmy pieszymi”. Zadaniem konkursowym było stworzenie plakatu, który zachęciłby kierowców do większej uwagi na pieszych. Wpłynęło ponad 90 prac z uczniów klas IV-VI z SP 65, SP 66 i SP 67. Wyłoniliśmy 13 laureatów, którzy odebrali nagrody podczas II konferencji popularnonaukowej “Wszyscy jesteśmy pieszymi. Znaczenie pieszych w życiu miasta”, która odbyła się w ratuszu 15. marca.