Rozmawialiśmy o tematach ważnych dla mieszkańców Fordonu

W piątek 8 stycznia wzięliśmy udział w debacie z przedstawicielami rad osiedli Nowy Fordon i Terenów Nadwiślańskich, w sprawie budowy nowej szkoły przy ulicy Bora-Komorowskiego. Zdaniem zleceniodawców i projektantów ma to być jedna z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w województwie.

Projekt zawiera nie tylko propozycję wybudowania nowej szkoły, ale też przedszkola, dużego boiska i parkingu. Okolica zabudowań szkolnych została zaprojektowana w bardzo estetyczny sposób.

Mimo tych atutów, przedstawiciele rad osiedli zgłosili jednak wątpliwości co do wyznaczonych tras chodników prowadzących do szkolnych wejść. Ścieżki przewidziane dla uczniów nie są naturalne, projektant niestety nie przewidział intuicyjnych tras uczniów, prowadzących do wejść. W obecnym projekcie dojścia zostały poprowadzone z dala od bloków. Wydłuża to trasę do szkoły, nie współgra z naturalną, czyli najkrótszą drogą, jaką będą wybierali uczniowie. Sytuacja jest istotna dla rodziców, ponieważ taka infrastruktura może stwarzać zagrożenie dla najmłodszych. Najkrótsze trasy będą prowadziły przez parking dla pracowników szkoły. Z tego względu przedstawiciele rad osiedli postanowili zaproponować zleceniodawcy budowy korektę tras i uwzględnienie w projekcie również chodników prowadzących na skos, współgrających z zabudową mieszkalną okolicy.

Rady fordońskich osiedli wyraziły też wątpliwości co do usytuowania parkingu szkolnego. W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy nasze obserwacje związane z zagrożeniami, jakimi są parkingi w pobliżu szkół. Wspólnie uznaliśmy, że parking lepiej sprawdziłby się na tyłach budynku, gdzie nie ma głównych wejść do szkoły, tym samym parkujący i wyjeżdżający z parkingów kierowcy nie będą stwarzali zagrożenia dla dzieci.

Przy okazji omówiliśmy też inne problemy komunikacyjne w Fordonie. Wśród wielu potrzeb wytypowaliśmy najpilniejsze, takie jak wprowadzenie oświetlenia na często uczęszczanej ulicy Geodetów oraz wybudowanie brakujących chodników na trasie fordońskiego tramwaju.

Na koniec spotkania przygotowaliśmy plan pisma rad osiedli oraz stowarzyszenia kierowanego do wydziału edukacji, w sprawie naszych propozycji ułatwiających dojście do nowej szkoły i utrzymaniu parkingu z daleka od tras dzieci.