Rynek w Starym Fordonie. Święto a trudna codzienność

Miesiąc temu, w dniach 16-17 maja 2015 r. odbyło się w naszym mieście pierwsze Święto Starego Fordonu. Dwudniowe wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu. Centralnym punktem tego wydarzenia był fordoński rynek oraz główne ulice Starego Fordonu – Wyzwolenia i Bydgoska.

Dzięki temu wydarzeniu Stary Fordon na dwa dni kompletnie zmienił swoje oblicze. Na co dzień na rynku Starego Fordonu i przyległych ulicach nie spotkamy zbyt wielu mieszkańców. Przemykają oni gdzie niegdzie wąskimi zniszczonymi chodnikami, skaczą po wysokich krawężnikach, albo zastanawiają się, którędy przejść na drugą stronę ulicy, bo to wcale nie jest takie łatwe – szczególnie na rynku i ulicy Bydgoskiej.

Mały, kameralny rynek niestety został sprowadzony do roli ruchliwej ulicy przelotowej, gdzie pieszy jest traktowany jak intruz. Jest to widoczne szczególnie po zachodniej stronie rynku, gdzie rzekomo w celu poprawienia bezpieczeństwa zamontowano kilka lat temu kilkadziesiąt barierek, które dzielą rynek na trzy części. W miejscach, gdzie kiedyś można było przejść na drugą stronę rynku, obecnie stoją niestetyczne żółte barierki. Ponadto do godzin popołudniowych część rynku służy jako parking. Przez organizację ruchu pieszego i kołowego samochody całkowicie zawładnęły rynkiem, który stracił swoje dawne funkcje – reprezentacyjną, handlową, wypoczynkową, kulturalną.

Podobnie wygląda sytuacja na ulicy Bydgoskiej – głównej ulicy wjazdowej do Starego Fordonu od strony centrum miasta. Wąskie chodniki, wysokie krawężniki, brak przejść dla pieszych i rozpędzone samochody. Mieszkańcy nie mają tam łatwego życia…

Atrakcyjność przestrzeni

Zupełnie inny obraz Starego Fordonu zobaczyliśmy 16 i 17 maja. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu wiele uliczek zostało wyłączonych z ruchu samochodowego. Ulice Wyzwolenia, Bydgoska oraz Rynek stały się miejscem radosnego święta. Mieszkańcy Bydgoszczy tłumnie odwiedzili Stary Fordon. Atrakcyjna przestrzeń publiczna wolna od ruchu, sprawiła, że w na co dzień wyludnionym miejscu rozkwitło życie.

Obecnie coraz więcej miast w Europie i w Polsce kładzie nacisk na takie kształtowanie przestrzeni publicznej, by była ona jak najwygodniejsza i atrakcyjna dla pieszych. W tym celu zarówno władze miast, jak i urbaniści, architekci, a coraz częściej i specjaliści komunikacji drogowej realizują różnej skali projekty, których wspólnym celem jest uzyskanie przestrzeni spełniającej przede wszystkim wysokie wymagania tej właśnie grupy użytkowników przestrzeni miasta.

Problem mobilności w mieście jest bardzo ważny dla wszystkich mieszkańców, bowiem nietrudno dojść do wniosku, jak musiałyby wyglądać centra miast, gdyby każdy chciał przyjechać do centrum samochodem osobowym. Jak bardzo rozbudowany musialby być system dróg, jak wielkie powierzchnie zajmowałyby parkingi.
Niewątpliwie rozwój transportu samochodowego w mieście wpływa negatywnie na jakość życia w mieście. Ruch samochodowy generuje hałas, spaliny, zwiększa się liczba wypadków, których ofiarami są piesi, maleje poczucie bezpieczeństwa. Powszechne jest zwężanie chodników i terenów zielonych by tworzyć miejsca parkingowe.

Rewitalizacja

W ramach rewitalizacji Starego Fordonu, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zlecił opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.: “Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie”. Zakres przygotowanej koncepcji obejmuje zagospodarowanie terenów bulwarów nadwiślańskich z rozbudową i modernizacją układu drogowego na obszarze od ul. Flotylli Wiślanej do ul. Rybaki. Projekt zakłada budowę ciągu pieszego i rowerowego wraz z ul. Promenada i zapewni tym samym połączenie wału nadwiślańskiego z ul. Nad Wisłą. Nowa trasa będzie przebiegała po umocnionym nasypie u podnóża skarpy. Projekt zakłada także częściowe umocnienie brzegu w sąsiedztwie portu, które umożliwi zejście do Wisły i cumowanie pomostów. Obszar objęty projektem będzie obsługiwany przez nowy odcinek ul. Frycza-Modrzewskiego oraz przedłużenie ul. Promenada. Przygotowana koncepcja stanowi postawę do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. Zakres dokumentacji zostanie poszerzony o przebudowę ul. Bydgoskiej, na której zostanie zmieniona nawierzchnia z kostki kamiennej na bitumiczną. Wzdłuż ulicy zostaną wybudowane ścieki z kostki brukowej. Ma to na celu nawiązanie do dawnego wyglądu ulicy i zostało zalecone przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Zmiana Starego Fordonu zależy od także Ciebie!

Zgłoś się do pracy w Zespole Zadaniowym i zdecyduj na co wydać miliony przeznaczone na rewitalizację Starego Fordonu.

Zapraszamy mieszkańców do pracy nad konkretnymi rozwiązaniami dla zdiagnozowanych problemów i wypracowania pomysłu na ożywienie Starego Fordonu. W czerwcu będziemy pracować w pięciu Zespołach Zadaniowych, które zajmą się następującymi kwestiami w Starym Fordonie:

  • Rozwój przedsiębiorczości
  • Dostępność i komunikacja (główne założenia komunikacyjne (Bydgoska, Wyzwolenia)
  • Kultura i historyczne dziedzictwo Starego Fordonu
  • Rekreacja (sport, Wisła)
  • Miejsca spotkań: Rynek, Targowisko

My także bierzemy udział w pracach zespołu “Dostępność i komunikacja”, wykorzystując nasze doświadczenie z zakresu zrównoważonego transportu. Na spotkaniach zespołu pomagamy mieszkańcom wypracować pozytywne rozwiązania w organizacji komunikacji ruchu na Starym Fordonie.