Projekt “Bezpieczne chodniki, bezpieczni piesi”

Rozpoczynamy nowy projekt

Bezpieczne chodniki, bezpieczni piesi

w ramach którego będzie można zgłaszać problemy z infrastrukturą pieszą w całej Bydgoszczy. Wypełnij formularz zgłoszenia!

Jeżeli znasz miejsce niebezpieczne lub takie, w którym pieszym trudno się jest poruszać zgłoś je za pośrednictwem naszego formularza:

(w każdej kategorii można wpisać kilka propozycji, oddzielając przecinkiem)

Dzięki Waszym zgłoszeniom powstanie społeczny Raport o stanie infrastruktury pieszej w Bydgoszczy.

 

Problematyczne miejsca zgłoszone w czasie trwania projektu zostaną skonsultowane z zewnętrznymi ekspertami, którzy dla najbardziej niebezpiecznych miejsc zaproponują rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Raport razem z wnioskami ekspertów przedstawimy w listopadzie 2020 r. urzędnikom i mieszkańcom.

Dziękujemy za udział w badaniu!