Zła jakość nawierzchni na przejściu przez torowisko

Na przejściu przez torowisko na ulicy Wojska Polskiego w okolicach PZU nawierzchnia znajduje się w złym stanie. Ponadto, podczas modernizacji układu torowego, na chodniku pozostawiono część starego torowiska.

mapabarier_przejście przez tory na wyżynach