Wysokość krawężnika na przejściu dla pieszych

Na ulicy Rycerskiej, która została gruntownie wyremontowana przy okazji budowy linii tramwajowej do dworca głównego, na jednym z przejść dla pieszych można zaobserwować ciekawą sytuację. Z jednej strony przejścia krawężnik został obniżony, by ułatwić korzystanie z przejścia osobom starszym, rodzicom z wózkami dziecięcymi, niepełnosprawnym, ale z drugiej strony tego nie zrobiono. Obniżenie krawężnika zostało zrobione obok przejścia. Czy nikt tego nie zauważył przy odbieraniu inwestycji?

mapabarier_rycerska,krawężniki