Problem z przejściem przez ulicę Szubińską

Idąc od strony rynku na Gałczyńskiego do przystanku autobusowego przy Żwirki i Wigury dla kierunku Szwederowo, długo czeka się na zielone przez Szubińską. Gdy już ono się zapali, trzeba truchtem przebiec przez cały odcinek do drugiego przejścia przez Szubińską, bo inaczej światło zmieni się na czerwone i znowu czeka się parę minut. Jestem niepełnosprawny ruchowo, więc najczęściej jest tak, że dwa metry przed przejściem przez drugą jezdnię widzę przerywane zielone. Wtedy przejście odcinka, który powinno się przejść w ciągu ok. 30 s, zajmuje parę minut.