Niebezpieczne miejsce na ulicy Rzeźniackiego

Na skrzyżowaniu ulicy Rzeźniackiego i pieszojezdni prowadzących do bloków nawierzchnia jest bardzo złej jakości, która utrudnia przechodzenie pieszym. Ponadto na ulicy nie ma żadnego znaku informującego o przecięciu pieszojezdni.

mapabarier_rzeźniackiego