Kilkunastocentymetrowy spad na chodniku

Na chodniku przy ul. Poznańskiej występuje kilkunastocentrymetrowy spad i różnica wysokości między jedną stroną chodnika a drugą.
mapabarier_ chodnik na poznańskiej