Donice na chodniku

Wielkie, toporne donice ustawione na ulicach Starego Miasta w swoim założeniu miały uniemożliwiać nielegalne parkowanie na ulicach wokół Starego Rynku. W praktyce donica stojąca pod Ratuszem uniemożliwia przejście pieszym.

mapabarier_jezuicka, donica