Brak przejścia dla pieszych przez ulicę Gołębią

W obrębie skrzyżowania ulic Żwirki i Wigury i Gołębiej przejścia dla pieszych zostały wyznaczone tylko po 3 stronach skrzyżowania.

mapabarier_brak przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury-Gołębia