Strefa Płatnego Parkowania – nasze uwagi do projektu

Przeanalizowaliśmy otrzymany w ramach prac Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego plan poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania, a dnia 16 lutego 2023 złożyliśmy w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej pismo w którym wyraziliśmy nasze uznanie dla ogromu pracy włożonej w ten projekt, wraz z listą uwag i proponowanych usprawnień. Treść pisma przedstawiamy poniżej.

Stowarzyszenie Bydgoski Ruch Miejski pragnie złożyć wyrazy uznania za opracowanie koncepcji nowej Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy. Z uwagi na ogrom materiału i obszerny teren z pewnością było to zadanie niełatwe i wymagające. Z prawdziwym zadowoleniem zauważamy wprowadzenie wielu rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych oraz komfort poruszania się rowerzystów, co zawsze postulowaliśmy w działalności stowarzyszenia. Proszę przekazać podziękowania wszystkim pracownikom zaangażowanym w to zadanie.

 

Projekt nowej strefy poddaliśmy szczegółowej analizie i chcemy docenić znaczną ilość udogodnień dla pieszych, taki jak np.: parkowanie przeniesione z chodnika na jezdnię na ul. Gdańskiej po stronie wschodniej i zabezpieczenie słupkami parkingowymi, słupki zabezpieczające północny chodnik ul. Cieszkowskiego, przejście dla pieszych pod kamienicą Plac Wolności 1 przesunięte do ul. Gdańskiej (tj. w osi obecnego i planowanego chodnika), wytyczenie nowego przejścia dla pieszych przez Al. Mickiewicza po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. 20 Stycznia (propozycja stowarzyszenia podczas spaceru badawczego z p. Prezydentem Mirosławem Kozłowiczem w 2021 r.), esowanie miejsc postojowych na ul. Kołłątaja, słupki parkingowe na ul. Śląskiej między Długosza a Siemiradzkiego zabezpieczające teren przed szkołą, usunięte nieprawidłowe miejsca parkingowe na ul. Królowej Jadwigi naprzeciw Astorii (i dostawione słupki) czy na ul. Grudziądzkiej po północnej stronie naprzeciw P&R.

 

Doceniamy również nowe elementy infrastruktury rowerowej, leżącej także w kręgu działalności stowarzyszenia, jak np. pasy rowerowe na ul. Hetmańskiej, Mazowieckiej, Mickiewicza (to również propozycja stowarzyszenia podczas spaceru badawczego z p. Prezydentem Mirosławem Kozłowiczem w 2021 r.), na Powstańców Wlkp. czy wokół Placu Weyssenhoffa.

 

Po dokładnej analizie wszystkich map projektu, zauważamy też sporo miejsc, w których niewielkim nakładem można by wprowadzić więcej usprawnień. Zdając sobie sprawę, że projekt strefy zbliża się do etapu wykonawczego, proponujemy jednocześnie rezygnację                        z wprowadzania kilku dotychczasowych elementów, które znajdują się w innych opracowywanych równolegle planach (tak jak wyłączono opracowywany niezależnie obszar Placu Wolności), aby zrównoważyć choć w części nakłady na nowe propozycje np. wyłączenie skrzyżowania Gdańska / Chodkiewicza (z uwagi planowane przystanki wiedeńskie) bądź skrzyżowania Gdańska / Krasińskiego i całej ulicy Krasińskiego (wieloletni plan wprowadzenia infrastruktury rowerowej w kierunku ul. Curie-Skłodowskiej).

 

W załączeniu przedstawiamy szczegółową listę propozycji, gdzie ww. elementy zaznaczono podkreśleniem, podobnie jak miejsca, na które szczególnie szczególnie chcemy zwrócić uwagę. Liczymy, że znaczna część przedstawionych propozycji będzie możliwa jeszcze do wprowadzenia w planowanej strefie, tak aby uzyskać bardzo widoczny wzrost jakości przestrzeni publicznych w Naszym Mieście.

 

Szczegółowy opis propozycji stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski do projektu Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy (wg kolejności map w projekcie SPP)

 

PS 3

– ul. Grunwaldzka – brak oznakowania strefa zamieszkania/strefa 30 przy wjeździe na “serwisówkę” przed posesjami 21-27

PS 4

– ul. Focha – na ul. Jackowskiego na wysokości posesji numer 3 po stronie wschodniej chodnik ma 2,0 m przy jezdni dwukierunkowej 5,7 m – proponujemy zsunięcie parkowania tak aby chodnik miał 2,5 m, a jezdnia 5,2 m

PS 7

– ul. Jagiellońska – na wysokości kebaba Sułtan (Jagiellońska 22) proponujemy poprawić wyznaczenie parkowania tak aby osiągnąć szerokość chodnika 2,5 m, parkowania max 2,2 m 

– ul. Jagiellońska – proponujemy dodać słupki naprzeciw wejścia do Pałacu Młodzieży (obok miejsc dla niepełnosprawnych)

– ul. Jagiellońska – proponujemy wyznaczyć szerokość miejsc parkingowych na wysokości Jagiellońskiej 38-40 2,0 m, a chodnika 2,5 m (obecnie odwrotnie)

PS 11

– na wysokości ul. Chopina 15 – miejsce dla niepełnosprawnych proponujemy przesunąć o 30 cm, tj. chodnik ma 2,0 m, a jezdnia 3,9 m

PS 13

– ul. Pestalozziego – miejsca dla niepełnosprawnych na wysokości Pestalozziego 6 proponujemy przesunąć, tak aby chodnik miał  2,0 m, a jezdnia 4,2

PS 14

– ul. Łużycka – sugerujemy rozmieścić słupki pod sklepami Rossmann i Pepco Łużycka 27 również wzdłuż miejsc parkingowych (obecnie nagminne parkowanie w dwóch rzędach, słupki zapobiegną parkowaniu ukośnemu)

– skrzyżowanie ulic Łużyckiej i Zamenhofa – wprowadzić powierzchnię wyłączoną z ruchu ograniczającą szerokość pasów ruchu

PS 15

– ul. Kurpińskiego – miejsca dla niepełnosprawnych usytuować w całości na jezdni

PS 17 i 19 

– ul. Marii Skłodowskiej Curie – odcinek między Kurpińskiego a Łużycką – proponowane miejsca parkingowe skośne zmienić na równoległe, zgodnie z istniejącą infrastrukturą i zabezpieczyć je słupkami. Na drugiej stronie ulicy jest parking należący do miasta (obsługiwany przez operatora), na którym zazwyczaj są wolne miejsca. Jest także parking przed sklepem Leclerc, na którym zazwyczaj również są miejsca parkingowe, zatem podaż w okolicy jest wystarczająca.

PS 24

– ul. Wawrzyniaka – miejsce dla niepełnosprawnych na wysokości Wawrzyniaka 6 proponujemy przesunąć, tak aby jezdnia wynosiła 3,5 m, a chodnik 2,1 m

PS 25

– ul. Wawrzyniaka, Poniatowskiego, Jastrzębia i Kilińskiego – w okolicy skrzyżowania z Chodkiewicza wyznaczyć powierzchnię wyłączoną z ruchu, między kontrapasem a pasem ruchu

PS 26

– ul. Chodkiewicza – w związku z budową przy Chodkiewicza 66 miejsca parkingowe w zatoce są wygrodzone jako plac budowy, zmieniona będzie też geometria wjazdu – nie będzie możliwe obecnie wyznaczenie miejsc w trakcie wprowadzania SPP

PS 31

– ul. Lelewela, na odcinku między Chodkiewicza a Kozietulskiego – w jednym miejscu miejsca parkingowe nie są wyznaczone w całości na jezdni, proponujemy wyznaczyć je w całości na jezdni, jak we wszystkich pozostałych przypadkach na tej ulicy

PS 32

– na wszystkich skrzyżowaniach z Kozietulskiego – w miarę możliwości ograniczyć szerokość pasów ruchu do max 3 m poprzez wprowadzenie powierzchni wyłączonej z ruchu, szczególnie w okolicy kontrapasów

PS 33

– ul. Cicha – wszystkie wyznaczone miejsca parkingowe wyznaczyć na jezdni, obecnie istnieją trzy nie uzasadnione wyjątki

– ul. Litewska – na skrzyżowaniu z ul. Cichą doprowadzić powierzchnię wyłączoną  ruchu do końca skrzyżowania, aby ograniczyć szerokość pasów ruchu

PS 35 i PS 70

– Plac Weyssenhoffa – zaproponowane pasy rowerowe są bardzo korzystnym rozwiązaniem, które zdecydowanie ułatwią poruszanie się po Dzielnicy Muzycznej i poprawią bezpieczeństwo rowerzystów, wyłączając ich z ruchu ogólnego. Jednak  rozwiązanie, gdzie obok pasa rowerowego jest wymalowany sierżant P27, może być mylące i rowerzyści często nie będą tak jeździć również ze względu na dużą powierzchnię skrzyżowania. Bezpieczniej byłoby umożliwić wydzielony lewoskręt po pasie rowerowym (różowe miejsca na szkicu poniżej) zabezpieczony znakiem “ustąp pierwszeństwa” obowiązującym tylko rowerzystów:

PS 36

– ul. Powstańców Wielkopolskich – w świetle przejścia dla pieszych na wysokości ul. Jastrzębiej proponujemy usytuowanie dodatkowych słupków uniemożliwiających przejazd przez przejście dla pieszych, co w danym miejscu spotykane jest powszechnie

PS 37 

– ul. Sportowa – na skrzyżowaniu z Skłodowskiej-Curie proponujemy azyl dla pieszych między pasem rowerowym a pasem ruchu

– ul. Chopina – szerokość pasa ruchu (wraz z kontraruchem) wynosi w dużej części ponad 4 m (przy założeniu, że wystarczy 3,5 m), wyjątkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych – wylot na skrzyżowanie z Szymanowskiego ma zdecydowanie zbyt duży łuk. Proponowane rozwiązanie: miejsca parkingowe po stronie południowej przenieść w stronę osi jezdni, tak aby były równo z wyznaczonym miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych i tym samym tworząc 3,5 m pasa ruchu

PS 37

– ul. Piotrowskiego – tuż za skrzyżowaniem z Jagiellońską pas po wschodniej stronie jezdni ma 4,9 m szerokości, to zdecydowanie za dużo, proponujemy ograniczenie go do 3 m i wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu do wjazdu tuż przed Piotrowskiego 2:

PS 38

– skrzyżowanie Szymanowskiego/Chopina/Sportowa (naprzeciwko Polonii) oraz odcinek Szymanowskiego:

  • Wloty na skrzyżowanie posiadają zdecydowanie zbyt szerokie pasy ruchu, które będą zachęcać do przekraczania bezpiecznej prędkości. Większość wlotów (jednokierunkowych) ma więcej niż 6m! Nawet konieczność uwzględnienia dostaw do Biedronki czy na stadion nie jest wytłumaczeniem. Szczególnie, że skrzyżowanie znajduje się w strefie 30
  • Tym samym przejścia dla pieszych będą długie i niebezpieczne
  • Pasy ruchu jezdni ul. Szymanowskiego również są zdecydowanie zbyt szerokie, zachęcając do przekraczania prędkości. Nieodpowiednie dla klasy drogi i strefy 30

Proponowane rozwiązanie: zwiększenie powierzchni wyłączonych z ruchu na wlotach skrzyżowań i na ul. Szymanowskiego, zmniejszenie łuku skrętu z Szymanowskiego w Chopina:

– ul. Szymanowskiego na zachód od Ogińskiego – szerokość jezdni ul. Szymanowskiego jest zdecydowanie zbyt duża w stosunku do klasy drogi i strefy 30. Istniejące skrzyżowanie z Berwińskiego oraz zjazdami na drogi do Biblioteki UKW i w stronę Muzeum jest niebezpieczne, nieczytelne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

Proponowane rozwiązanie: zwiększenie powierzchni wyłączonych z ruchu na jezdniach ul. Szymanowskiego i Berwińskiego. Wprowadzenie dodatkowych miejsc parkingowych równoległych na skraju ul. Berwińskiego. Wprowadzenie pasa rowerowego. Zwiększona ilość słupków. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie zakazu wjazdu na odcinek ul. Szymanowskiego, na którym jest chroniona aleja drzew, z wyłączeniem pojazdów dojeżdżających do znajdujących się przy ulicy posesji oraz z wyłączeniem rowerzystów:

PS 40

– ul. Zygmunta Augusta – przejście dla pieszych na wysokości Poczty Polskiej (za dworcem w stronę Unii Lubelskiej) zabezpieczyć powierzchnią wyłączoną z ruchu na kostce brukowej

PS 42

– ul. Unii Lubelskiej (między Dworcową a Warszawską) – zwiększyć bezpieczeństwo na przejściu i przejeździe rowerowym przy Dworcowej poprzez ograniczenie szerokości jezdni do 3,5 m. Kosztem wyznaczenia powierzchni wyłączonej z ruchu i zastosowania analogicznego oznakowania między przejazdem rowerowym a torowiskiem

PS 43

– ul. Warszawska – na odcinku od Unii Lubelskiej do Fredry szerokość jezdni pozwala na wprowadzenie pasa/kontrapasa rowerowego. W przypadku ograniczenia szerokości pasów ruchu i miejsc parkingowych można uzyskać 1,5 m. Proponowane rozwiązanie: skrzyżowanie Warszawskiej z Fredry – wprowadzić powierzchnię wyłączoną z ruchu w okolicy przejścia dla pieszych, między kontrapasem, a pasem ruchu (autobusy i tak będą fizycznie w stanie po niej przejechać, a na kierowców działa ograniczająco i zwiększa bezpieczeństwo pieszych

– skrzyżowanie Pl. Piastowski / Śniadeckich jest bardzo niebezpieczne. Nietypowe łuki, bardzo długie przejścia dla pieszych na ul. Pl. Piastowski i na ślepym odcinku Śniadeckich, a także brak azylu dla pieszych na Warszawskiej. Dodatkowo szeroka jezdni Warszawskiej umożliwia wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych autobusów będących na przystanku lub ruszających z niego. Stwarza to zagrożenie dla pieszych na przejściu dla pieszych, którzy są niewidoczni zza autobusu. Niezbyt bezpieczna możliwość skrętu w lewo przez rowerzystów chcących jechać Śniadeckich dalej ślepym odcinkiem Śniadeckich w kierunku Dworcowej.

Proponowane rozwiązanie: zwiększenie powierzchni wyłączonej z ruchu, wprowadzenie azylu dla pieszych na przejściu przez Warszawską. Zmniejszenie łuków na ślepym odcinku Śniadeckich oraz na wylocie ul.  Placu Piastowski. Ograniczenie długości przejść. Bezpiecznie wyznaczona możliwość skrętu w lewo w Śniadeckich dla rowerzystów oraz zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów wjeżdżających na Warszawską:

PS 44

– ul. Dworcowa – na odcinku od dworca do Królowej Jadwigi proponujemy uzupełnić słupki o dodatkowe przy wjazdach na posesje, prostopadle do jezdni, tak aby nie można było przez wjazdy wjechać na chodnik – przykład z Warszawy:

PS 45

– ul. Sobieskiego – na wysokości Sobieskiego 2 chodnik jest za wąski. Z uwagi na to, iż na danej ulicy nie przewiduje się kontraruchu, proponujemy miejscowe zwężenie pasa ruchu lub usunięcia na tym odcinku miejsc parkingowych, a w ich miejsce zaprojektować na chodniku słupki lub stojaki rowerowe.

PS 46

– ul. Dworcowa – proponujemy, aby przeniesiono więcej donic na jezdnię, zgodnie z ustaleniami z Zespołu BRD, tak aby na jezdni ruch aut “esował”, a jezdnia była częściej zawężona.

——————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————-


PS 47

– skrzyżowanie Sienkiewicza / Zduny – na jezdni ul. Zduny utworzyć powierzchnię wyłączoną z ruchu pomiędzy kontrapasem a pasem ruchu, tak aby pas ruchu miał 3 m, jak na Sienkiewicza. Miejsce dla niepełnosprawnych przenieść w całości na jezdnię, szerokość jezdni 5 m jest zbyt duża 

PS 48

– ul. Sowińskiego – skrzyżowanie z Zygmunta Augusta. Wprowadzić powierzchnię wyłączoną z ruchu tworzącą azyl dla pieszych, rozdzielając pasy ruchu.

– skrzyżowanie z ul. Bocianowo – wprowadzić powierzchnię wyłączoną z ruchu tworzącą azyl dla pieszych, rozdzielając pas ruchu od kontrpasa na obu ulicach.

– Sowińskiego na odcinku Hetmańska-Plac Piastowski – proponujemy, aby wprowadzić ruch jednokierunkowy (zgodnie z trasą A67) oraz kontraruch. Na odcinku Hetmańska-Fredry wprowadzić miejsca parkingowe po stronie zachodniej w całości na jezdni. Na odcinku Fredry-Pl. Piastowski miejsca parkingowe po stronie wschodniej usytuować w całości na jezdni  (dostosować skrzyżowania do wprowadzonych zmian)

– na ul. Sowińskiego miejsce dla dostaw przenieść na jezdnię

– Żółkiewskiego/Hetmańska – szerokie pasy ruchu, potrzebne byłyby azyle dla pieszych

PS 50

– Pl. Piastowski (odcinek Sowińskiego-Śniadeckich) – miejsca parkingowe skośne będące częściowo na chodniku, proponuje się przenieść w całości lub w większej części na jezdnię, tak aby miała ona szerokość 3,5 m. Wyznaczyć przestrzeń wyłączoną z ruchu na skrzyżowaniu z Sowińskiego, aby ograniczyć szerokość pasa ruchu w miejscu sugerowanego przejścia. 

PS 51

– Ulica Żółkiewskiego jest ulicą obsługującą ruch pieszy do szkoły. Należy zwiększyć bezpieczeństwo poprzez uspokojenie ruchu. Z uwagi na to, że pobliskie równoległe ulice są dwukierunkowe (Sienkiewicza i Sowińskiego) proponuje się na ul. Żółkiewskiego wprowadzić ruch jednokierunkowy z kontraruchem rowerowym. Pozwoliłoby to także na wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych. Do tego na skrzyżowaniach z Hetmańską oraz Bocianowo proponujemy wprowadzenie powierzchni wyłączonych z ruchu ograniczających szerokość pasa ruchu w obrębie przejść dla pieszych. Dodatkowo proponujemy, aby na skrzyżowaniu z Hetmańską wprowadzić słupki, okolica szkoły wymaga zwiększenia bezpieczeństwa.

PS 53 

– Plac Kościuszki – jezdnia jest zbyt szeroka, 4 m mimo miejsc wyznaczonych częściowo na chodniku. Proponuje się ograniczyć szerokość do 3,5 m. Analogicznie z ul. Bocianowo przy Placu. Ograniczyć szerokość pasa ruchu na ul. Bocianowo po wschodniej stronie skrzyżowania z Kaszubską poprzez poszerzenie powierzchni wyłączonej z ruchu. Wlot ul. Kaszubskiej również powinien być węższy, np. poprzez wprowadzenie powierzchni wyłączonej z ruchu między kontrapasem, a pasem ruchu

PS 54

– Ogrodowa/Racławicka – można wprowadzić powierzchnię wyłączoną z ruchu (lub poszerzyć pas rowerowy?) pomiędzy kontrpasem, a pasem ruchu, tak aby ograniczyć szerokość pasa ruchu Racławickiej z 5,8 do 3,5 m

PS 55 

– skrzyżowanie Bocianowo/Racławicka/Sienkiewicza – proponujemy zwiększenie powierzchni wyłączonej z ruchu na Racławickiej, tak aby ograniczała szerokość pasa ruchu w świetle przejścia. Zaprojektować powierzchnię wyłączoną z ruchu na zachodnim rogu Bocianowo/Sienkiewicza, aby ograniczyć szerokość pasów ruchu

PS 56

– skrzyżowanie ul. Kościuszki z Hetmańską – na Hetmańskiej zaprojektować powierzchnię wyłączoną z ruchu od Hetmańskiej do wjazdu na posesję Hetmańska 6, w sposób który ograniczy szerokość pasa ruchu do 3,5 m. Dodatkowo na Hetmańskiej proponuje się wyznaczenie  powierzchni wyłączonej z ruchu między kontrapasem a pasem ruchu, tak aby na skrzyżowaniu szerokość również wynosiła 3,5-4 m

PS 57

– skrzyżowanie ul. Pomorskiej z Bocianowo – wprowadzić azyle dla pieszych na przejściach dla pieszych, jezdnia w tym miejscu ma ok. 8 m, a pas ruchu ok. 4 m, to zbyt dużo

PS 58

– skrzyżowanie ul. Hetmańskiej z Kościuszki – na Hetmańskiej proponuje się wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu między kontrapasem a pasem ruchu, tak aby na skrzyżowaniu szerokość również wynosiła 3,5-4 m

– skrzyżowanie ul. Hetmańskiej z Sienkiewicza – na Hetmańskiej proponuje się wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu między kontrapasem a pasem ruchu, tak aby na skrzyżowaniu szerokość również wynosiła 3,5-4 m, analogicznie jak po drugiej stronie skrzyżowania

– skrzyżowanie ul. Mazowieckiej z Sienkiewicza – na Mazowieckiej proponuje się wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu na przedłużeniu linii bezwzględnego zatrzymania, tak aby na skrzyżowaniu szerokość pasa ruchu również wynosiła 3,5-4 m, analogicznie jak po drugiej stronie skrzyżowania

– ul. Mazowiecka (odcinek od Sienkiewicza do Pomorskiej) – proponuje się przesunięcie miejsc parkingowych z południowej strony ulicy bliżej osi jezdni, tak aby jej szerokość wynosiła 3,5 m

PS 59

– skrzyżowanie ul. Pomorskiej z Chrobrego – zbyt szerokie pasy ruchu w obrębie skrzyżowania powodują że jest niebezpieczne dla niechronionych uczestników ruchu. Wobec czego proponuje się wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu na północnej części jezdni ul. Pomorskiej, tak aby po obu stronach skrzyżowania pas ruchu, nie miał więcej niż 3,5-4 m ruchu

– skrzyżowanie ul. Pomorskiej z Kwiatową – analogicznie jak z Chrobrego

– skrzyżowanie ul. Pomorskiej z Cieszkowskiego – analogicznie jak z Chrobrego i Kwiatową z uwzględnieniem wjazdów na posesje w obrębie skrzyżowania

– skrzyżowanie ul. Pomorskiej z Mazowiecką – analogicznie jw. z uwzględnieniem konieczności skrętu w lewo w Mazowiecką z kontrapasa. Podobne rozwiązanie jak na Mazowiecka/Wileńska.

– skrzyżowanie ul. Pomorskiej z Hetmańską – ograniczyć szerokość pasów ruchu ul. Pomorskiej do 3 m na północ od skrzyżowania, poprzez zwiększenie powierzchni wyłączonej z ruchu, która zaczyna się na północnej stronie Świętojańskiej, tak aby wchodziła ona w jezdnię Pomorskiej. Powierzchnię tą doprowadzić do pierwszych wyznaczonych miejsc na wschodniej stronie Pomorskiej.

– ul. Pomorska na odcinku Mazowiecka-Hetmańska – proponuje się wyznaczenie kontrapasa na całym odcinku

PS 60

– ul. Wileńska – wprowadzenie jednokierunkowej z kontraruchem i zsunięcie miejsc parkingowych na jezdnię, tak aby szerokość pasa wynosiła 3,5 m

– skrzyżowanie Wileńska/Chrobrego i Pl. Piastowski – proponuje się wprowadzenie powierzchni wyłączonej z ruchu na każdej z ulic, wytyczoną od krawężników w kier osi jezdni, tak aby pasy ruchu nie miały więcej niż 3 m

– Plac Piastowski na przedłużeniu ul. Wileńskiej – wyznaczyć miejsca parkingowe skośne tak, aby pas ruchu miał 3,5 m na całym odcinku

– ul. Szczepana Jankowskiego – ulica jednokierunkowa mająca OD 6,2 m do ok. 8 m. Proponuje się wyznaczyć miejsca parkingowe po stronie zachodniej.

PS 66

– skrzyżowanie Reymonta / Staszica – wprowadzić azyl dla pieszych na ul. Reymonta

PS 67

– skrzyżowanie Słowackiego z 20 stycznia 1920 r. – miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych znajduje się na chodniku mimo 5,6 m szerokości na ulicy jednokierunkowej. Proponujemy przeniesie go w całości na jezdnię oraz zabezpieczenie relacji skrętnej dla rowerzystów, a także wyznaczenie przejazdu w stronę Filharmonii i zabezpieczenie go separatorami, aby pojazdy nie zostawiały istniejącego podjazdu asfaltowego pod krawężnik (rysunek poniżej)

– w pozostałej części „ślepego” końca ul. Słowackiego – proponujemy zrezygnować z miejsc postojowych, które są zrekompensowane nowymi na ul. Słowackiego i 20 Stycznia, a wskazaną przestrzeń wykorzystać na przeniesienie w to miejsce stojaków rowerowych oraz na mobilną gastronomię (w Parku Kochanowskiego latem stoi pojazd z lodami, który mógłby stać na jezdni na końcu ul. Słowackiego, zamiast na chodniku – potrzeba lokalu gastronomicznego w tej okolicy proponowana też była przy likwidacji pobliskiego pawilonu handlowego)

PS 68

– ul. Kwiatowa – utworzyć jako jednokierunkową (analogicznie z Chrobrego, tak aby kierunki tych ulic się uzupełniały), przy czym przenieść miejsca parkingowe z północnej strony ulicy w całości na jezdnię

– zabezpieczyć przejścia dla pieszych z Sienkiewicza i Pomorską azylami dla pieszych, powierzchnią wymalowaną z ruchu

PS 69 

– ul. Kościuszki – ograniczyć szerokość pasa ruchu do 3,5 m poprzez przeniesienie miejsc parkingowych z zachodniej strony bardziej na jezdnię

PS 70

– ul. Mickiewicza – na skrzyżowaniu Mickiewicza / 20 Stycznia zastosować analogiczne rozwiązanie z wyznaczonym pasem rowerowym między jezdniami, jak na skrzyżowaniu z Paderewskiego:

PS 72

– skrzyżowanie Gdańska/Chodkiewicza – pozostawić do odrębnego opracowania (podobnie jak przy Placu Wolności): planowana zmiana lokalizacji przystanków i miejsc parkingowych po przebudowie na wiedeńskie

– ul. Niemcewicza – miejsca postojowe wyznaczone są częściowo na wschodnim chodniku w miejscach gdzie pas ruchu ma 3.9-4.1 metra. Zakładając komfortową szerokość 3,5 metra na pas ruchu można przesunąć miejsca postojowe 0.4-0.6 metra w stronę jezdni. 

PS 75

– zamiast miejsc postojowych po wsch. str. Mostowej (od wjazdu do banku do skrzyżowania z ul. Focha), przenieść pobliską stację roweru miejskiego (stojącą obecnie w miejscu bardzo dużego natężenia ruchu pieszych)

– do istniejących po wsch. str. Mostowej miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, dołożyć jedno w stronę mostu (tak aby łącznie 4 miejsca zajmowały cały odcinek od wjazdu do banku do początku mostu)

– na odcinku od Dworcowej do Drukarskiej ustawić kolejne donice zapobiegające parkowaniu i pozostawić pojedyncze luki na max 3-4 pojazdy łącznie (analogicznie jak po stronie wschodniej)

PS 79

– zachodnia część ul. Gimnazjalnej – zrezygnować z miejsc postojowych, które są zrekompensowane nowymi na ul. Słowackiego i 20 Stycznia, a wskazaną przestrzeń można wykorzystać na mobilną gastronomię (nawiązującą do już istniejącej na ul. Gimnazjalnej)

PS 76

– ul. Krasińskiego od skrzyżowania z Gdańską – pozostawić do odrębnego opracowania (podobnie jak przy Placu Wolności): z uwagi na planowane wprowadzenie ruchu rowerowego w ciągu Gdańska–Curie-Skłodowskiej

– skrzyżowanie Gdańska / Śniadeckich – proponowane słupki pa północ od skrzyżowania dociągnąć do przejścia dla pieszych, po obu stronach ulicy (podobnie jak w narożnikach Gdańska / Cieszkowskiego lub Gdańska / Słowackiego tam gdzie nie ma przystanków)

– ul. Gdańska na wprost Dworcowej – rysunek jest nieaktualny: zaznaczone poniżej słupki zniknęły kilka miesięcy temu. Brak tych słupków powoduje, że przestał to być parking kiss&ride a stał się miejscem gdzie kierowcy nielegalnie parkują skośnie, regularnie blokując tramwaje. Należy przywrócić zlikwidowane słupki aby rozwiązać problem blokowania tramwajów:

– zdjęcie sytuacji notorycznie blokowanych tramwajów z powodu braku ww. słupków:

PS 78

– na rogu Gdańskiej i Artyleryjskiej – wprowadzić słupki antyparkingowe (nagminne parkowanie pod sklepem z zaopatrzeniem branży gastronomicznej)

PS 81

– na ul. Staszica przy skrzyżowaniu z Kołłątaja – proponujemy wprowadzić nowe przejście dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania, u wylotu chodnika ze skweru Leszka Białego

PS 83

– należy zweryfikować fakt wprowadzenia w terenie słupków parkingowych na rogu Niemcewicza i Placu Weyssenhoffa pod punktami handlowymi – ustalenie z Zespołu BRD

PS 84

– na ul. Sienkiewicza (odcinki: Dworcowa-Podolska po stronie zachodniej oraz Lipowa-Śniadeckich po stronie wschodniej) – wprowadzić słupki antyparkingowe (lub stojaki rowerowe) w miejscu zniesionych miejsc parkingowych

PS 85

– na ul. Zduny od Warmińskiego do Pomorskiej po stronie południowej – wprowadzić słupki antyparkingowe (lub stojaki rowerowe) w miejscu zniesionych miejsc parkingowych do skrzyżowania z Pomorską

PS 88

– na ul. Gdańskiej po stronie zachodniej od ul. Plac Wolności do Śniadeckich – wprowadzić dodatkowe niż zaplanowane słupki antyparkingowe / stojaki rowerowe / donice, przeciwdziałające istniejącemu obecnie ukośnemu parkowaniu

– na ul. Reja od strony ul. Skargi po stronie zachodniej – wprowadzić słupki antyparkingowe (lub stojaki rowerowe) w miejscu zniesionych miejsc parkingowych

– na ul. Reja po stronie wschodniej – nie wyznaczać nowych miejsc parkingowych zachodzących na chodnik z uwagi na sąsiedztwo szkoły dla niewidomych

PS 89

– ul. Pomorska, skrzyżowanie z ul. Zduny – wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu między kontrapasem a pasami ruchu:

– ul. Pomorska, skrzyżowanie z ul. Podolską – utworzenie pasa rowerowego na ul. Podolskiej do skrętu w prawo, wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu między pasem rowerowym a pasem ruchu:

PS 91

– na ul. Markwarta przy skwerze Leszka Białego – przedłużyć ciąg planowanych słupków w stronę ul. Staszica

– na ul. Sielanka od strony ul. Markwarta po stronie wschodniej – wprowadzić słupki antyparkingowe (lub stojaki rowerowe) w miejscu zniesionych miejsc parkingowych

PS 92

– na ul. Sielanka na północnym odcinku – wprowadzić słupki antyparkingowe (lub stojaki rowerowe) w miejscu zniesionych miejsc parkingowych

– na ul. Wyspiańskiego wprowadzić słupki antyparkingowe (lub stojaki rowerowe) w miejscu zniesionych miejsc parkingowych

PS 104

– na ul. Grottgera po wschodniej stronie – wprowadzić słupki antyparkingowe (lub stojaki rowerowe) wzdłuż proponowanych miejsc parkingowych, łącznie ze słupkami we wjazdach na posesję prostopadłymi do osi jezdni

PS 105

– na Czartoryskiego przy skrzyżowaniu z ul. Focha – zamontować separatory na powierzchni wyłączonej z ruchu

PS 107

– Kordeckiego – od strony Poznańskiej całe parkowanie powinno odbywać się na jezdni

– Plac Poznański (parking) – proponujemy zabezpieczyć wjazdy na DDR poprzez wymalowanie kilku metrów od wjazdu linii przedłużającej DDR oraz wykorzystanie na niej separatorów i słupków elastycznych – przykład w grafice poniżej (przykład ten może posłużyć w każdym miejscu, w którym takie wjazdy na DDR ze ślepych ulic się znajdują, np. Jackowskiego / R.Grunwaldzkie):

PS 108

– na ul. Św. Trójcy koło ZUS można przenieść parkowanie na ulicę, koło kościoła przenieść na jezdnię miejsca z południowej strony ulicy, na skrzyżowaniu z Czartoryskiego, wymalować powierzchnię wyłączoną z ruchu między kontrapasem a pasem ruchu, który jest zdecydowanie za szeroki

PS 110

– ul. Grudziądzka – przy parkingu można dodać słupki po południowej stronie ulicy

PS 111

– ul. Poznańska – wszystkie miejsca przenieść na jezdnię (w szczególności na wysokości przystanku) albo zlikwidować (poza kopertami) – obok jest nowy parking P&R(!)

PS 112

– Nowy Rynek – koło sądu zastosować parkowanie równoległe zamiast ukośnego, zgodnie z wytyczoną zatoką podczas ostatniego remontu nawierzchni – obok jest nowy parking P&R(!)

PS 117

– Plac Kościeleckich – zabezpieczyć kontrapas separatorami 

– skrzyżowanie ulic Przy Zamczysku i Magdzińskiego – wprowadzić powierzchnię wyłączoną z ruchu, aby ograniczyć szerokość pasów ruchu w obrębie skrzyżowania

PS 118

– ul. Stary Port – usunięcie miejsc postojowych od Pocztowej w kierunku Mostowej, propozycja postawienia ławek, donic z kwiatami, stojaków rowerowych itp.

PS 122

– skrzyżowanie ul. Skargi i Reja – wprowadzenie przestrzeni wyłączonej z ruchu, aby ograniczyć szerokość pasa ruchu

– skrzyżowanie Skargi i Konarskiego – jw.

PS 123

– ul. Reja – ograniczyć szerokość jezdni do 3,5 poprzez przesunięcie miejsc parkingowych w kierunku osi jezdni

PS 124

– ul. Św. Floriana – całe parkowanie przenieść na jezdnię, i tak jest planowana strefa 30

PS 134

– ul. Wybickiego – przenieść parkowanie na jezdnię i zostawić po jednej stronie jezdni

PS 135

– skrzyżowanie ul. Obrońców Bydgoszczy i Marcinkowskiego – wprowadzić powierzchnię wyłączoną z ruchu tak aby pasy ruchu nie był szersze niż 3 m oraz zabezpieczały wjazd do strefy pieszej na bulwarach, a istniejące miejsce parkingowe na skrzyżowaniu z ul. Bulwary przenieść w całości na jezdnię:

 

 

Pełna treść listu z uwagami do projektu Strefy Płatnego Parkowania do ściągnięcia [plik PDF, 5,3 MB]