Bydgoszcz ma zaktualizowane Studium – i niebezpiecznie plany

Miasto Bydgoszcz w grudniu 2022 przyjęło zaktualizowane studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy. Niestety, ten najważniejszy dla ładu
przestrzennego miasta dokument zawiera wiele rozwiązań, których realizacja może być bardzo
niekorzystna dla miasta. Umieszczanie tylu możliwych do zaplanowania dróg, wszystkich
dodatkowych jezdni przy istniejących ulicach, w najmniejszym stopniu nie uzasadnionych
ekonomicznie przy jednoczesnym ograniczaniu planowania inwestycji w sieć tramwajową mocno
nas niepokoi. Przygotowaliśmy listę kilku takich zaplanowanych rozwiązań, które w przypadku
budowy trwale zaszkodzą mieszkańcom lub są oparte na nieprawdziwym już współcześnie założeniu
dominacji funkcji samochodowej w mieście.
Zachęcamy wszystkich do śledzenia działań miasta – im we wcześniejszej fazie zaczniemy
protestować, tym większą szansę mamy na modyfikację projektu. Liczymy że ta krótka lista
skłoni do refleksji zarówno nad konkretnymi rozwiązaniami jak i wizją rozwoju miasta.

1. Nowomazowiecka
Nowomazowiecka

Opis planu: przebicie nowej ulicy pomiędzy Pomorską a Gdańską na przedłużeniu Mazowieckiej.

Nasze wielokrotne protesty nie przynoszą dotychczas skutku. Miasto nadal planuje zbudować
Nowomazowiecką i wprowadzić nieodwracalne zniszczenia w tkance zabudowy i zieleni miejskiej.
Miasto nie ma innego pomysłu na organizację ruchu w rejonie Londynka – nowoplanowana Nowoświecka
z linią tramwajową i osiedla w jej rejonie nie wpłynęły niestety na forsowanie „małej obwodnicy
Śródmieścia” przez jego środek.

2. Nowostroma
Nowostroma

Opis planu: Nowa ulica przez środek osiedla pomiędzy obecną ulicą Stromą a Bielicką,
z rozbudową całego ciągu między Placem Poznańskim a Solskiego.

Według studium, ma powstać nowa dwujezdniowa droga przez środek Szwederowa, obok rozbudowy
Pięknej. Wycinki drzew, wyburzenia wiekowych kamienic – argumentowane są tylko tym, że kierowcom
na Szwederowie trudno jest się zorientować. Absolutnie chybiony pomysł.

3. Rozbudowa ulicy Andersa do dwóch jezdni oraz połączenie do Fordońskiej
Andersa

Miasto planuje zrealizować bardzo dużą rozbudowę układu drogowego w relacji bezpośrednio
konkurującej z transportem tramwajowym: dwie jezdnie na Akademickiej i Andersa, przedłużenie
Andersa do Fordońskiej. Do tego ma to się odbyć kosztem ogromnych wycinek drzew w samym środku
największych osiedli mieszkaniowych.

4. Rozbudowa Glinek do dwóch jezdni
Glinki
Opis: Rozbudowa ul. Glinki do dwóch jezdni pomiędzy Cmentarną a Magnuszewską.

Równoczesne planowanie Nowomagnuszewskiej (od Jana Pawła II do Glinek), obwodnicy
południowo-wschodniej oraz rozbudowy Glinek do dwóch pasów to tony betonu w jednej części
osiedla prowadzące do tego, że i tak pozostała część Glinek w kierunku Parku Przemysłowego
będzie zakorkowana.

5. Planowana zabudowa Górnego Tarasu Fordonu
Górny Taras
Miło nam, że MPU uważa, że w ciągu najbliższych dekad Bydgoszcz znacznie przekroczy
liczbę 360 000 mieszkańców. Według nas jest to zupełnie nierealne. Tylko czy w takim wypadku
potrzebne będzie zupełnie nowe osiedle na kilkadziesiąt tysięcy ludzi, obsługiwanie przez
zupełnie nowe drogi poprowadzone przez obecnie peryferyjne regiony? Taki plan może utrudniać
rozsądne zagospodarowanie tych terenów zgodnie z potrzebami mieszkańców. Do tego niepotrzebne
jest planowanie rozbudowy dróg o bardzo wysokich parametrach.

6. Nowa pętla Wilczak
Wilczak
Założenie władz miasta w tym miejscu wygląda tak: niech PKP PLK przebuduje wiadukt nad Nakielską
za miliony złotych, bo zrobimy pętlę 50 m dalej! Należy tu raczej dowiązać nową infrastrukturę
tramwajową do planowanej inwestycji drogowej na wysokości ul. Plażowej.

7. Stara pętla Łęgnowo
Łęgnowo
Opis: pozostawiona bez zmian pętla Łęgnowo, zakończona kilkaset metrów przed Osiedlem Awaryjnym
i parkiem przemysłowym.

Należy raczej uwzględniać możliwą rozbudowę tramwaju do generatorów ruchu i/lub połączenie z pętlą
Kapuściska, a nie zostawiać pętlę w środku pola, z dala od dużych zakładów przemysłowych.
Dla kontrastu dla transportu samochodowego zaplanowano trzy zupełnie nowe drogi dojazdowe do
parku, pokazując który środek transportu jest potraktowany bezwzględnie priorytetowo.

8. Przebicie Św. Trójcy do Grudziądzkiej
Św. Trójcy
Połączenie pomiędzy dzisiejszą ulicą Poznańską a Grudziądzką na przedłużeniu Św. Trójcy.

Kolejny plan MPU, który zakłada wyburzenie kamienic w ciągu pierzei, do tego dodatkowe
zwiększenie ruchu w obrębie osiedla Chwytowo poprzez umożliwienie bezpośredniego przejazdu
do Urzędu Miasta od tej strony. A przecież jest specjalny “by-pass” przed Placem Poznańskim,
który pełni dokładnie tę samą funkcję, a bez wyburzeń.

9. Ulica łącząca Kazimierza Wielkiego z Chemiczną
Chemiczna
Dodatkowy dojazd do parku przemysłowego miasto planuje przez zielony wąwóz oddzielający
osiedle Kapuściska od strefy przemysłowej, niszcząc miejsce spacerów – przy czym trudno
zrozumieć, dlaczego tego ruchu nie może przenieść rozbudowana według planu do dwóch pasów
Nowotoruńska przez ul. Dachtery.