Głosuj na “Zieleń na Dworcowej”!

W ramach budżetu obywatelskiego chcemy zrobić pas zieleni na Dworcowej.

Chcemy dodać pas zieleni na chodniku po zachodniej stronie ulicy Dworcowej na odcinku od dworca do ulicy Królowej Jadwigi. Chodnik jest w tym miejscu szeroki jego część chcemy przeznaczyć na pas zieleni oddzielający chodnik od jezdni. Na pasie zieleni zasadzimy krzewy a tam gdzie to możliwe także drzewa, które dadzą cień, poprawią jakość powietrza i estetykę. Istniejące miejsca postojowe dla zaopatrzenia zostaną zachowane.