Konsultacje 3 ulic na Opławcu i Łęgnowie

Stowarzyszenie zgłosiło następujące uwagi w konsultacjach społecznych budowy ulic Kudowskiej, Krynickiej i Przyłubskiej:

Ulica Kudowska

 1. narożniki skrzyżowania z ul. Opławiec należy wykonać jako chodniki a nie teren „obsiany trawą”, tak aby dowiązać w przyszłości do chodników wzdłuż ul. Opławiec – obecnie zaprojektowano trawniki wychodzące wprost w wydeptane pobocza ul. Opławiec służące mieszkańcom do przemieszczania się pieszo, wskutek czego powstaną przedepty;
 2. na pozostałych terenach przewidzianych do obsiania trawą należy zaplanować posadzenie krzewów, w przeciwnym wypadku nowe trawniki zostaną rozjechane przez parkujące pojazdy (tak już zaczyna się dziać na sąsiedniej ul. Sanatoryjnej, niedawno wyremontowanej); posadzenie krzewów różnych gatunków będzie ponadto wzbogacać bioróżnorodność obszaru;
 3. chodniki służące jako wyjścia z posesji należy zaprojektować w formie kielichowej, aby przeciwdziałać zniszczeniu zieleni w narożnikach, podobnie jak są ukształtowane wyjazdy z posesji; wyróżnienie szerszego fragmentu chodnika z pobocza służącego parkowaniu będzie też sugerować konieczność pozostawienia odpowiednio szerokiego przejścia pomiędzy pojazdami umożliwiającego wygodne wyjście z posesji;
 4. wszędzie gdzie nawierzchnia jezdni/pieszojezdni będzie wykonana z kostki wnioskujemy o stosowanie kostki niefazowanej, dzięki czemu nawierzchnia będzie przyjazna dla wózków oraz rowerów;
 5. przy skrzyżowaniu z ul. Opławiec należy zaprojektować próg zwalniający, aby wyhamować wjeżdżające szybko pojazdy z ulicy o szybszym ruchu w uliczkę osiedlową bez chodników (tj. pieszojezdnię, domyślnie „strefę zamieszkania”, czyli tuż za zakrętem mogą na jezdni przebywać piesi, także bawiące się dzieci); niezależnie od tego należy zaprojektować esowanie jezdni z  wykorzystaniem istniejących drzew, ewentualnie przez wprowadzenie dwóch wysp kierujących ruch (na wyspach wprowadzić zieleń, zależnie od możliwości trawę, krzewy lub drzewa, bądź wykorzystać do ustawienia lamp ulicznych);
 6. należy bezwzględnie zachować jak największą ilość drzew (w szczególności cztery drzewa przed posesją nr 4 oraz najwyższe drzewa przy skrzyżowaniu z ul. Opławiec) wraz z ochroną terenu nad systemem korzeniowym, poprzez rezygnację z wytyczania w ich pobliżu poboczy do parkowania (wykonanie poboczy zniszczy korzenie położone tuż przy powierzchni a parkujące pojazdy będą zagęszczać grunt i zanieczyszczać go) i/lub naprzemienne przesunięcie jezdni pod ogrodzenia posesji po przeciwnej stronie ulicy i rezygnację tam z pasa parkowania i pasa trawnika, w ten sposób wykonując esowanie jezdni zapobiegające nadmiernej prędkości pojazdów (por. punkt powyżej).

Ulica Krynicka

 1. narożniki skrzyżowania z ul. Opławiec należy wykonać jako chodniki a nie teren „obsiany trawą”, tak aby dowiązać w przyszłości do chodników wzdłuż ul. Opławiec – obecnie zaprojektowano trawniki wychodzące wprost w wydeptane pobocza ul. Opławiec służące mieszkańcom do przemieszczania się pieszo, wskutek czego powstaną przedepty;
 2. na pozostałych terenach przewidzianych do obsiania trawą należy zaplanować posadzenie lub pozostawienie krzewów (szczególnie w narożniku działek naprzeciw wylotu ul. Letniskowej), w przeciwnym wypadku nowe trawniki zostaną rozjechane przez parkujące pojazdy (tak już zaczyna się dziać na sąsiedniej ul. Sanatoryjnej, niedawno wyremontowanej); posadzenie krzewów różnych gatunków będzie ponadto wzbogacać bioróżnorodność obszaru;
 3. chodniki służące jako wyjścia z posesji należy zaprojektować w formie kielichowej, aby przeciwdziałać zniszczeniu zieleni w narożnikach, podobnie jak są ukształtowane wyjazdy z posesji; wyróżnienie szerszego fragmentu chodnika z pobocza służącego parkowaniu będzie też sugerować konieczność pozostawienia odpowiednio szerokiego przejścia pomiędzy pojazdami umożliwiającego wygodne wyjście z posesji;
 4. wszędzie gdzie nawierzchnia jezdni/pieszojezdni będzie wykonana z kostki wnioskujemy o stosowanie kostki niefazowanej, dzięki czemu nawierzchnia będzie przyjazna dla wózków oraz rowerów;
 5. przy skrzyżowaniu z ul. Opławiec należy zaprojektować próg zwalniający, aby wyhamować wjeżdżające szybko pojazdy z ulicy o szybszym ruchu w uliczkę osiedlową bez chodników (tj. pieszojezdnię, domyślnie „strefę zamieszkania”, czyli tuż za zakrętem mogą na jezdni przebywać piesi, także bawiące się dzieci); niezależnie od tego należy zaprojektować esowanie jezdni przez wprowadzenie dwóch wysp kierujących ruch (na wyspach wprowadzić zieleń, zależnie od możliwości trawę, krzewy lub drzewa, bądź wykorzystać do ustawienia lamp ulicznych).

Ulica Przyłubska

 1. ze względu na małą szerokość ulicy należy zrezygnować z poboczy przeznaczonych do parkowania oraz wykupu gruntów i przesuwania ogrodzeń i bram do posesji, dzięki czemu uniknie się też wycinki drzew i krzewów; w przypadku miejsc postojowych należy zaprojektować je naprzemiennie tak by wytyczyć esowanie jezdni;
 2. chodniki służące jako wyjścia z posesji należy zaprojektować w formie kielichowej, aby przeciwdziałać zniszczeniu zieleni w narożnikach, podobnie jak są ukształtowane wyjazdy z posesji; wyróżnienie szerszego fragmentu chodnika z pobocza służącego parkowaniu będzie też sugerować konieczność pozostawienia odpowiednio szerokiego przejścia pomiędzy pojazdami umożliwiającego wygodne wyjście z posesji;
 3. wszędzie gdzie nawierzchnia jezdni/pieszojezdni będzie wykonana z kostki wnioskujemy o stosowanie kostki niefazowanej, dzięki czemu nawierzchnia będzie przyjazna dla wózków oraz rowerów.

Podoba Ci się nasza działalność?

Możesz nam pomóc na wiele sposobów:

 • opowiedz o nas swoim znajomym,
 • polub naszą stronę na Facebooku i zaproś także znajomych,
 • wesprzyj nasze działania swoją cegiełką,
 • dołącz do Stowarzyszenia i razem z nami zmieniaj Bydgoszcz.