Konsultacje 9 ulic gruntowych

Przedstawiamy propozycje Stowarzyszenia w konsultacjach 9 gruntowych ulic osiedlowych.

Ul. Gen. Bortnowskiego (Fordon)

 • na odcinku działki 1/19 równoległym do ul. Wyzwolenia należy wykonać chodnik wzdłuż obiektu Cukierni Staropolska w kierunku marketu Carrefour – jest to mocno uczęszczane miejsce, zarówno do marketu jak i w kierunku ul. Wyzwolenia do przejść dla pieszych, a brak jakiegokolwiek utwardzenia w tym kierunku jest bardzo mocno odczuwalny przez osoby niepełnosprawne i rodziców z wózkami

(Program utwardzania ulic osiedlowych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju – zgodnie ze strategicznymi dokumentami miasta – powinien również uwzględniać potrzeby innych uczestników ruchu niż kierowców, a trasy pieszych mogą prowadzić w danym obszarze w innych kierunkach niż kierowców)

 • na terenach zieleni przewidzianych na trawniki należy zaplanować niskie krzewy różnych gatunków (oraz zachować istniejące, w szczególności na rogu Bortnowskiego-Dorodna), zwiększające bioróżnorodność obszarów przyulicznych i przeciwdziałające rozjeżdżaniu trawnika przez nieprawidłowo parkujące samochody – tj. przy posesjach Bortnowskiego 2, 2a i 2b, 2c i 2d, 2e, 2g i 2h, 2i i 2j, 4a i 4b, 4c i 4d, 4f, 4h, 4i i 4j, Dorodna 2 (tu wraz z nasadzeniem drzew przy placu zabaw) oraz naprzeciwko posesji Bortnowskiego 2f, 4b-4e, 4f-4j (analogicznie jak naprzeciwko posesji 2a-2c), w szczególności na dużych powierzchniach w obu narożnikach skrzyżowań z ul. Powstania Styczniowego i Dorodną

(Posadzenie krzewów przy jezdni jest zgodne z intencją pisma ZDMiKP z dnia 03.07.2020 r.: „Wychodząc naprzeciw sugestiom w zakresie zwiększania ilości zieleni przyulicznej, jeśli będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, zostanie w przyszłości wprowadzona zieleń zabezpieczająca przed parkowaniem” oraz aby uniknąć sytuacji natychmiastowego rozjechania trawnika przez pojazdy tuż po oddaniu inwestycji jak w przypadku remontu ul. Stawowej w grudniu 2020 roku, ponadto bioróżnorodność miasta jest kluczowa ze względu na położenie Bydgoszczy w ważnych korytarzach przyrodniczych o skali krajowej i europejskiej)

 • w przypadku braku zagospodarowania posesji przyległych do pasa drogi należałoby zrezygnować z obsiewania trawą wąskich fragmentów terenu, która zostanie zniszczona przez przejeżdżające i parkujące pojazdy (jak np. przed posesjami nr 2g-2j i 4g-4j)
 • ponadto wszędzie gdzie nawierzchnia jezdni/pieszojezdni będzie wykonana z kostki wnioskujemy o stosowanie kostki bezfazowej, dzięki czemu nawierzchnia będzie przyjazna dla wózków oraz rowerów
 • należy zachować wielopniowe drzewo przed posesjami Bortnowskiego 2i i 2j a ruch w kierunku ul. Wyzwolenia poprowadzić rozdzieloną jezdnią w miejsce planowanych miejsc postojowych naprzeciwko posesji 2g-2j, takie esowanie toru jazdy przyczyni się też do uspokojenia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na pieszojezdni:

Ul. Gościeradzka (Piaski)

 • na terenach zieleni przewidzianych na trawniki należy zaplanować niskie krzewy różnych gatunków (oraz zachować istniejące), zwiększające bioróżnorodność obszarów przyulicznych i przeciwdziałające rozjeżdżaniu trawnika przez nieprawidłowo parkujące samochody – tj. przy posesjach od ul. Smukalskiej do Gościeradzkiej nr 12 i 13 oraz przed posesjami nr 16, 20, 27, 29, 43 i Niewieścińska 81, w szczególności na dużych powierzchniach w narożnikach skrzyżowań z ul. Hoffmanna i Wąwelską

(Posadzenie krzewów przy jezdni jest zgodne z intencją pisma ZDMiKP z dnia 03.07.2020 r.: „Wychodząc naprzeciw sugestiom w zakresie zwiększania ilości zieleni przyulicznej, jeśli będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, zostanie w przyszłości wprowadzona zieleń zabezpieczająca przed parkowaniem” oraz aby uniknąć sytuacji natychmiastowego rozjechania trawnika przez pojazdy tuż po oddaniu inwestycji jak w przypadku remontu ul. Stawowej w grudniu 2020 roku, ponadto bioróżnorodność miasta jest kluczowa ze względu na położenie Bydgoszczy w ważnych korytarzach przyrodniczych o skali krajowej i europejskiej)

 • w przypadku braku zagospodarowania posesji przyległych do pasa drogi należałoby zrezygnować z obsiewania trawą wąskich fragmentów terenu, która zostanie zniszczona przez przejeżdżające i parkujące pojazdy.
 • należy dążyć do zachowania jak największej ilości istniejących krzewów i drzew, w szczególności na działkach nr 5/1 i 6/72
 • na odcinku nawierzchni ulicy z płyt ażurowych zapewnić pas jednolitej nawierzchni “nie-ażurowej” przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów, o szerokości min. 1 metra, niezależnie od tego wszędzie gdzie nawierzchnia jezdni/pieszojezdni będzie wykonana z kostki wnioskujemy o stosowanie kostki bezfazowej, dzięki czemu nawierzchnia będzie przyjazna dla wózków oraz rowerów
 • dojścia do posesji wykonać od strony jezdni w formie “kielichowej” (posesje nr 11, 12, 29, 55, 57), aby ułatwić korzystanie z nich i przeciwdziałać wydeptaniu naroży trawników, analogicznie do wjazdów do posesji

Ul. Gradowa (Czyżkówko)

 • wnioskujemy by na odcinku między ul. Przejazd a ul. Podniebną zatoki parkingowe rozplanować naprzemiennie po obu stronach jezdni, tak aby esowanie toru jazdy przyczyniało się do uspokojenia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na pieszojezdni (co jest możliwe zwłaszcza przy projektowanym daszkowym przekroju ulicy symetrycznie odprowadzającym wody opadowe)
 • na terenach zieleni przewidzianych na trawniki należy zaplanować niskie krzewy różnych gatunków, zwiększające bioróżnorodność obszarów przyulicznych i przeciwdziałające rozjeżdżaniu trawnika przez nieprawidłowo parkujące samochody, – tj. przy posesjach Gradowa 1, 13, 15, 21b, 23, 33 i Deszczowa 55, w szczególności na dużych powierzchniach w narożnikach skrzyżowań z sięgaczami i ul. Deszczową, co będzie dodatkowo zabezpieczeniem przed “ścinaniem” narożników przez pojazdy na wyniesionych skrzyżowaniach, o czym świadczy usytuowanie słupków na skrzyżowaniu z ul. Przejazd:

(posadzenie krzewów przy jezdni jest zgodne z intencją pisma ZDMiKP z dnia 03.07.2020 r.: „Wychodząc naprzeciw sugestiom w zakresie zwiększania ilości zieleni przyulicznej, jeśli będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, zostanie w przyszłości wprowadzona zieleń zabezpieczająca przed parkowaniem” oraz aby uniknąć sytuacji natychmiastowego rozjechania trawnika przez pojazdy tuż po oddaniu inwestycji jak w przypadku remontu ul. Stawowej w grudniu 2020 roku, ponadto bioróżnorodność miasta jest kluczowa ze względu na położenie Bydgoszczy w ważnych korytarzach przyrodniczych o skali krajowej i europejskiej)

 • dojścia do posesji wykonać od strony jezdni w formie “kielichowej” (posesje przy ul. Gradowej 1, 10, 14, 21b, 28, 30, 33, 35 i Deszczowa 53a i 55), aby ułatwić korzystanie z nich i przeciwdziałać wydeptaniu naroży trawników, analogicznie do wjazdów do posesji
 • ponadto wszędzie gdzie nawierzchnia jezdni/pieszojezdni będzie wykonana z kostki wnioskujemy o stosowanie kostki bezfazowej, dzięki czemu nawierzchnia będzie przyjazna dla wózków oraz rowerów

Ul. Odrzańska (Brdyujście)

 • na terenach zieleni przewidzianych na trawniki należy zaplanować niskie krzewy różnych gatunków (oraz zachować istniejące – przy posesji nr 2), zwiększające bioróżnorodność obszarów przyulicznych i przeciwdziałające rozjeżdżaniu trawnika przez nieprawidłowo parkujące samochody, w szczególności na dużych powierzchniach w narożnikach skrzyżowań

(Posadzenie krzewów przy jezdni jest zgodne z intencją pisma ZDMiKP z dnia 03.07.2020 r.: „Wychodząc naprzeciw sugestiom w zakresie zwiększania ilości zieleni przyulicznej, jeśli będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, zostanie w przyszłości wprowadzona zieleń zabezpieczająca przed parkowaniem” oraz aby uniknąć sytuacji natychmiastowego rozjechania trawnika przez pojazdy tuż po oddaniu inwestycji jak w przypadku remontu ul. Stawowej w grudniu 2020 roku, ponadto bioróżnorodność miasta jest kluczowa ze względu na położenie Bydgoszczy w ważnych korytarzach przyrodniczych o skali krajowej i europejskiej)

 • należy dążyć do zachowania jak największej ilości istniejących krzewów i drzew, w szczególności na skrzyżowaniu z ul. Witebską (nieakceptowalne jest planowane wycięcie krzewów i zastąpienie ich trawnikiem naprzeciw wjazdu do posesji nr 2)
 • dojścia do posesji wykonać od strony jezdni w formie “kielichowej” (posesje nr 2, 3, 11), aby ułatwić korzystanie z nich i przeciwdziałać wydeptaniu naroży trawników, analogicznie do wjazdów do posesji
 • ponadto wszędzie gdzie nawierzchnia jezdni/pieszojezdni będzie wykonana z kostki wnioskujemy o stosowanie kostki bezfazowej, dzięki czemu nawierzchnia będzie przyjazna dla wózków oraz rowerów
 • należy zrezygnować z wyznaczania miejsc postojowych wzdłuż ulicy na terenach miejskich – przed posesją nr 2 są one przewidziane bezpośrednio pod oknami mieszkańców, pomiędzy posesjami 2 i 6 są przewidziane bezpośrednio przy skwerze zagospodarowanym na plac zabaw dla dzieci (mieszkańcy tych posesji wykorzystują możliwość parkowania od zaplecza budynków), przed posesją nr 8 przylegają i dublują miejsca utworzone przez dewelopera (który zapewnia liczne miejsca parkingowe na swoim terenie), zaś na pozostałych posesjach jest możliwość wjazdu i parkowania na poszczególnych działkach:

Ul. Platynowa (Osowa Góra)

 • wnioskujemy by zatoki parkingowe rozplanować naprzemiennie po obu stronach jezdni (np. przed posesją nr 19), tak aby esowanie toru jazdy przyczyniało się do uspokojenia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na pieszojezdni (co jest możliwe zwłaszcza przy projektowanym daszkowym przekroju ulicy symetrycznie odprowadzającym wody opadowe)
 • na terenach zieleni przewidzianych na trawniki należy zaplanować niskie krzewy różnych gatunków, zwiększające bioróżnorodność obszarów przyulicznych i przeciwdziałające rozjeżdżaniu trawnika przez nieprawidłowo parkujące samochody, w szczególności na dużych powierzchniach w narożnikach skrzyżowań

(Posadzenie krzewów przy jezdni jest zgodne z intencją pisma ZDMiKP z dnia 03.07.2020 r.: „Wychodząc naprzeciw sugestiom w zakresie zwiększania ilości zieleni przyulicznej, jeśli będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, zostanie w przyszłości wprowadzona zieleń zabezpieczająca przed parkowaniem” oraz aby uniknąć sytuacji natychmiastowego rozjechania trawnika przez pojazdy tuż po oddaniu inwestycji jak w przypadku remontu ul. Stawowej w grudniu 2020 roku, ponadto bioróżnorodność miasta jest kluczowa ze względu na położenie Bydgoszczy w ważnych korytarzach przyrodniczych o skali krajowej i europejskiej)

 • dojścia do posesji wykonać od strony jezdni w formie “kielichowej” (posesje nr 2, 6, 12a, 14a, 16, 18, 19), aby ułatwić korzystanie z nich i przeciwdziałać wydeptaniu naroży trawników, analogicznie do wjazdów do posesji
 • ponadto wszędzie gdzie nawierzchnia jezdni/pieszojezdni będzie wykonana z kostki wnioskujemy o stosowanie kostki bezfazowej, dzięki czemu nawierzchnia będzie przyjazna dla wózków oraz rowerów
 • w miejscach zastosowania nawierzchni w postaci geokraty zapewnić utwardzony pas jednolitej równej nawierzchni dla pieszych i rowerzystów o szerokości min. 1 metra.

Ul. Podhalańska (Szwederowo)

 • na terenach zieleni przewidzianych na trawniki wnioskujemy o zastosowanie większej ilości nasadzeń krzewów różnych gatunków, zwiększających bioróżnorodność obszarów przyulicznych i przeciwdziałających rozjeżdżaniu trawnika przez nieprawidłowo parkujące samochody – w szczególności na zakrętach ulicy, pomiędzy planowanymi miejscami postojowymi i przy miejscach parkingowych na końcu ulicy (przy kościele)

(Posadzenie krzewów przy jezdni jest zgodne z intencją pisma ZDMiKP z dnia 03.07.2020 r.: „Wychodząc naprzeciw sugestiom w zakresie zwiększania ilości zieleni przyulicznej, jeśli będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, zostanie w przyszłości wprowadzona zieleń zabezpieczająca przed parkowaniem” oraz aby uniknąć sytuacji natychmiastowego rozjechania trawnika przez pojazdy tuż po oddaniu inwestycji jak w przypadku remontu ul. Stawowej w grudniu 2020 roku, ponadto bioróżnorodność miasta jest kluczowa ze względu na położenie Bydgoszczy w ważnych korytarzach przyrodniczych o skali krajowej i europejskiej)

 • ponadto wszędzie gdzie nawierzchnia jezdni/pieszojezdni będzie wykonana z kostki wnioskujemy o stosowanie kostki bezfazowej, dzięki czemu nawierzchnia będzie przyjazna dla wózków oraz rowerów

Ul. Rajdowa (Smukała-Opławiec-Janowo)

 • wnioskujemy o wykonanie nawierzchni pieszojezdni z kostki bezfazowej, dzięki czemu nawierzchnia będzie przyjazna dla wózków oraz rowerów

Ul. Wejherowska (Miedzyń-Prądy)

 • na terenach zieleni przewidzianych na trawniki należy zaplanować niskie krzewy różnych gatunków, zwiększające bioróżnorodność obszarów przyulicznych i przeciwdziałające rozjeżdżaniu trawnika przez nieprawidłowo parkujące samochody, w szczególności na dużych powierzchniach w narożnikach skrzyżowań

(Posadzenie krzewów przy jezdni jest zgodne z intencją pisma ZDMiKP z dnia 03.07.2020 r.: „Wychodząc naprzeciw sugestiom w zakresie zwiększania ilości zieleni przyulicznej, jeśli będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, zostanie w przyszłości wprowadzona zieleń zabezpieczająca przed parkowaniem” oraz aby uniknąć sytuacji natychmiastowego rozjechania trawnika przez pojazdy tuż po oddaniu inwestycji jak w przypadku remontu ul. Stawowej w grudniu 2020 roku, ponadto bioróżnorodność miasta jest kluczowa ze względu na położenie Bydgoszczy w ważnych korytarzach przyrodniczych o skali krajowej i europejskiej)

 • należy dążyć do zachowania jak największej ilości istniejących drzew (w szczególności przy posesji nr 21)
 • dojścia do posesji wykonać od strony jezdni w formie “kielichowej” (posesje nr 4, 14, 15, 22, 23), aby ułatwić korzystanie z nich i przeciwdziałać wydeptaniu naroży trawników, analogicznie do wjazdów do posesji
 • ponadto wszędzie gdzie nawierzchnia jezdni/pieszojezdni będzie wykonana z kostki wnioskujemy o stosowanie kostki bezfazowej, dzięki czemu nawierzchnia będzie przyjazna dla wózków oraz rowerów

Ul. Wycieczkowa (Smukała-Opławiec-Janowo)

 • na terenach zieleni przewidzianych na trawniki należy zaplanować niskie krzewy różnych gatunków, zwiększające bioróżnorodność obszarów przyulicznych i przeciwdziałające rozjeżdżaniu trawnika przez nieprawidłowo parkujące samochody, w szczególności na dużych powierzchniach w narożnikach skrzyżowań

(Posadzenie krzewów przy jezdni jest zgodne z intencją pisma ZDMiKP z dnia 03.07.2020 r.: „Wychodząc naprzeciw sugestiom w zakresie zwiększania ilości zieleni przyulicznej, jeśli będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, zostanie w przyszłości wprowadzona zieleń zabezpieczająca przed parkowaniem” oraz aby uniknąć sytuacji natychmiastowego rozjechania trawnika przez pojazdy tuż po oddaniu inwestycji jak w przypadku remontu ul. Stawowej w grudniu 2020 roku, ponadto bioróżnorodność miasta jest kluczowa ze względu na położenie Bydgoszczy w ważnych korytarzach przyrodniczych o skali krajowej i europejskiej)

 • należy dążyć do zachowania jak największej ilości istniejących drzew i krzewów, w szczególności przy posesji nr 3 wraz z obsadzeniem narożnika trawą i krzewami:
 • dojścia do posesji wykonać od strony jezdni w formie “kielichowej”, aby ułatwić korzystanie z nich i przeciwdziałać wydeptaniu naroży trawników, analogicznie do wjazdów do posesji
 • w miejscach zastosowania nawierzchni w postaci geokraty zapewnić utwardzony pas jednolitej równej nawierzchni dla pieszych i rowerzystów o szerokości min. 1 metra (analogicznie jak droga dla rowerów na przykładowym zdjęciu z dokumentacji projektowej), niezależnie od tego wszędzie gdzie nawierzchnia jezdni/pieszojezdni będzie wykonana z kostki wnioskujemy o stosowanie kostki bezfazowej, dzięki czemu nawierzchnia będzie przyjazna dla wózków oraz rowerów

Podoba Ci się nasza działalność?

Możesz nam pomóc na wiele sposobów:

 • opowiedz o nas swoim znajomym,
 • polub naszą stronę na Facebooku i zaproś także znajomych,
 • wesprzyj nasze działania swoją cegiełką,
 • dołącz do Stowarzyszenia i razem z nami zmieniaj Bydgoszcz.