Materiały z webinaru “Narzędzia wpływu na władze”

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z webinaru.

Prezentacja
Linki do materiałów, o których była mowa w prezentacji

Obywatelski Poradnik Antykorupcyjny – skargi i wnioski [LINK]

Jak wpływać na to, co dzieje się w mieście? [LINK]

Poradnik dotyczący informacji publicznej [LINK]

Webinar został zrealizowany w ramach projektu “Bezpieczne chodniki, bezpieczni piesi” finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności na lata 2014-2020.