Konsultacje przystanków wiedeńskich – popieramy koncepcję!

Propozycje naszego Stowarzyszenia do koncepcji budowy przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej.

  • Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy popiera przedstawioną koncepcję przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej, zarówno co do ilości przystanków jak i ich rozmieszczenia, jako ułatwiającą korzystanie z transportu publicznego, skracającą dystanse do przystanków, co jest ważne w szczególności dla seniorów, oraz jako alternatywę dla transportu samochodowego, co w przyszłości powinno pozwolić na uspokojenie ruchu samochodowego na ulicy Gdańskiej, ograniczenie parkowania oraz przeznaczenie większej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów.
  • Proponujemy przeniesienie przystanku N2 bezpośrednio na wysokość Placu Wolności ze względu bardziej równomierne odległości pomiędzy przystankami N1 i N3 oraz z uwagi na więcej dostępnej przestrzeni bezpośrednio na Placu, gdzie łatwiej można zaaranżować wyniesienie peronu, a jednocześnie można usunąć całość/część miejsc parkingowych oraz budek kwiatowych, obecnie zaburzających oś widokową wzdłuż ulicy Gdańskiej w kierunku kamienicy przy Placu Wolności 1.
  • Należałoby przedłużyć pas rowerowy na ul. Gdańskiej w kierunku południowym do ul. Dworcowej (wraz z usunięciem kilku miejsc parkingowych przed bankiem PKO) i co za tym idzie zaprojektować go również jako przechodzący przez przystanek S2.
  • Proponujemy utworzyć pas rowerowy w kierunku północnym od ul. Dworcowej do ul. Śniadeckich, wraz z usunięciem kilku miejsc parkingowych przed restauracjami (Manekin, Falla itd.), co ułatwi ustawienie ogródków gastronomicznych.
  • Proponujemy zapewnić możliwość zatrzymywania się na przystanku N0 tramwajów wszystkich linii, zarówno jadących w ul. Gdańską jak i w ul. Focha, ze względu na położenie w ścisłym centrum miasta i możliwość jak najbardziej efektywnego wykorzystania dostępności przystanków tramwajowych.
  • Proponujemy wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską, stanowiącego dojście do ww. wymienionego przystanku oraz będącego uzupełnieniem „brakującego” przejścia na wschodnim wlocie skrzyżowania Jagiellońska – Gdańska, z wykorzystaniem sygnalizacji na skrzyżowaniu Jagiellońska – 19 Marca (działającej obecnie wyłącznie w trybie awaryjnym), co ułatwi dojście do ważnych punktów docelowych w tej okolicy: Poczty Głównej i Urzędu Wojewódzkiego.
  • Dotychczasowy tram-bus-pas na ul. Jagiellońskiej powinien pozostać wyłącznie jako samodzielny tram-pas, wydzielony separatorami (np. typu U-25 lub „hol-separator”, umożliwiającymi przejazd pojazdom służb ratunkowych) na całej długości, zaczynającymi się od przystanku „Rondo Jagiellonów”.
  • Postulujemy by w zakres budowy przystanków N1 / S1 zakładającej przebudowę znacznych fragmentów nawierzchni, włączyć remont chodników na ul. Gdańskiej na odcinku Jagiellońska – Dworcowa (wraz z zachowaniem istniejącego rozwiązania w postaci „chodników poprzecznych” na wylotach ulic Drukarskiej i Parkowej) ze względu na znaczne zniszczenia dotychczasowej nawierzchni, co stoi w sprzeczności z reprezentacyjnym charakterem tej części ul. Gdańskiej, ponadto proponujemy wprowadzenie „strefy zamieszkania” na ul. Gdańskiej na wskazanym odcinku do skrzyżowania z ul. Dworcową.
  • Proponujemy zmianę nazwy przystanków N1 / S1 z dotychczasowej „Gdańska – Dworcowa” na „Gdańska – Drukarska” ze względu na znaczne oddalenie od ul. Dworcowej, zarówno obecnie, jak i dodatkowo zwiększone w prezentowanej koncepcji.